top of page
karabec_18.10.2022-7.jpg
logo Karabec dusevni vlastnictvi.png

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Výzkum - vývoj - inovace  (R&D)

logo KARABEC dusevni vlastnictvi.jpg
logo1.jpg
Original_edited.jpg
Autorská a průmyslová práva, know-how a franchising 

 Specializujeme se na ochranu autorských práv, ochranné známky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, licence, know-how, obchodní tajemství, ochranu před nekalou soutěží a franchising.

Zastupování před soudy a obhajoby v trestních věcech

 

 Zastupujeme klienty v soudních řízeních a vedeme obhajoby v trestních věcech v oblasti ochrany duševního vlastnictví, know-how, obchodního tajemství, franchisingu, licencí a nekalé soutěže.

Školení v oblasti 
ochrany duševního vlastnictví

 

Zaměřujeme se na vzdělávání pracovníků malých a středních firem, vysokých škol a výzkumných pracovišť v oblasti ochrany autorských a průmyslových práv,

know-how, obchodního tajemství, licencí a nekalé soutěže. 

Mediace v oblasti autorských a průmyslových práv

 

Zajišťujeme mediace v oblasti

autorských a průmyslových práv, know-how, obchodního tajemství, licencí, nekalé soutěže a franchisingu pro malé a střední podniky, vysoké školy a univerzity. 

Právní podpora excelentní vědy založené na ochraně duševního vlastnictví

banner website .jpeg

PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Z FONDU EUIPO 

Z grantového programu EUIPO jsou pro rok 2023 opětovně rozdělovány malým a středním podnikům finanční prostředky Evropské komise a EUIPO na ochranu průmyslového vlastnictví. 

I. Voucher 1 v hodnotě 900,-EUR, který zahrnuje:

Proplacení 90 % služby IP scan - nákladů na odborné poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

II. Voucher 2 v hodnotě 1.000,-EUR, který zahrnuje:

Proplacení 75 % poplatků  - za přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů podaných na vnitrostátní, regionální a unijní úrovni a 50% poplatků za mezinárodní přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů.

Žádosti o dotace je možné podávat od 23. ledna 2023 do 8. prosince 2023. 

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M. byl akreditován Úřadem průmyslového vlastnictví jako poskytovatel této služby IP scan pro tento grantový program EUIPO. 

15. VITOM LOGO_ bv_2_2022_11_05 (1).jpg
bioinova_logo.jpg
KRALUPOL.png
header_logo.jpg
CH BECK.png
VETRA.jpg
EUTM_PAPILONIA 28-12-2021_2021_12_28_edited.jpg
NUDZ.png
TUL Liberec 1.png
stažený soubor.png
ČEPRO.jpg
ustav-experimantalni-mediciny-av-cr117.png
o5068380_edited.jpg
contact

Kontaktujte nás

Děkujeme! Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Sídlo 

Na Stráži 1306/5

180 00 Praha 8, Česká republika

tel.: +420 602 737 320

mobil: +420 602 331 905

e-mail: recepce@karabec.cz

ID datové schránky: jcuhak9

Pobočka

Čsl. armády 808/43b

794 01 Krnov, Česká republika

tel.: +420 554 689 171

mobil: +420 777 634 517

e-mail: recepce@karabec.cz

ID datové schránky: jcuhak9

bottom of page