OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 

Výzkum - vývoj - inovace  (R&D)

Autorská a průmyslová práva

 

 Specializujeme se na ochranu autorských práv, ochranné známky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, licence, know-how, obchodní tajemství, ochranu před nekalou soutěží a franchising.

Advokacie a řešení sporů

 

 Zastupujeme klienty a vedeme mediace ve sporech v oblasti ochrany duševního vlastnictví, know-how, obchodního tajemství, franchisingu, licencí a nekalé soutěže.

Školící centrum

 

Zaměřujeme se na vzdělávání pracovníků malých a středních firem, vysokých škol a výzkumných pracovišť v oblasti ochrany autorských a průmyslových práv,

know-how, obchodního tajemství, licencí a nekalé soutěže. 

Mediační centrum

 

Zajišťujeme mediace v oblasti řešení sporů z autorských a průmyslových práv, know-how, obchodního tajemství, licencí, nekalé soutěže a franchisingu pro malé a střední podniky, vysoké školy a univerzity. 

logo1.jpg
logo KARABEC dusevni vlastnictvi.jpg
Original_edited.jpg
Obrázek2.jpg

PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Z COSME FUND

SLUŽBA PŘEDBĚŽNÉ DIAGNÓZY V OBLASTI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (IP SCAN)

Z programu COSME FUND jsou aktuálně rozdělovány malým a středním podnikům finanční prostředky Evropské komise a  EUIPO na ochranu průmyslového vlastnictví. Konkrétně se jedná o tyto dva druhy podpory:

Služba 1 - Proplacení až 75 % služby IP scan - nákladů na služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví poskytnutých prostřednictvím úřadů duševního vlastnictví EU.

Služba 2 - Proplacení až 50 % poplatků za přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů podané na vnitrostátní, regionální a unijní úrovni.

JUDr. David Karabec, MPA byl dne 8.3.2021 akreditován Uřadem průmyslového vlastnictví jako poskytovatel této služby IP scan pro grantový program Ideas Powered for Business SME Fund. 

 

Více informací o projektu na našem blogu.

 

Kontaktujte nás

Sídlo Praha

Na Stráži 1306/5

180 00 Praha 8, Česká republika

tel.: +420 283 843 130

mobil: +420 602 737 320

e-mail: recepce@karabec.cz

ID datové schránky: jcuhak9

Děkujeme! Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Pobočka KRNOV

 

Čsl. armády 808/43b , 794 01 Krnov

tel.: +420 554 689 171

mobil: +420 777 634 517

e-mail: blanka.bestvinova@karabec.cz

ID datové schránky: jcuhak9

 

JUDr. David KARABEC, MPA, LL.M. - advokát

Zápis v seznamu České advokátní komory č. ev.: 07353, zápis v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl A, vložka 44017

IČO: 66231442, DIČ: CZ6410061636, č.ú. 501521007/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

  

    www.karabec.cz     www.ipmediace.cz