top of page

Reference našich klientů

 • Na advokátní kancelář JUDr.Davida Karabce se naše společnost Dr.Staněk spol. s r.o. obrátila ohledně  poskytnutí služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví. Závěrečnou zprávu považujeme za cenný materiál, který ovlivní naše rozhodování a interní firemní postupy. Závěrečná zpráva také ovlivnila naše rozhodnutí podat evropskou přihlášku ochranné značky na nové výrobky, které budou jedinečné na českém i evropském trhu.  I o tuto službu jsme požádali  advokátní kancelář Dr.Karabce. Velmi oceňuji dodržování ústních dohod a domluveným termínů. Nebývá to už samozřejmost.

       Dr.Staněk spol. s r.o.

 • ​​​​​​Firma Papilonia s.r.o. oslovila JUDr. Karabce s prosbou o zajištění širokého spektra služeb od návrhu franšízových smluv přes zajistění ochranné známky až po registraci průmyslových vzorů. Nově vznikající franšízový koncept motýlích domů Papilonia je zcela jedinečný a pro právní služby vyžaduje ryze individuální přístup vč. poznání provozu motýlího domu, které je nezbytné pro správné uchopení smluvních vztahů i právní ochrany. JUDr. Karabec beze zbytku podmínky tak specifické spolupráce naplnil. Přistupoval k našemu projektu s pečlivostí a s ohledem na konkrétní vlastnosti provozu Papilonia a našeho oboru podnikání obecně. Výsledkem naší spolupráce je zdárné zajištění veškerých dokumentů, které jsme poptávali. Spolupráci s JUDr. Karabcem mohu se vší odpovědností všem doporučit. 

       Papilonia s.r.o.

 • Již několik let spolupracuji s advokátní kanceláří JUDr. Davida Karabce. Jedním z témat naší spolupráce je potřeba právní konzultace v oblasti neziskového sektoru. Další oblastí kooperace je nastavení a ochrana duševního vlastnictví. Využili jsme službu IP scan, kde nám pan doktor pomáhá jednak zorientovat se v této problematice, posuzuje stav, nastavuje strategii a klíčové opatření, které je potřeba přijmout. Vážím si naší dlouholeté spolupráce, která má nejen profesionální, ale také lidský rozměr.

       A DOMA z. s.

 • ​​​​​​S advokátní kanceláří JUDr. Davida Karabce spolupracuje naše společnost již mnoho let při řešení požadavků v nejrůznějších právních oblastech. Využíváme i poradenství v oblasti duševního vlastnictví, kdy nám kancelář pana Karabce vždy zajistila kompletní a hlavně profesionální služby. Od počátečních rešerší, přes zajištění dotací v rámci projektu IP scan, až k úspěšně přihlášeným ochranným známkám.

​​       TCM POINT s.r.o.

 • ​​​​​​Naše společnost v posledních letech výrazně investovala do vývoje produktů. Pro zjištění aktuálního stavu ochrany našeho duševního vlastnictví jsme využili službu IP scan u advokátní kanceláře JUDr. Davida Karabce a velmi rychle si udělali jasno o oblastech kterým věnovat zvýšenou pozornost. Díky spolupráci s panem doktorem nyní připravujeme konkrétní kroky které pomohou při dalším rozvoji firmy.​

       VETRA International s.r.o.

​​​​​​​​

 • Služba IP scan pana doktora Karabce nám dala určitý rozhled v tom, kde si naše firma stojí v oblasti řízení rizik z hlediska právního. Vzhledem k tomu, že zrovna řešíme určitý spor a útok na naši firmu, shledávám tuto službu za zajímavou. Dala nám přehled v tom, jaké oblasti je dobré zlepšit a jak lépe nastavit v tomto ohledu bezpečnost firmy. Dále nás dotace podpořily finančně, což je jistě příjemné.   ​

       VITOM a.s.

