top of page

Reference

Centrum transferu technologií NUDZ dlouhodobě spolupracuje s panem JUDr. Davidem Karabcem při realizacích odborných seminářů. Velmi oceňuji profesionální přístup pana doktora a rychlou komunikaci.  Seminář na téma "Ochrana duševního vlastnictví a využití IP mediací při vymáhání práv, jako moderní metody alternativního řešení sporů" byl na velmi vysoké úrovni, obsahově velmi zajímavý. Příklady z praxe a možnost konzultací konkrétních případů účastníci semináře velmi ocenili. 

Ing. Martina Benčíková, Centrum transferu technologií NUDZ

Děkuji panu doktorovi za spolupráci při realizaci webináře na téma Licenční smlouvy, jeho odborné znalosti byly velkým přínosem pro účastníky. Při spolupráci rychle reaguje a dá se s ním na všem dobře dohodnout.

Mgr. Markéta Foldynová, AKADEMIE C. H. BECK

Technická univerzita v Liberci opětovně využila služeb pana JUDr. Davida Karabce při realizaci odborného semináře na téma Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochrana obchodního tajemství. I přesto, že školení muselo proběhnout pouze v on-line prostředí bez osobní účasti, mělo velmi pozitivní ohlasy mezi posluchači. Výklad byl na vysoké odborné úrovni, obsahově zajímavý, srozumitelný i pro „neprávníky“ a obsahoval mnoho příkladů z praxe. Velmi oceňujeme aktivní a vstřícný přístup pana doktora k dotazům posluchačů.

Mgr. Jana Lánská, právní oddělení, Technická univerzita v Liberci

 

Seminář „Využití licenčních smluv při transferu poznatků a technologií do praxe“ v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ). Centrum transferu technologií Národního ústavu duševního zdraví (CTT NUDZ) realizovalo 16. července 2020 seminář JUDr. Davida Karabce na téma „Využití licenčních smluv při transferu poznatků a technologií do praxe“. Seminář byl určen pro všechny zájemce o problematiku duševního vlastnictví a jeho ochrany z řad NUDZ. Po úvodní části zaměřené na definici klíčových pojmů v oblasti licenčních smluv a vymáhání vlastnických práv si mohli účastníci semináře vyzkoušet praktická cvičení, zaměřená na řešení případů z praxe. Prostor byl věnován také řešení konkrétních případů, s nimiž se pracovníci NUDZ setkávají při své každodenní činnosti, a dotazům s tím spojených. Vzhledem k praktickému zaměření semináře si mohli jeho účastníci zvýšit své znalosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví, uplatnitelné v rámci jejich výzkumné činnosti a dalších aktivit realizovaných v NUDZ. Právě praktičnost semináře a využitelnost poznatků v praxi byly tím, co účastníci semináře nejvíce oceňovali.

Mgr. Martina Kolafa, Koordinátor CTT NUDZ

 

Technická univerzita v Liberci oslovila AK JUDr. Davida Karabce s žádostí o realizaci odborného školení v oblasti duševního vlastnictví. Oceňujeme zejména profesionální a vstřícný přístup pana doktora a rychlou komunikaci. Školení bylo zpracováno pečlivě, na vysoké odborné úrovni a zároveň bylo téma podáno lidskou a srozumitelnou formou, kdy nešlo pouze o předem připravený výklad, ale pan doktor v průběhu celého semináře reagoval na rozmanité dotazy posluchačů. V budoucnu rádi opětovně využijeme služeb pana doktora.

