top of page

Podpora malých a středních podniků v oblasti ochrany duševního vlastnictví


Pro malé a střední podniky (SME) je v současné době připravena na rok 2021 podpora z Evropské komise, která je zprostředkována prostřednictvím Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a národními úřady průmyslového vlastnictví. Úřad průmyslového vlastnictví je 1 ze 7 evropských úřadů, kteří se účastní kompletního programu podpory COSME FUND. Pokud jde o dotace, nyní jsou podporovány pro SME v rámci EU tyto dva typy služeb:


• Služba 1 - Proplacení až 75 % služby IP scan - nákladů na služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví poskytnutých prostřednictvím vnitrostátních a regionálních úřadů duševního vlastnictví EU. Jedná se o základní IP audit za jednotnou cenu 900,- EUR. SME po získání grantu zaplatí za tuto službu pouze 175,- EUR. Služba probíhá tak, že poskytovatel s SME projedná její potřeby a očekávání, podepíše dohodu o mlčenlivosti. Cílem je, aby specialisté na duševní vlastnictví pomohli s určením hodnoty aktiv duševního vlastnictví firmy. Poskytovatel následně analyzuje relevantní informace a na základě rozhovoru zhodnotí komplexní stav duševního vlastnictví SME a vypracuje závěrečnou zprávu. Tato zpráva je ke kontrole zaslána Úřadu průmyslového vlastnictví, který ručí za kvalitu požadované služby.


• Služba 2 - Proplacení až 50 % poplatků za přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů podané na vnitrostátní, regionální a unijní úrovni. Poplatek za přihlášku ochranné známky EU je 850,- EUR (možná dotace na jednu přihlášku 425,- EUR) a průmyslového vzoru Společenství 350,- EUR (možná dotace na jednu přihlášku 175,- EUR). Dotaci lze získat i na národní registraci, kde je poplatek u ochranné známky 5000,- Kč (možná dotace na jednu přihlášku 2500,- Kč) a u průmyslového vzoru 1000,- Kč (možná dotace na jednu přihlášku 500,- Kč) za přihlášku.


Celková dotace pro jednu firmu za čerpání obou služeb nesmí přesáhnout 1500,- EUR. SME může požádat o grant na ochranu duševního vlastnictví pouze během období pro podání žádosti a pouze za použití poskytnutého on-line formuláře. K žádostem podaným mimo těchto pět stanovených období se nepřihlíží: Podání žádosti o grant je možné pouze: 11.- 31. ledna; 1.- 31. března; 1.-31. května; 1.-31. července; 1.-30. září. Ukončení iniciativy je 31. prosince 2021.


Realizace obou služeb probíhá ve třech krocích:


1. Žadatel (SME) na internetových stránkách EUIPO věnované grantům vyplní on-line formulář s žádostí o grant na https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/online-services/sme-fund . Poté žadatel obdrží rozhodnutí o grantu, které si musí uschovat pro pozdější uplatnění.


2. Následně žadatel podá přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru nebo žádost o službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP scan) a zaplatí za ně do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o udělení grantu. Přihlášky ochranných známek lze podat u kteréhokoliv z vnitrostátních úřadů duševního vlastnictví EU, u Úřadu Beneluxu (Belgie, Nizozemsko, Lucembursko) nebo u úřadu EUIPO. Služby IP scan jsou k dispozici u vnitrostátních úřadů, které poskytují tuto službu (Česká republika je mezi nimi). Služba IP scan zajišťována prostřednictvím akreditovaných poskytovatelů, kterým Úřad průmyslového vlastnictví vydal po řádném proškolení Osvědčení pro grantový program Ideas Powered for Business SME Fund.


3. Nakonec žadatel po zaplacení služeb podá do 31. 12. 2021 žádost o platbu pomocí odkazu uvedeného v rozhodnutí o grantu. Proplacení bude provedeno do jednoho měsíce.


V případě, že budete mít zájem o realizaci některé (nebo obou) těchto služeb, můžete se na mě obrátit jako na akreditovaného poskytovatele služeb IP scan pro Úřad průmyslového vlastnictví (služba 1). Pokud jde o registraci ochranných známek nebo průmyslových vzorů (služba 2), zde Vám mohu pomoci s podáním a registrací příslušných přihlášek, a navíc Vám mohu pomoci s vyřízením grantové přihlášky pro obě služby (nebo pro každou zvlášť).
V Praze dne 14. 3. 2021

JUDr. David Karabec, MPA

234 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page