top of page

Dotace až 2.250,- EUR na ochranu duševního vlastnictví v roce 2022

Aktualizováno: 23. 9. 2022


Pro malé a střední podniky (SME) je i pro rok 2022 připravena podpora z Evropské komise, která je zprostředkována Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a národními úřady průmyslového vlastnictví. Úřad průmyslového vlastnictví ČR se účastní kompletního programu podpory COSME FUND, a proto se mohou tohoto dotačního programu zúčastnit také malé a střední podniky z České republiky.


Z programu COSME FUND jsou pro rok 2022 opětovně rozdělovány malým a středním podnikům finanční prostředky Evropské komise a EUIPO na ochranu průmyslového vlastnictví.Na základě tohoto dotačního programu je možné na ochraně duševního vlastnictví ušetřit až 2250 EUR. Malé a střední podniky mohou získat dotace na:

  • Patenty

  • ochranné známky

  • průmyslové vzory

  • pomoc se strategií v oblasti duševního vlastnictví (IP scan)

Dotace jsou poskytovány prostřednictvím těchto voucherů:


I. Voucher 1 v hodnotě 1.500,- EUR, který zahrnuje:

Proplacení 90 % služby IP scan - nákladů na služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví poskytnutých prostřednictvím úřadů duševního vlastnictví EU.

Proplacení 75 % poplatků za přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů podané na vnitrostátní, regionální a unijní úrovni a 50% poplatků za mezinárodní přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů.

II. Voucher 2 v hodnotě 750,- EUR, který je možné jej použít na dotace národních patentů. Národní patenty jsou dotovány z 50 %.

Žádosti o dotace je možné podávat od 10. 1. 2022 do 16. 12. 2022. Malý a střední podnik může žádat o dotace z SME Fund jednou ročně.

O dotace se žádá na webových stránkách Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund, a to podle tohoto schématu:


O dotace byl již v roce 2021 mezi malými a středními podniky, které uvažovaly o ochraně svého duševního vlastnictví, poměrně značný zájem. Tento dotační program jim totiž umožnil s velmi nízkými náklady provést podrobnou analýzu jejich podnikatelského potenciálu, pokud jde o práva k duševnímu vlastnictví a mohly si registrovat své první nebo i další ochranné známky a průmyslové vzory.


Za největší přidanou hodnotu však podniky obvykle považovaly službu IP scan, která jim objasnila všechny souvislosti týkající se nakládání s autorskými a průmyslovými právy v rámci jejich podniku, pravidla licenční politiky, ochrany obchodního tajemství, know-how a způsoby jejich ochrany před konkurencí.


I v letošním roce se tak na mě můžete obrátit jako na akreditovaného poskytovatele služby IP scan pro grantový program Ideas Powered for Business SME Fund. Pomohu Vám i se zpracováním a podáním žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím vocheru 1 a voucheru 2, včetně žádosti o jejich proplacení. O dotace je možné v roce 2022 požádat pouze v období od 10.1.2022 do 16.12.2022.


V Praze dne 8. ledna 2022

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.


357 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page