Mgr. Jana Lánská, právní oddělení, Technická univerzita v Liberci

Centrum transferu technologií Národního ústavu duševního zdraví (CTT NUDZ) realizovalo 10. prosince 2019 seminář JUDr. Davida Karabce na téma „Ochrana know-how a vymáhání práv při transferu technologií“. Seminář byl určen pro všechny zájemce o problematiku duševního vlastnictví a jeho ochrany z řad NUDZ. Po úvodní části zaměřené na definici klíčových pojmů v oblasti know-how a vymáhání vlastnických práv si mohli účastníci semináře vyzkoušet praktická cvičení, zaměřená na ochranu know-how v praxi. Prostor byl věnován také řešení konkrétních případů, s nimiž se pracovníci NUDZ setkávají při své každodenní činnosti, a dotazům s tím spojených. Vzhledem k praktickému zaměření semináře si mohli jeho účastníci zvýšit své znalosti v oblasti ochrany know-how a obchodního tajemství, uplatnitelné v rámci jejich výzkumné činnosti a dalších aktivit realizovaných v NUDZ. Právě praktičnost semináře a využitelnost poznatků v praxi byly tím, co účastníci semináře nejvíce oceňovali.

Mgr. Martin Kolafa, projektový administrátor, Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Centrum transferu technologií

 

Právních služeb této advokátní kanceláře využívá společnost ČEPRO, a.s. průběžně již více než 7 let, a to v oblasti právních vztahů k nemovitostem, problematiky náhrady škody, v oblasti sporné agendy. Úroveň právních služeb této advokátní kanceláře hodnotím po odborné stránce jako velmi kvalifikovanou a vysoce profesionální s důrazem na systematický a pečlivý přístup a maximální flexibilitu směrem k potřebám společnosti ČEPRO, a.s.

Mgr. Pavel Císař, vedoucí odboru právních služeb ČEPRO, a.s.

S advokátní kanceláří JUDr. Karabce jsem měl osobní příležitost spolupracovat v době, kdy jsem zastával vedoucí pozici ve společnostech Shell Czech Republic a.s. i Shell Gas (LPG) spol s r.o. jako Country Chairman, resp. generální ředitel. Jako firma jsme oceňovali vysoce profesionální přístup kanceláře k zadaným případům a současně také k projektům, které pro naši společnost připravovala. Zvláště v oblasti soutěžního práva a dále etiky v podnikání. Pro společnost Shell Gas (LPG) spol s.r.o. vystupovala kancelář jako přímý spolupracovník, protože firma neměla vlastní právní službu. JUDr Karabec se účastnil porad vedení společnosti. Kancelář měla na starosti kromě běžné agendy a odborného školení zaměstnanců také uplatňování obchodních pohledávek a archivní službu pro zajištění bezpečného uložení zásadních firemních dokumentů. Po celou dobu spolupráce se Kancelář ke všem úkolům stavěla naprosto profesionálně v kvalitě i čase a navíc s aktivním přístupem, tedy snahou o trvalé zlepšování svých služeb v každé jedné dané problematice.

Ing. Pavel Šenych, generální ředitel společnosti Shell Czech Republic a.s.

 

S advokátní kanceláři pana JUDr. Davida Karabce spolupracujeme nepřetržitě již od roku 1993, tedy od vzniku naši společnosti. Za celé období existence naší společnosti, která prošla mnoha změnami, vděčíme právě panu Karabcovi, že veškeré legislativní požadavky a naše smluvní závazky byly včas na tyto změny připraveny a následně realizovány. Velice oceňujeme a vážíme si přístupu, pečlivosti a profesionality, kterou advokátní kancelář vyvíjí na splnění našich požadavků a potřeb. Další oblastí ze spolupráce s advokátní kanceláři pana Karabce, kterou je třeba velmi vyzdvihnout, je správa ochranných známek, užitných a průmyslových vzorů, které jsou ve vlastnictví naší společnosti. Na základě našich zkušenosti musíme konstatovat, že kolektiv JUDr. Davida Karabce je i v této oblasti vysoce profesionální. Toto jsou důvody, proč naše společnost bude ráda s advokátní kanceláří JUDr. Davida Karabce spolupracovat i v dalších nadcházejících letech.

Ing. Tomáš Chytráček, statutární ředitel společnosti KRALUPOL, a.s.

