• Zpráva z advokátní kanceláře

  Nevydařený zájezd

  Máte obtíže s dovolenou? Ztratili nebo zpozdili Vám zavazadla? Dostali jste jiný než smluvený hotel? Chyběl Vám bazén nebo lehátka? Zájezd je zpravidla výraznou položkou v rodinném rozpočtu a skutečný zájezd by tak měl odpovídat tomu, za který jste zaplatili. I vy se však můžete se účinně bránit. Čtěte zde.

  Reklamace dovolené
 • Zpráva z advokátní kanceláře

  Pohledávky

  Máte problém s dlužníkem? Trápí vás neuhrazené pohledávky? Pro zvýšení efektivity v oblasti vymáhání většího množství pohledávek máme nyní zpracovaný unikátní projekt založený na úzké spolupráci se společností LogiCall Česká republika, s.r.o. Vyzkoušejte nás! Věříme, že budete spokojeni!

  Efektivní vymáhání pohledávek
 • Zpráva z advokátní kanceláře

  Dobrý den,

  jmenuji se JUDr. David Karabec a vítám Vás na webové prezentaci své advokátní kanceláře. Při poskytování právních služeb se zaměřujeme na to, aby naše služby lidem pomáhaly a aby se o nich mluvilo jako o výjimečné péči klientům. Rádi pomůžeme ve Vaší právní věci i Vám.

  JUDr. David Karabec v kanceláři
 • Zpráva z advokátní kanceláře

  Úspěch v týmu!

  Naše kolegyně Petra Duspivová v červnu úspěšně složila advokátní zkoušku a k 1. červenci 2016 je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory. Gratulujeme! V naší advokátní kanceláři bude nadále zastávat pozici zaměstnané advokátky. Na celý odborný profil Mgr. Petry Duspivové se můžete podívat zde.

  Mgr. Petra Duspivová
Reklamace dovolené Efektivní vymáhání pohledávek JUDr. David Karabec v kanceláři Mgr. Petra Duspivová

Právní akademie

Právní akademie

Nevíte si rady ve Vaší životní situaci? Využijte naši Právní akademii!

Posláním naší Právní akademie je poskytnout našim klientům základní orientaci v nejrůznějších životních situacích, ve kterých se mohou ocitnout. Orientujeme se proto zejména na oblast rodinného práva, dědického práva, pracovního práva, bytového práva, autorského práva, daňového práva a insolvenčního práva. Jsme připraveni poskytnout našim klientům kvalifikovanou právní pomoc prostřednictvím advokáta, patentového zástupce nebo, daňového poradce. V případě, že potřebujete právní pomoc, můžete se na nás s důvěrou obrátit.

podívejte se na přehled životních situací

Právní poradna zdarma

Právní poradna zdarma

Pro žadatele organizujeme právní poradenství zdarma.

Jedná se o jednorázové informativní porady, které vede náš advokát, advokátní koncipient, patentový zástupce nebo daňový poradce v délce 15 minut. Tyto právní konzultace jsou organizované každý týden v pravidelném čase v sídle advokátní kanceláře Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8 - Libeň. Na této informativní schůzce Vám můžeme poskytnout základní právní konzultaci a doporučit další vhodný postup. Vzhledem k velkému zájmu o bezplatnou právní poradnu si Vás dovolujeme požádat o předchozí telefonické objednání.

objednejte se do právní poradny zdarma

 

Ohlasy našich klientů

 
V roce 2015 jsem požádal AK JUDr. Davida Karabce o pomoc s řešením finanční pohledávky za jedním z mých obchodních partnerů. Advokátní kancelář v krátké době prověřila celou situaci a zapojila se do soudního jednání, které již dříve bylo zahájeno. Dobrou strategií přesvědčila stranu dlužníka o výhodnosti jí navrženého řešení, byly dohodnuty splátky dlužníka a ty se podařilo realizovat v dohodnutých termínech. Mohu jen vyjádřit spokojenost s prací a vstřícností advokátní kanceláře. V mezidobí jsem doporučil její služby mým známým.

2016, Ing. Jiří Mařík, CSc.

 
Děkuji tímto advokátní kanceláři JUDr. Karabce za vstřícný a profesionální přístup v kauze firmy Hot product, která se přejmenovala na Globe holding group. Zakoupili jsme od nich produkt a nebyli jsme s ním spokojeni. Samozřejmě na návrat zboží v zákonné lhůtě 14 dní nereagovali. Již jsme se s manželkou s vydanými penězi skoro rozloučili, když nás napadlo vymáhat je právní cestou. Po tahanicích s výše uvedenou firmou se podařilo dosáhnout vrácení celé částky. Služby JUDr. Karabce všem vřele doporučuji.

2016, David Rálek

 
Děkuji právní kanceláři JUDr. Karabce za poskytnutí pomoci v majetkoprávní záležitosti. Přístup celé kanceláře byl na velmi profesionální úrovni, včetně aktivního přístupu a návrhů možných řešení. I díky jejich pomoci byla celá záležitost vyřešena v krátké době ke spokojenosti všech zainteresovaných stran.

2016, Miroslav Karafiát

 
Pro úplný přehled ohlasů našich klientů, včetně jejich plného znění, pokračujte prosím zde.
 

Vaše děti

Pro Vaše děti jsme u nás v kanceláři zřídili dětský koutek.

Děti si hrají na zemi

Mohou si zde po dobu jednání o Vaší právní záležitosti za dozoru vedoucí kanceláře hrát. Připravili jsme pro ně omalovánky, barevné pastelky, autíčka, panenky, plyšáky, jakož i stolní hry a dětské knihy. Nebojte se proto Vaše děti přivést s sebou!

Etický kodex

Naše advokátní kancelář se při své činnosti řídí zákonem č.85/1996 Sb., o advokacii, usnesením ČAK č.1/1997 Věstníku (etickým kodexem) a dalšími předpisy zveřejněnými na stránkách České advokátní komory. Všichni naši advokáti, advokátní koncipienti, mediátoři, patentoví zástupci a daňoví poradci jsou zapsáni v příslušných profesních komorách a držiteli osvědčení, která je opravňují k poskytování odborných služeb - viz jednotlivé odborné profily v kapitole náš tým.

Zprávy ze sociálních sítí

26.05 2016
24.01 2016
19.09 2015
06.03 2015
15.10 2014
27.03 2014
10.02 2014

Publikační činnost

Publikujeme odborné články, práce a publikace ve významných periodikách.
více zde

Přednášková činnost

Vedle výkonu advokacie podporujeme naše klienty rovněž vzdělávacími aktivitami.
více zde

Naše kancelář v médiích

V některých případech získá zastupování našich klientů mediální rozměr a publicitu.
více zde

Pověření ČAK

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.