top of page

Rodinná tradice

Při své advokátní činnosti a při dalších odborných aktivitách hrdě navazuji na rodinné tradice.

  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram
Cena ministra spravedlnosti  Bene Meritus

Při své práci čerpám inspiraci především od svého táty JUDr. Zdeňka Karabce, CSc., který po studiu na Universitě v Cambridge a po dlouholetém působení jako vědecký pracovník Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, pracoval v letech 1990-1994 jako generální ředitel Vězeňské služby ČR a též působil v komisích Rady Evropy. Publikoval celou řadu odborných studií, přednášel na Právnické fakultě UK, na Policejní akademii a byl členem komise Ministerstva spravedlnosti pro novou kodifikaci trestního zákona a trestního řádu.

 

Jakožto uznávaný odborník v oblasti trestního práva, kriminologie, zacházení s pachateli, odškodňování obětí trestných činů, převzal v roce 2010 z rukou ministryně spravedlnosti plaketu Bene Meritus za celoživotní přínos pro justici. V roce 2019 jsem pak převzal za svého tátu JUDr. Zdeňka Karabce, CSc., in memoriam, zvláštní cenu ministra spravedlnosti – uvedení do Síně slávy, jako ocenění jeho významného přínosu české justici v oblasti vězeňství, trestního práva, kriminologie a penologie.

Za svůj cit pro český jazyk, gramatickou vybavenost, jakož i za smysl pro fair play, kulturu a rodinné hodnoty, vděčím především své mámě Mgr. Mileně Karabcové, dlouholeté a oblíbené profesorce českého jazyka a literatury.

Cítím velkou hrdost a odpovědnost.

​JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Cena ministra spravedlnosti  Bene Meritus
Back to Top

ZPĚT NAHORU

bottom of page