Advokátní kancelář JUDr. David Karabec poskytuje Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. právní služby zejména v oblasti patentového práva, evropských dotací a dalších oblastech souvisejících s naší činností. Kancelář se aktivně účastní jako přednášející školení našich zaměstnanců v oblasti klinického hodnocení humánních léčivých prostředků moderní terapie, zacházení s léčivými přípravky a souvisejícím správním řízením, dále v oblasti ochrany osobních údajů, informovaného souhlasu a ochrany osobnosti. Rovněž školí pracovníky v oblasti průmyslových práv, autorských práv, licencí, know-how a nekalé soutěže. Se službami Advokátní kanceláře JUDr. David Karabec jsme velice spokojeni, zejména ochotou při zpracování našich požadavků, kvalitou právního zastoupení a poskytovaných služeb. Služby Advokátní kanceláře JUDr. David Karabec mohu vřele doporučit.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Advokátní kancelář JUDr. David Karabec - advokát poskytuje na základě smlouvy Gymnáziu, Praha 9, Českolipská 373 právní služby od roku 2005. Advokátní kancelář poskytuje gymnáziu služby zahrnující zejména konzultační a poradenskou činnost, přípravu a projednání smluv, zastupování v řízeních před soudy, výkon práv poškozeného v trestních řízeních, veškeré otázky v oblasti školského zákona. Poskytované služby jsou rychlé, precizní a velmi profesionální. U poskytovaných služeb oceňujeme vysokou odbornost, ochotu a časovou flexibilitu zaměstnanců advokátní kanceláře. Celkově jsme se službami advokátní kanceláře velmi spokojeni.

PaedDr. Věra Ježková, ředitelka Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Pane doktore, dovolte, abych Vám ještě jednou poděkoval za spolupráci a za vše, co jste pro mě udělal. Kdybych v budoucnu potřeboval využít právní služby, určitě budete první, koho budu kontaktovat. Děkuji a přeji, ať se Vám daří.

Jan Molnár, jednatel společnosti M&M Pyro

 

Vážený pane doktore, chtěl bych Vám velice poděkovat za poskytnutí profesionálního právního zastoupeni v oblasti občanských sporů. Právní zastoupeni jsem využil poprvé v životě, ale i přesto vše proběhlo v klidu díky profesionálnímu jednání pana Karabce a pana Mazíni. Moje zastoupeni si pan doktor převzal úplně na poslední chvíli,v momentě když mi odmítlo zastoupeni většina advokatních kanceláři. Všechny podklady pro podání platebního odporu byli spracované a podané během několika dnů. Následně advokátní kancelář JUDr. Davida Karabce dokázala dovést vše do úspěšného konce. Přeji kanceláři hodně úspěchu! Doporučuji!

Yuri Stepanov

 

Děkujeme za rychlé vyřízení i Vaše skvělé právnické služby, které vedly k vyřízení celé záležitosti k naší veliké spokojenosti. Kauza je pro nás uzavřena. Ještě jednou velice děkujeme za Vaše skvělé služby.

Helena Kozová

Vážený pane doktore, dovolte nám, abychom touto cestou vyjádřili Vám a paní dr. P. Ščasné (Veruňákové) poděkování za Váš především lidský a vysoce profesionální přístup, za Vaši ochotu a pečlivost, s jakou jste se naší kauze věnovali a stáli při nás na cestě za spravedlností.

Hendrik Jacob Cornelis Beulakker a Mgr. Olga Beulakkerová

S panem doktorem spolupracujeme už mnoho let a za takovou dobu mu děkuji za jeho ochotu, pomoc a také pevné nervy s případy. Má profesionální přístup, ale také dovede nezkušeného člověka uklidnit a vysvětlit věci, kterým nerozumí několikrát a s úsměvem na tváři. Jsem se vším moc spokojená, a pokud bude třeba, budu využívat služby pana doktora nadále.

Aneta Kubínová

Vážený pane doktore, již několikrát jsem využil služeb Vaší kanceláře a to v oblasti obchodně-právní, konzultační i občansko-právní. Ve všech případech mi byly poskytnuty profesionální konzultace, pomoc v rozhodování i návrhy řešení. S Vaší prací jsem spokojen jako podnikatel i občan. Pokud budu v budoucnu potřebovat právní službu, vím, kam se obrátit. Děkuji Vám a přeji mnoho úspěchů v práci.

