Dotace až 2.250,- EUR na ochranu duševního vlastnictví v roce 2022


Pro malé a střední podniky (SME) je i pro rok 2022 připravena podpora z Evropské komise, která je zprostředkována Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a národními úřady průmyslového vlastnictví. Úřad průmyslového vlastnictví ČR se účastní kompletního programu podpory COSME FUND, a proto se mohou tohoto dotačního programu zúčastnit také malé a střední podniky z České republiky.


Z programu COSME FUND jsou pro rok 2022 opětovně rozdělovány malým a středním podnikům finanční prostředky Evropské komise a EUIPO na ochranu průmyslového vlastnictví.Na základě tohoto dotačního programu je možné na ochraně duševního vlastnictví ušetřit až 2250 EUR. Malé a střední podniky mohou získat dotace na:

  • Patenty

  • ochranné známky

  • průmyslové vzory

  • pomoc se strategií v oblasti duševního vlastnictví (IP scan)

Dotace jsou poskytovány prostřednictvím těchto voucherů: