top of page
JUDr. David Karabec - advokát a IP mediátor

Moje přednášková činnost

Svoji přednáškovou činností pro podnikatele i pro studenty středních a vyskokých škol se snažím přispět ke zlepšení povědomí o právech v oblasti ochrany duševního vlastnictví a o jejich využití k úspěšnému podnikání.

 • Linkedin
 • Facebook
 • Instagram

Přednášková činnost

 • Význam ochrany duševního vlastnictví v praxi rodinných podniků, (VŠFS, 2021)

 • WEBINÁŘE v oblasti ochrany duševního vlastnictví (C.H.BECK, 2020-2021)

 • Využití licenčních smluv při transferu poznatků a technologií do praxe (AKADEMIE C. H. BECK, 2020)

 • Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochrana obchodního tajemství (Technická univerzita v Liberci, 2020)

 • Ochrana know-how a obchodního tajemství v kontextu nekalých soutěžních praktik (Český svaz vynálezců a zlepšovatelů, 2020)

 • Využití licenčních smluv při transferu poznatků a technologií do praxe (Národní ústav duševního zdraví - NUDZ, 2020)

 • Ochrana know-how a vymáhání práv při transferu technologií (Národní ústav duševního zdraví - NUDZ, 2019)

 • Ochrana franchisingového konceptu (Škola franchisingu, 2019)

 • Licenční smlouva a její využití při transferu technologií (Technická univerzita v Liberci, 2019)

 • Ochrana know-how a obchodního tajemství ve výzkumné, vývojové a aplikační sféře (ALEVIA, 2019)

 • Ochrana duševního vlastnictví a daňové odpočty (Ayming Česká republika s.r.o., 2019)

 • Ochrana duševního vlastnictví malé a střední firmy (AMSP, 2019)

 • Inovační podnikání - Národní ústav duševního zdraví (alevia s.r.o., 2019)

 • Autorská práva a ochrana designu (Scholastika, Vyšší odborná škola vizuální komunikace, 2019)

 • Ochrana franchisingového konceptu (Česká asociace franchisingu, 2019)

 • Know-how a obchodní tajemství, ochrana designu, ochranné známky (alevia s.r.o., 2018)

 • Ochrana know-how podniku - poznatky a příklady z praxe malých a středních firem (Asociace malých a středních podniků, 2018)

 • GDPR a ochrana duševního vlastnictví franchisingových konceptů (Franchise & Retail Academy, s.r.o., 2018​)

 • Ochrana průmyslových práv pro technické univerzity Plzeň, Liberec, Ostrava a Brno (MPO ČR a AMSP, 2018​)

 • ČVUT v Praze - Inovace a ochrana duševního vlastnictví (alevia s.r.o., 2018)

 • Úvod do problematiky autorských a průmyslových práv - Národní ústav duševního zdraví (alevia s.r.o., 2018)

 • GDPR a kamerové systémy (DOVERVILLE s.r.o., 2017)

 • Ochrana osobních údajů (Logicall Česká republika, s.r.o., 2017)

 • FRANCHISING FORUM 2017 (Česká asociace franchisingu, 2017)

 • Bezpečnostní záznamy a GDPR (DOVERVILLE s.r.o., 2017)

Přednášky pro studenty

 • V rámci našich vzdělávacích aktivit jsme poskytli bezplatně svůj čas studentům Vysoké školy finanční a správní, a.s., abychom je seznámili s problematikou duševního vlastnictví. Měli jsme celkem tři hostovské přednášky věnované autorským a průmyslovým právům v České republice a zahraničí. Jedna z přednášek byla věnována také ochraně duševního vlastnictví v Číně. Byli jsme potěšeni, že se všechny přednášky setkaly s velkým zájmem studentů - více informací a fotogalerie na: ​​​

 

 • Bez nároku na honorář jsme také ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní, a.s. a Asociací malých a středních podniků vydali příručku pro studenty s názvem Průmyslová práva a licence, která stručnou a přehlednou formou seznamuje čtenáře s ochranou duševního vlastnictví v České republice a v zahraničí:

​      KARABEC David - Průmyslová práva a licence, 2. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2019

 • Facebook
Průmyslová práva a licence

Tato publikace je zaměřená na průmyslová práva a licence s cílem podpořit inovační výkonnost domácích firem a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost. Posláním této publikace je poskytnout malým a středním podnikům, jako i veřejným výzkumným institucím, vysokým školám i široké veřejnosti základní informace o možnostech ochrany průmyslových práv a licencí při podnikání. Její ambicí je přispět nejen ke zvýšení právního vědomí podniků a široké veřejnosti o právech k předmětům průmyslového vlastnictví, ale i pomoci k vytváření férového inovativního prostředí pro podnikání malých a středních firem v České republice. Publikace obsahuje i praktické zkušenosti některých malých a středních podniků s využitím průmyslových práv při jejich podnikatelské činnosti.

Kontakt

Svět je plný nových a zajímavých příležitostí

k řešení. Pojďme se spojit.

Back to Top

ZPĚT NAHORU

bottom of page