Petr Musil – DIKOS

 

S advokátní kanceláří pana doktora Karabce spolupracuje naše firma již několik let a jsme vděční, že se můžeme opřít o tak profesionální služby, kterých se nám ze strany AK vždy dostává. Díky velmi pružné a obsahově kvalitní komunikaci dokážeme pohodlně reagovat na občasné obtíže, které podnikání přináší. Spolupráci s AK JUDr. David Karabec tedy vřele doporučujeme všem, kteří hledají odborné poradenství v oblasti práva.

Milan Schirlo, TCM POINT s.r.o.

 

Dobrý den pane doktore, děkuji Vám za řadu let trvající velmi dobrou spolupráci a za trpělivost, s jakou jste úspěšně řešil mé problémy.

MUDr. Jan Stříhavka

 

Vážený pane doktore, již podruhé jsme využili služeb Vaší kanceláře a jsme velice spokojení s naprostou profesionalitou, rychlostí, přesností a lidským přístupem k nám, jako klientům. Ještě jednou děkujeme a rozhodně Vaši kancelář doporučujeme.

Anna a Miroslav Múdry

Vážený pane doktore, děkuji Vám i paní advokátce Mgr. Petře Filové za odbornou právní pomoc a aktivní přístup při vedení mého komplikovaného majetkového sporu, který byl Vaší kanceláří zdárně dořešen. Právní službu jsem využila poprvé v životě, pro naprostou spokojenost mohu doporučit.

Ing. Dagmar Koutská

Chtěli bychom Vám moc poděkovat za mnohaletou profesionální pomoc a spolupráci s Vámi, přejeme Vám i celé rodině mnoho zdraví, pracovních a osobních úspěchů.

Zdeněk a Eva Hradeckých, Sladospol Benátky n.Jiz.

 

Vážený pane doktore, touto cestou bych vám ještě jednou rád poděkoval za právní služby. Vy i váš skvělý tým jste odvedli precizní práci. Díky tomu byl složitý případ úspěšně vyřešen a já jsem velice rád, že jste nás zastupovali. I v budoucnu se na vás budu rád obracet a to nejen v oblasti autorského práva. Cením si vašich znalostí a profesionality.

Ing. Tomáš Zimáček, NOTIF s.r.o.

 

V roce 2015 jsem požádal AK JUDr. Davida Karabce o pomoc s řešením finanční pohledávky za jedním z mých obchodních partnerů. Advokátní kancelář v krátké době prověřila celou situaci a zapojila se do soudního jednání, které již dříve bylo zahájeno. Dobrou strategií přesvědčila stranu dlužníka o výhodnosti jí navrženého řešení, byly dohodnuty splátky dlužníka a ty se podařilo realizovat v dohodnutých termínech. Mohu jen vyjádřit spokojenost s prací a vstřícností advokátní kanceláře. V mezidobí jsem doporučil její služby mým známým.

Ing. Jiří Mařík, CSc.

 

Pana doktora Karabce jsem poprvé poznal v létě 2014 prostřednictvím e-mailové komunikace. Měl jsem tehdy jednu nejasnost v kupní smlouvě na právě pořízený dům v Temelíně a pan doktor Karabec mi vše velice ochotně vysvětlil. Tehdy jsem netušil, že jeho služby s manželkou brzy využijeme. Koupě domu v Temelíně se ukázala být velkým podvodem, kdy nám byl prodán vlhký a plesnivý dům, ve kterém jsme s očekávanou rodinou bydlet nemohli. Při mé návštěvě v Praze jsem se poprvé setkal s panem doktorem Karabcem osobně a měl jsem možnost poznat jeho obrovskou profesionalitu a vybrané chování. Vše mi ochotně vysvětlil a navrhl řešení, co se dá v dané situaci dělat. Bohužel poté se prudce zhoršil manželčin zdravotní stav, následně se narodila dcera a vzhledem k velké psychické náročnosti jsme se sice nakonec pro soudní řízení nerozhodli, ale i tak nám pan doktor Karabec velice pomohl. Po této události s koupí domu mi je jasné, že bez služeb kvalitního právníka se člověk v dnešní době neobejde a pokud budu v budoucnu potřebovat další právní pomoc, vždy se obrátím na pana doktora Karabce.

