Chraňte si své duševní vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví

 

 Specializujeme se na ochranu autorských práv, ochranné známky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, licence, know-how, obchodní tajemství, ochranu před nekalou soutěží a franchising.

Advokacie a řešení sporů

 

 Zastupujeme klienty a vedeme mediace ve sporech v oblasti ochrany duševního vlastnictví, know-how, obchodního tajemství, franchisingu, licencí a nekalé soutěže.

Školící centrum

 

Zaměřujeme se na vzdělávání pracovníků malých a středních firem, vysokých škol a výzkumných pracovišť v oblasti ochrany autorských a průmyslových práv,

know-how, obchodního tajemství, licencí a nekalé soutěže. 

Mediační centrum

 

Zajišťujeme mediace v oblasti řešení sporů z autorských a průmyslových práv, know-how, obchodního tajemství, licencí, nekalé soutěže a franchisingu. Ppro podniky, vysoké školy a univerzity. 

logo1.jpg
logo KARABEC dusevni vlastnictvi.jpg
Original_edited.jpg
 

Kontaktujte nás

Pobočka KRNOV

 

Čsl. armády 808/43b , 794 01 Krnov

tel.: +420 554 689 171

mobil: +420 777 634 517

e-mail: blanka.bestvinova@karabec.cz

ID datové schránky: jcuhak9

Vavroušova vila

Na Stráži 1306/5

180 00 Praha 8, Česká republika

tel.: +420 283 843 130

mobil: +420 602 737 320

e-mail: recepce@karabec.cz

ID datové schránky: jcuhak9

 

JUDr. David KARABEC, MPA - advokát

zápis v seznamu České advokátní komory č. ev.: 07353, zápis v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl A, vložka 44017

IČO: 66231442, DIČ: CZ6410061636, č.ú. 501521007/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 

www.karabec.cz     www.ipmediace.cz

© 2021, JUDr. David Karabec

    Spolehlivost, tradice, rodinné hodnoty

    Rodinná firma již od roku 1993

  • LinkedIn Sociální Icon
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram