top of page
JUDr. David Karabec - advokát a IP mediátor

Moje publikační činnost

Svými příspěvky do odborných publikací, časopisů a na blog se snažím přispět ke zlepšení právního prostředí a osvětě, zejména v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

 • Linkedin
 • Facebook
 • Instagram

Publikace a články

Samostatné publikace 

 • Franchising in V4 countries, Ekonomická univerzita v Bratislavě, obchodní fakulta, 2020 (spoluautor)

 • KARABEC David - Průmyslová práva a licence, 2. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2019

 • KARABEC David - Průmyslová práva a licence, 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017

 • GDPR  - příručka pro franchisingové podniky, JUDr. David KARABEC, s.r.o. a ​Franchise & Retail Academy, s.r.o., 2018​

 • GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů, Příručka pro malé a střední podniky, JUDr. David Karabec, 2018

 • Průmyslová práva a licence při podnikání, studijní materiály pro Bankovní institut vysoká škola, a.s. (BIVŠ), 2004-2010

 • Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk, Verlag Dashöfer 2003 - 2007 (vedoucí autor)

 • Hospodářská soutěž, vzdělávací materiál pro Shell Gas ČR, s.r.o., 2003

 • Úvod do problematiky hospodářské soutěže, vzdělávací materiál pro KRALUPOL, spol. s.r.o., 2000

 • Úvod do problematiky hospodářské soutěže, vzdělávací materiál pro Shell Czech Republic, a.s, 2000

 

​Příspěvky do odborných publikací

Příspěvky do médií

Odborné články pro VERLAG DASHÖFER

 • Práva k duševnímu vlastnictví - úvod, 1997

 • Ochranné známky - úvod, 1997

 • Rozlišovací způsobilost ochranné známky, 1997

 • Přihláška ochranné známky, 1997

 • Námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku, 1997

 • Práva majitele ochranné známky, 1997

 • Právní prostředky ochrany proti zásahům do práv majitele ochranné známky, 1997

 • Omezení práv z ochranné známky, 1997

 • Úvod do problematiky nekalé soutěže, 1998

 • Generální klauzule nekalé soutěže, 1998

 • Klamavá reklama, 1998

 • Klamavé označení zboží a služeb, 1998

 • Vyvolávání nebezpečí záměny, 1998

 • Parazitování na pověsti, 1998

 • Podplácení, 1998

 • Zlehčování, 1998

 • Porušení obchodního tajemství, 1998

 • Hospodářská soutěž - úvod do problematiky, 1998

 • Nedovolené narušování soutěže, 1998

 • Obchodní tajemství a jeho ochrana, 1998

 • Porušování obchodní tajemství, 1998

 • Ochrana obchodního tajemství a pracovní právo, 1998

 • Ochrana obchodního tajemství a trestní právo, 1998

 • Ochrana obchodního tajemství a obchodní právo, 1998

 • Know-how a jeho ochrana, 1998

 • Licence na užívání ochranné známky, 1998

 • Přechod a převod práv k ochranné známce, 1998

 • Zástavní právo k ochranné známce, 1998

 • Ochranná doba ochranné známky, 1998

 • Výmaz ochranné známky, 1998

 • Kolektivní ochranná známka, 1998

 • Mezinárodní zápis ochranných známek, 1998

 • Označení původu výrobků a jeho ochrana, 1998

 • Ohrožování zdraví a životního prostředí, 1999

 • Právní prostředky proti nekalé soutěži, 1999

 • Spojování podniků soutěžitelů, 1999

 • Monopolní a dominantní postavení na trhu, 1999

 • Působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 1999

 • Řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, 1999

 • Spory z nedovolené soutěže, 1999

 • O obecných výjimkách ze zákazu dohod narušujících soutěž, 2000

 • Ze sbírky rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:

 • Zneužití dominantního postavení, 2000 - 2003

 • Veřejná podpora, 2002, 2003

 • Dohody narušující soutěž 2000 - 2003

 • Veřejné zakázky, 2003

 • Obchodní firma a obchodní listiny, 2001

 • Srovnávací reklama po novele obchodního zákoníku, 2001

 • Odpovědi na dotazy čtenářů, 1997 - 2003

 • Zvyšování základního kapitálu, 2001

 • Zákon o veřejné podpoře, 2002

 • Nabídka převzetí, 2002

 • Povinná nabídka převzetí, 2002

 • Komentář k obchodnímu zákoníku v praxi na CD-ROMu, 2002 - 2004:

 • akciová společnost, fúze, převod jmění, rozdělení, změna právní formy společnosti s ručením omezeným

 • Poukázky na akcie, 2002

 • Působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek, 2003

 • Rozlišovací způsobilost ochranné známky, 2003

 • Přihláška ochranné známky, 2003

 • Pravidla účasti na hospodářské soutěži, 2003

 • Námitky proti zápisu ochranné známky, 2003

 • Práva majitele ochranné známky, 2003

 • Nový zákon o veřejných zakázkách, 2004

 • Změny v právní úpravě ochranných známek, 2004

 • Podmínky použití zadávacího řízení u veřejných zakázek, 2004

 • Kvalifikace dodavatelů veřejných zakázek, 2004

 • Zadávací řízení veřejných zakázek, 2004

 • Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, 2006

Odborné články pro Zdravotnický týdeník DIAGNÓZA

 • Konflikt zájmů, 1999

 • Odpovědnost členů představenstva, 1999

 • Zaměnitelnost obchodního jména, 1999

 • Obchodní tajemství, 1999

 • Odpovědi na dotazy čtenářů, 1999 a 2000

Odborné články pro Zdravotnický týdeník Medical Tribune

 • Ochrana duševního vlastnictví ve vědě, 2008

 • K jakým dílům máte autorská práva? 2008

 • Porušování autorských práv, 2008

 • Patenty na vynálezy, 2008

 • Obchodní tajemství, 2008

Odborné články pro Zdravotnické noviny

 • Práva k duševnímu vlastnictví a lékařská praxe, 2009

 • Autorská práva v lékařské praxi, 2009

 • Osobnostní a majetková práva autorů, 2009

 • Průmyslová práva v lékařské praxi, 2009

 • Dodatková ochranná osvědčení, 2009

 • Práva majitele patentu v lékařské praxi, 2009

 • Biotechnologické vynálezy, 2009

 • Licence k patentům na vynálezy, 2009

Kontakt

Svět je plný nových a zajímavých příležitostí

k řešení. Pojďme se spojit.

 • Linkedin
 • Facebook
 • Instagram
Back to Top

ZPĚT NAHORU

bottom of page