Marek Weyda

 

Děkuji tímto advokátní kanceláři JUDr. Karabce za vstřícný a profesionální přístup v kauze firmy Hot product, která se přejmenovala na Globe holding group. Zakoupili jsme od nich produkt a nebyli jsme s ním spokojeni. Samozřejmě na návrat zboží v zákonné lhůtě 14 dní nereagovali. Již jsme se s manželkou s vydanými penězi skoro rozloučili, když nás napadlo vymáhat je právní cestou. Manželka služeb vaší kanceláře již dříve úspěšně využila. Po tahanicích s výše uvedenou firmou se podařilo dosáhnout vrácení celé částky. Služby JUDr. Karabce všem vřele doporučuji.

David Rálek

Děkuji právní kanceláři JUDr. Karabce za poskytnutí pomoci v majetkoprávní záležitosti. Přístup celé kanceláře byl na velmi profesionální úrovni, včetně aktivního přístupu a návrhů možných řešení. I díky jejich pomoci byla celá záležitost vyřešena v krátké době ke spokojenosti všech zainteresovaných stran.

Miroslav Karafiát

 

Poprvé v životě jsem se rozhodl použít právních služeb. Přiznám se, že trochu s obavou, ovlivněn různými kauzami, kterými je člověk denně zaplavován různými médii a po negativních zkušenostech s některými úřady. Proto jsem i dlouho hledal na internetu než jsem narazil na Advokátní kancelář JUDr. Davida Karabce. Již její představení spolu s hlavními spolupracovníky mě zaujalo. A dnes, po zdárném vyřešení mého případu, a dokonce lepším nežli jsem očekával, mohu zcela odpovědně prohlásit: Vybral jsem dobře a tuto kancelář vřele doporučuji každému, kdo hledá nejen profesionální přístup, ale i empatii, rychlost a přesnost spolupráce! A můj dík patří nejen panu advokátovi Karabcovi, ale i všem jeho spolupracovníkům, kteří rovněž vystupovali naprosto profesionálně a lidsky.

Vlastislav Kroupa

Advokátní kancelář JUDr. Davida Karabce nám k plné spokojenosti založila „na klíč“ společnost SH STREAM, s.r.o. a registrovala naši ochrannou známku, kterou používáme při podnikání v oblasti paliv. Jmenovaná advokátní kancelář pro nás rovněž zajišťovala smluvní dokumentaci, včetně její úpravy podle nového občanského zákoníku a pomáhala nám při řešení daňových otázek týkajících se dovozů paliv ze zahraničí. Se službami advokátní kanceláře JUDr. Davida Karabce jsme byli vždy velmi spokojeni.

SH STREAM, s.r.o.

 

Vážený pane doktore, děkuji za poskytnutí profesionální služby i morální podporu v průběhu mého rozvodu. Oceňuji aktivní a empatický přístup Váš i paní magistry Duspivové v průběhu všech jednání. Vaši advokátní kancelář mohu vřele doporučit.

MUDr. Šimona Konrádová

 

S advokátní kanceláří JUDr. Davida Karabce spolupracujeme více než 5 let a jsme velice spokojeni. Úspěšně pro nás řeší soudně a v rozhodčích řízeních naše pohledávky, a zastupuje nás rovněž ve všech věcech ohledně našich práv k ochranným známkám. Díky této kanceláři zastoupené panem JUDr. Davidem Karabcem a Mgr. Zbyňkem Hajnem jsme vyhráli zásadní soudní spor ohledně práv k naší webové doméně u Vrchního soudu v Praze. Tuto kancelář doporučujeme.

