karabec_18.10.2022-7.jpg
logo Karabec dusevni vlastnictvi.png

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Výzkum - vývoj - inovace  (R&D)

logo KARABEC dusevni vlastnictvi.jpg
logo1.jpg
Original_edited.jpg
Autorská a průmyslová práva, know-how a franchising 

 Specializujeme se na ochranu autorských práv, ochranné známky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, licence, know-how, obchodní tajemství, ochranu před nekalou soutěží a franchising.

Zastupování před soudy a obhajoby v trestních věcech

 

 Zastupujeme klienty v soudních řízeních a vedeme obhajoby v trestních věcech v oblasti ochrany duševního vlastnictví, know-how, obchodního tajemství, franchisingu, licencí a nekalé soutěže.

Školení v oblasti 
ochrany duševního vlastnictví

 

Zaměřujeme se na vzdělávání pracovníků malých a středních firem, vysokých škol a výzkumných pracovišť v oblasti ochrany autorských a průmyslových práv,

know-how, obchodního tajemství, licencí a nekalé soutěže. 

Mediace v oblasti autorských a průmyslových práv

 

Zajišťujeme mediace v oblasti

autorských a průmyslových práv, know-how, obchodního tajemství, licencí, nekalé soutěže a franchisingu pro malé a střední podniky, vysoké školy a univerzity. 

Právní podpora excelentní vědy založené na ochraně duševního vlastnictví

banner website .jpeg

PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Z COSME FUND

SLUŽBA PŘEDBĚŽNÉ DIAGNÓZY V OBLASTI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (IP SCAN)

Z programu COSME FUND jsou pro rok 2022 rozdělovány malým a středním podnikům finanční prostředky Evropské komise a  EUIPO na ochranu průmyslového vlastnictví. Konkrétně se jedná o tyto dva druhy podpory:

I. Voucher 1 v hodnotě 1.500,-EUR, který zahrnuje:

Proplacení 90 % služby IP scan - nákladů na služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví poskytnutých prostřednictvím úřadů duševního vlastnictví EU.

Proplacení 75 % poplatků za přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů podané na vnitrostátní, regionální a unijní úrovni a 50% poplatků za mezinárodní přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů.

II. Voucher 2 v hodnotě 750,-EUR, který je možné jej použít na dotace národních patentů. Národní patenty jsou dotovány z 50 %.

Žádosti o dotace je možné podávat od 10. 1. 2022 do 16. 12. 2022. Malý a střední podnik může žádat o dotace z SME Fund jednou ročně.

JUDr. David Karabec, MPA byl dne 8.3.2021 akreditován Uřadem průmyslového vlastnictví jako poskytovatel této služby IP scan pro grantový program Ideas Powered for Business SME Fund. 

 

Více informací o projektu na našem blogu.

 

Kontaktujte nás

Sídlo Praha

Na Stráži 1306/5

180 00 Praha 8, Česká republika

tel.: +420 283 843 130

mobil: +420 602 737 320

e-mail: recepce@karabec.cz

ID datové schránky: jcuhak9

Děkujeme! Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

__________________________

JUDr. David KARABEC, MPA, LL.M., advokát

Zápis v seznamu České advokátní komory č. ev.: 07353, zápis v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl A, vložka 44017

IČO: 66231442, DIČ: CZ6410061636, č.ú. 501521007/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.