 • Centrum transferu technologií NUDZ dlouhodobě spolupracuje s panem JUDr. Davidem Karabcem při realizacích odborných seminářů. Velmi oceňuji profesionální přístup pana doktora a rychlou komunikaci.  Seminář na téma "Ochrana duševního vlastnictví a využití IP mediací při vymáhání práv, jako moderní metody alternativního řešení sporů" byl na velmi vysoké úrovni, obsahově velmi zajímavý. Příklady z praxe a možnost konzultací konkrétních případů účastníci semináře velmi ocenili. 

       Národní ústav duševního zdraví

 • ​Technická univerzita v Liberci opětovně využila služeb pana JUDr. Davida Karabce při realizaci odborného semináře na téma Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochrana obchodního tajemství. I přesto, že školení muselo proběhnout pouze v on-line prostředí bez osobní účasti, mělo velmi pozitivní ohlasy mezi posluchači. Výklad byl na vysoké odborné úrovni, obsahově zajímavý, srozumitelný i pro „neprávníky“ a obsahoval mnoho příkladů z praxe. Velmi oceňujeme aktivní a vstřícný přístup pana doktora k dotazům posluchačů.

       Technická univerzita v Liberci

 • Děkuji panu doktorovi za spolupráci při realizaci webináře na téma Licenční smlouvy, jeho odborné znalosti byly velkým přínosem pro účastníky. Při spolupráci rychle reaguje a dá se s ním na všem dobře dohodnout.

       AKADEMIE C. H. BECK

 • Seminář „Využití licenčních smluv při transferu poznatků a technologií do praxe“ v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ). Centrum transferu technologií Národního ústavu duševního zdraví (CTT NUDZ) realizovalo 16. července 2020 seminář JUDr. Davida Karabce na téma „Využití licenčních smluv při transferu poznatků a technologií do praxe“. Seminář byl určen pro všechny zájemce o problematiku duševního vlastnictví a jeho ochrany z řad NUDZ. Po úvodní části zaměřené na definici klíčových pojmů v oblasti licenčních smluv a vymáhání vlastnických práv si mohli účastníci semináře vyzkoušet praktická cvičení, zaměřená na řešení případů z praxe. Prostor byl věnován také řešení konkrétních případů, s nimiž se pracovníci NUDZ setkávají při své každodenní činnosti, a dotazům s tím spojených. Vzhledem k praktickému zaměření semináře si mohli jeho účastníci zvýšit své znalosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví, uplatnitelné v rámci jejich výzkumné činnosti a dalších aktivit realizovaných v NUDZ. Právě praktičnost semináře a využitelnost poznatků v praxi byly tím, co účastníci semináře nejvíce oceňovali.

       CTT NUDZ

 • Technická univerzita v Liberci oslovila AK JUDr. Davida Karabce s žádostí o realizaci odborného školení v oblasti duševního vlastnictví. Oceňujeme zejména profesionální a vstřícný přístup pana doktora a rychlou komunikaci. Školení bylo zpracováno pečlivě, na vysoké odborné úrovni a zároveň bylo téma podáno lidskou a srozumitelnou formou, kdy nešlo pouze o předem připravený výklad, ale pan doktor v průběhu celého semináře reagoval na rozmanité dotazy posluchačů. V budoucnu rádi opětovně využijeme služeb pana doktora.

       Technická univerzita v Liberci

 • Právních služeb této advokátní kanceláře využívá společnost ČEPRO, a.s. průběžně již více než 7 let, a to v oblasti právních vztahů k nemovitostem, problematiky náhrady škody, v oblasti sporné agendy. Úroveň právních služeb této advokátní kanceláře hodnotím po odborné stránce jako velmi kvalifikovanou a vysoce profesionální s důrazem na systematický a pečlivý přístup a maximální flexibilitu směrem k potřebám společnosti ČEPRO, a.s.

       ČEPRO, a.s.