MEROL, s.r.o.

Děkujeme advokátní kanceláři JUDr. Karabce za pomoc ve věcích majetkových. Profesionální a kvalitní přístup celé kanceláře dovedl vše do uspěšného konce. Doporučujeme.

Rodina Furthnerova

Vážený pane doktore, ještě jednou bych Vám velice ráda poděkovala za to, jak jste mi jako celá kancelář maximálně pomáhali v soudním procesu při mém rozvodu. Není dnes vůbec běžné, aby člověk potkal vzdělané, empatické a morální právníky. Dostala jsem na Vás reference od mého tatínka a už vím proč. Děkuji Vám za to, že jste mne nechali vyslechnout a nic, co jsem Vám sdělovala pro mne důležité, jste nepodceňovali... Děkuji, že když jsem neměla hlídání a přijela se svým synem, jste udělali malou hernu pro děti, úžasný nápad. Dnes jsem šťastná, že po dlouhém a těžkém rozvodu se směji, mám kde bydlet a především žiju se svým milovaným synem. Bylo to těžké období, ale díky Vám a díky mému přístupu se věci pohnuly správným směrem. Jsem vděčná, že jsem byla Vaší klientkou. Děkuji Vám za vše, co jste pro mne a mého syna udělali.

Sarah Voldřích

Vážený pane doktore, dovolte mi vyjádřit velký dík za zastupování Vaší právní kanceláří v mém případě. Přístup Váš i Vašich spolupracovníků byl velmi profesionální a zároveň i lidský. Díky zdatnosti a zodpovědnému přístupu Vaší kolegyně paní JUDr. Ščasné a všech dalších pracovníků, dopadla má kauza nad očekávání šťastně. Paní doktorka dokázala čelit nepříjemnému, někdy až neprofesionálnímu jednání pana soudce z obvodního soudu velmi korektně. I ve věcech následujících byla práce Vaší advokátní kanceláře bezchybná, za což Vám patří velký dík. Pokud budou mí blízcí někdy v situaci, kdy budou potřebovat právní zastoupení, s klidným svědomím jim doporučím Vaši kancelář. Je pro mě zárukou kvalitní práce. Musím vyjádřit obdiv k jejich profesionalitě a díky za jejich lidskost a obětavost, hodně pomohli po stránce psychické svou lidskou podporou v době pro mě velmi těžké. Dovolte mi vyjádřit ještě jednou velký dík Vám i Vašim spolupracovníkům za veškerou pomoc a odborné rady, včetně jejich podpory.

Miloš Lochman

Rádi bychom tímto velmi poděkovali advokátní kanceláři JUDr. David Karabec za vynikající spolupráci při zapracování změn týkajících se nového Zákona o obchodních korporacích do naší společenské smlouvy. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

KALVEI, s.r.o.

 

Advokátní kancelář JUDr. Davida Karabce pro naši společnost opakovaně zajišťovala poradenství v oblasti ochrany autorského práva a registraci ochranných známek našich produktů. Se spoluprací jsme byli vždy velmi spokojeni. Veškeré služby jsou poskytovány na vysoké profesionální úrovni.

TelPro spol. s r.o.

S advokátní kanceláří JUDr. Davida Karabce úspěšně spolupracujeme již od roku 2012, a to ve všech otázkách souvisejících s činností našeho družstva, stanov, vymáhání pohledávek a smluvních vztahů. Obrátili jsme se na advokátní kancelář JUDr. Davida Karabce také ve věci založení našeho SVJ, vypracování nových stanov, uspořádání ustanovujícího shromáždění a následného zápisu do rejstříku. Všechny právní záležitosti, o které jsme požádali, byly splněny zodpovědně, precizně a plně profesionálně. Spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Davida Karabce proto rozhodně můžeme doporučit.

