top of page
karabec_18.10_edited.jpg
logo David Karabec - Advokátní Kancelář

Autorská a průmyslová práva, know-how a franchising

 Poskytujeme poradenskou a konzultační činnost v oblasti autorských práv, ochranných známek, patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů (designu), licencí, know-how, obchodního tajemství, ochrany před nekalou soutěží a franchisingu.

Zastupování před soudy a obhajoby v trestních věcech

 Zastupujeme klienty v soudních řízeních a vedeme obhajoby v trestních věcech v oblasti autorských a průmyslových práv, know-how, obchodního tajemství, franchisingu, licencí, nekalé soutěže a v oblasti závažné hospodářské kriminality.

Školení v oblasti 
ochrany duševního vlastnictví

Zaměřujeme se na vzdělávání pracovníků malých a středních firem, vysokých škol, univerzit a výzkumných pracovišť v oblasti ochrany duševního  vlastnictví (autorská a průmyslová práva),

know-how, obchodního tajemství, licencí a nekalé soutěže, včetně vymáhání těchto práv.

Mediace v oblasti autorských a průmyslových práv

Řešíme spory v oblasti

autorských  a průmyslových práv, know-how, obchodního tajemství, licencí, nekalé soutěže a franchisingu pro občany, podniky, vysoké školy a univerzity,

prostřednictvím IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav.

Právní podpora excelentní vědy založené na ochraně duševního vlastnictví

banner website .jpeg

PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Z FONDU EUIPO 

Z grantového programu EUIPO jsou pro rok 2023 opětovně rozdělovány malým a středním podnikům finanční prostředky Evropské komise a EUIPO na ochranu průmyslového vlastnictví. 

I. Voucher 1 v hodnotě 900,-EUR, který zahrnuje:

Proplacení 90 % služby IP scan - nákladů na odborné poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

II. Voucher 2 v hodnotě 1.000,-EUR, který zahrnuje:

Proplacení 75 % poplatků  - za přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů podaných na vnitrostátní, regionální a unijní úrovni a 50% poplatků za mezinárodní přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů.

Žádosti o dotace je možné podávat od 23. ledna 2023 do 8. prosince 2023. 

Více na našem blogu

Naši spokojení klienti

15. VITOM LOGO_ bv_2_2022_11_05 (1).jpg
KRALUPOL.png
VETRA.jpg
NUDZ.png
TUL Liberec 1.png
header_logo.jpg
CH BECK.png
bioinova_logo.jpg
stažený soubor.png
logo Staněk - The Art of Nutrition
ČEPRO.jpg
ustav-experimantalni-mediciny-av-cr117.png
o5068380_edited.jpg
EUTM_PAPILONIA 28-12-2021_2021_12_28_edited.jpg
contact

Kontaktujte nás

Děkujeme! Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Sídlo 

Na Spojce 610/6

101 00 Praha 10, Česká republika

recepce: +420 602 737 320

mobil: +420 602 331 905

e-mail: recepce@karabec.cz

ID datové schránky: jcuhak9

Pobočka (pohledávky)

Čsl. armády 808/43b

794 01 Krnov, Česká republika

tel.: +420 554 689 171

mobil: +420 777 634 517

e-mail: pobocka.krnov@karabec.cz

ID datové schránky: jcuhak9

bottom of page