 • S advokátní kanceláří JUDr. Karabce jsem měl osobní příležitost spolupracovat v době, kdy jsem zastával vedoucí pozici ve společnostech Shell Czech Republic a.s. i Shell Gas (LPG) spol s r.o. jako Country Chairman, resp. generální ředitel. Jako firma jsme oceňovali vysoce profesionální přístup kanceláře k zadaným případům a současně také k projektům, které pro naši společnost připravovala. Zvláště v oblasti soutěžního práva a dále etiky v podnikání. Pro společnost Shell Gas (LPG) spol s.r.o. vystupovala kancelář jako přímý spolupracovník, protože firma neměla vlastní právní službu. JUDr Karabec se účastnil porad vedení společnosti. Kancelář měla na starosti kromě běžné agendy a odborného školení zaměstnanců také uplatňování obchodních pohledávek a archivní službu pro zajištění bezpečného uložení zásadních firemních dokumentů. Po celou dobu spolupráce se Kancelář ke všem úkolům stavěla naprosto profesionálně v kvalitě i čase a navíc s aktivním přístupem, tedy snahou o trvalé zlepšování svých služeb v každé jedné dané problematice.

       Shell Czech Republic a.s.

 • S advokátní kanceláři pana JUDr. Davida Karabce spolupracujeme nepřetržitě již od roku 1993, tedy od vzniku naši společnosti. Za celé období existence naší společnosti, která prošla mnoha změnami, vděčíme právě panu Karabcovi, že veškeré legislativní požadavky a naše smluvní závazky byly včas na tyto změny připraveny a následně realizovány. Velice oceňujeme a vážíme si přístupu, pečlivosti a profesionality, kterou advokátní kancelář vyvíjí na splnění našich požadavků a potřeb. Další oblastí ze spolupráce s advokátní kanceláři pana Karabce, kterou je třeba velmi vyzdvihnout, je správa ochranných známek, užitných a průmyslových vzorů, které jsou ve vlastnictví naší společnosti. Na základě našich zkušenosti musíme konstatovat, že kolektiv JUDr. Davida Karabce je i v této oblasti vysoce profesionální. Toto jsou důvody, proč naše společnost bude ráda s advokátní kanceláří JUDr. Davida Karabce spolupracovat i v dalších nadcházejících letech.

       KRALUPOL, a.s.

 • Advokátní kancelář JUDr. David Karabec poskytuje Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. právní služby zejména v oblasti patentového práva, evropských dotací a dalších oblastech souvisejících s naší činností. Kancelář se aktivně účastní jako přednášející školení našich zaměstnanců v oblasti klinického hodnocení humánních léčivých prostředků moderní terapie, zacházení s léčivými přípravky a souvisejícím správním řízením, dále v oblasti ochrany osobních údajů, informovaného souhlasu a ochrany osobnosti. Rovněž školí pracovníky v oblasti průmyslových práv, autorských práv, licencí, know-how a nekalé soutěže. Se službami Advokátní kanceláře JUDr. David Karabec jsme velice spokojeni, zejména ochotou při zpracování našich požadavků, kvalitou právního zastoupení a poskytovaných služeb. Služby Advokátní kanceláře JUDr. David Karabec mohu vřele doporučit.

       ÚEM AV ČR, v.v.i.

 • Advokátní kancelář JUDr. David Karabec - advokát poskytuje na základě smlouvy Gymnáziu, Praha 9, Českolipská 373 právní služby od roku 2005. Advokátní kancelář poskytuje gymnáziu služby zahrnující zejména konzultační a poradenskou činnost, přípravu a projednání smluv, zastupování v řízeních před soudy, výkon práv poškozeného v trestních řízeních, veškeré otázky v oblasti školského zákona. Poskytované služby jsou rychlé, precizní a velmi profesionální. U poskytovaných služeb oceňujeme vysokou odbornost, ochotu a časovou flexibilitu zaměstnanců advokátní kanceláře. Celkově jsme se službami advokátní kanceláře velmi spokojeni.   

       Gymnázium, Praha 9, Českolipská 

​​​​

Dr. STANĚK
PAPILONIA
Rodinný průvodce
MycoMedica
VETRA
VITOM
NUDZ
TUL Liberec
TUL Liberec
ČEPRO
SHELL
KRALUPOL
Ústav experimentální medicíny
Gymnázium Čekolipská
CH BECK
NUDZ
Back to Top

ZPĚT NAHORU

bottom of page