Bytové družstvo Chodská 14

Chtěli bychom tímto poděkovat advokátní kanceláři vedenou JUDr. D. Karabcem za vstřícný, korektní a profesionální přístup při vymáhání našich pohledávek jako věřitelů vůči dlužníkovi. Tuto advokátní kancelář jsme si vybrali dle jejích pozitivních referencí. Na základě profesionálního přístupu této kanceláře postupující dle zákonů věříme, že probíhající případ bude doveden do takového konce, kdy vymahatelnost zákona a pravda zvítězí nad podvodem a lží.

Bedřich Pekeländer, Jan Danihelka a Pavel Růžička

Poté, co se naše dva komplikované spory o nemovitost dostaly před soud, rozhodli jsme se je svěřit do odborné péče. Vybrali jsme Advokátní kancelář JUDr. David Karabec, nikoliv kvůli shodě jmen, ale pro svůj přístup, který na nás od počátku učinil velmi dobrý dojem a také pro nejlepší cenové podmínky. Po celou dobu soudních řízení se nám pan advokát i slečna magistra Duspivová věnovali s mimořádnou péčí, zodpovědností a citlivostí. Pomohli nám při ujasnění si našich vlastních cílů a spolu s popisem jednotlivých kroků nám aktivně předkládali návrhy dalšího postupu. Přivítali jsme průběžné informace o vývoji řízení i včasná připomenutí před událostmi, které vyžadovali naší účast. Se spoluprácí s advokátní kanceláří i s výsledkem soudních sporů jsme byli velmi spokojeni a pokud bychom měli ještě někdy vyhledat právní pomoc, obrátíme se s důvěrou opět na pana advokáta Karabce a jeho spolupracovníky.

Pavel Karabec, Ing. Helena Karabcová

Vážený pane doktore, zatím první a jediná návštěva u Vás mně mile překvapila a mohu chválit jako velmi dobré. A věřím Vám, že budu i nadále spokojena. Ráda Vás doporučím. Budu vaše služby pravděpodobně ještě potřebovat v jiné záležitosti. I když jsem pro Vás malý klient, budu velice ráda když budete mým rodiným právníkem.

Eliška Stránská

Advokátní kancelář JUDr. Davida Karabce poskytuje již druhým rokem naší škole ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC v Praze 9 - Letňanech své služby v oblastech pracovně-právních vztahů, vymáhání pohledávek, školského práva apod. Jelikož jsem se službami této advokátní kanceláře od začátku naší spolupráce nadmíru spokojen, chtěl bych JUDr. Karabcovi poděkovat za vynikající služby, které jeho kancelář poskytuje. Svou odbornou erudicí, ochotou, zájmem, precizností, rychlostí a kvalitou odvedené práce se jeho advokátní kancelář podílela na mnoha úspěšných právních zastoupeních a krocích, které škola jako právnická osoba podnikla. Pokud bych v případných budoucích právních sporech volil právní zastoupení či potřeboval právní radu, s důvěrou bych se na JUDr. Karabce opět obrátil. Svojí profesionalitou je totiž v kalných vodách soudobého práva a mezi nepřehledným houštím právních poradců a advokátních kanceláří opravdu výjimečný.

ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC

 

Právní systém naší republiky občas bohužel vykazuje mezery v oblasti práv jednotlivých občanů ( fyzick. osob ). Před časem jsme se obrátili na advokátní kancelář JUDr. David Karabec s téměř neřešitelným problémem z oblasti bytového práva ( vlastnictví - sdružení majitelů bytů ), který jsme se předtím již dlouho a neúspěšně snažili vyřešit sami. Velice jsme byli překvapeni vstřícným a korektním jednáním, a to nejen ze strany pana JUDr. Karabce, ale i ze strany všech jeho spolupracovníků se kterými jsme jednali. Nejen na základě námi dodaných podkladů ale i dalších dokumentů, dohledaných přímo samotnou advokátní kanceláří, a jejich následným zpracováním tamtéž, byl náš problém zanedlouho pozitivně k naší spokojenosti vyřešen. Nám zůstal velice dobrý pocit, že se můžeme kdykoliv na advokátní kancelář JUDr. Karabec se všemi případnými budoucími právními problémy s důvěrou obrátit.

Josef Bartl a Zuzana Končelová

 

S panem doktorem Karabcem spolupracuji již od roku 1994. Za tuto dobu jsme společně vyřešili jak několik soudních případů, tak i spoustu organizačních a odborných otázek, které se týkaly chodu, sporů a přesídlování firmy. Chtěl bych vyzdvihnout odbornost, preciznost, akurátnost a vynikající chování při jednání s klientem, nejen ze strany pana doktora, ale ze strany všech pracovníků jeho kanceláře ve všech otázkách, které si vyžadovaly odbornou poradu nebo přítomnost odborníka na právní otázky. V dnešní době, kromě výše uvedeného, si cením i termínové přesnosti, která mnohdy jako by z našeho života vymizela. Přeji všem, kdo se snaží podnikat, takového partnera v příslušných otázkách, jako je pan JUDr. David KARABEC. Pane doktore mnohokrát děkuji a přeji Vám i nám mnoho úspěchů ve společné současné i budoucí spolupráci.

HORIS Trading, spol. s r.o.

Vážený pane doktore, dovolte mi, abych Vám poděkoval za skvělou spolupráci s Vaší advokátní kanceláří, naposledy nyní v únoru 2015, která proběhla k naší spokojenosti. Již 10 let s Vámi spolupracujeme nejen v otázkách firemních, týkajících se dvou obchodních společností, ale i věcí soukromých. Ve Vaší kanceláři jsme se setkali vždy s profesionalitou, flexibilitou a osobním přístupem. Vaši kancelář doporučujeme všem v našem osobním i pracovním okolí.

MUDr. David Mayer a Kateřina Mayerová

Děkuji advokátní kanceláři JUDr. Karabce za poskytnutí profesionální a kvalitní služby. Cením si především jejich aktivního přístupu a odbornosti, jež mi pomohla vyřešit můj dlouhotrvající soudní spor. Tuto advokátní kancelář vřele doporučuji pro spolupráci.

Milan Šinfelt

Naše společnost DELMAX s.r.o. je řemeslnou firmou se specializací na potrubní technologie, regulaci a měření. Po 20 letech existence jsme si vybudovali určitou obchodní image a v roce 2014 jsme přistoupili k registraci ochranných známek na náš název a používanou obchodní grafiku. Na základě předchozí dobré spolupráce jsme se obrátili na advokátní kancelář JUDr. Karabce a ta nám poskytla veškerý servis, spojený s registrací ochranných známek na Úřadu průmyslového vlastnictví. Během přípravy podkladů pro podání jsme dostali vyčerpávající informace a zároveň jsme se podíleli na doložení dalších skutečností, vyžadovaných ÚPV k registraci. V závěru roku 2014 ÚPV naše návrhy přijal a nyní čekáme na jejich finální schválení. S podporou a službami ze strany kanceláře JUDr. Karabce jsme naprosto spokojeni a můžeme je naprosto seriózně doporučit i dalším klientům. Rád bych vyzdvihl způsob, jakým JUDr. Karabec dozoruje všechny řešené věci, působí to na mě velmi profesionálním a důvěryhodným dojmem.

DELMAX s.r.o.

 

S Advokátní kanceláří Karabec spolupracuje společnost KOUKAAM již několik let v oblasti patentů, užitných vzorů a ochranných známek a v této spolupráci hodláme i nadále pokračovat. Službám, které AK Karabec poskytuje, není co vytknout. Jde o partnera, který nám poskytuje důkladné poradenství a ochranu v případech nekalé soutěže, ochrany know-how nebo při porušení autorských práv. Pomáhá nám, díky Monitoringu průmyslových práv, vytvářet ucelený přehled všech průmyslových práv naší společnosti, včetně doménových jmen. Ochota při zpracovávání požadavků, šíře záběru a v neposlední řadě i kvalita právního zastoupení a poskytovaných služeb je pro nás klíčová a neváhali bychom AK Karabec doporučit našim obchodním partnerům.

KOUKAAM a.s.

bottom of page