• Zpráva z advokátní kanceláře

  Pomáháme lidem a firmám

  Dobrý den, jmenuji se JUDr. David Karabec a vítám Vás na webové prezentaci naší advokátní kanceláře. Pomáháme občanům, živnostníkům, malým a středním podnikům, jakož i rodinným firmám, v právních záležitostech. Zaměřujeme se přitom na výkon advokacie, práva k duševnímu vlastnictví a daňové poradenství. Rádi pomůžeme ve Vaší právní věci i Vám!

  JUDr. David Karabec v kanceláři
 • Zpráva z advokátní kanceláře

  Jsme blíže firmám

  V Praze 10 jsme zřídili nové pracoviště, které nám umožní být blíže našim FIREMNÍM KLIENTŮM v Praze 2, 3 a 10 (Vinohrady). Už zde kvůli právní pomoci nemusíte hledat místo k zaparkování, přijdeme za Vámi až do sídla Vaší firmy! Navíc pružně zajistíme právní zastoupení před soudy v těchto obvodech. Spojení na naše nové pracoviště najdete v Kontaktech.

  Jsme blíže firmám
 • Zpráva z advokátní kanceláře

  Pomoc lékařům

  Zajišťujeme převody (prodeje) lékařských praxí. Eliminujeme tak právní rizika související s prodejem lékařské praxe. Umíme posoudit hospodářský stav lékařské praxe, správně načasovat jednotlivé kroky, zajistit úhradu kupní ceny a komunikovat se zdravotními pojišťovnami. Postaráme se o zpracování smluvní dokumentace, včetně jednání s příslušnými orgány. Prodávajícím lékařům navíc nabízíme úvodní konzultaci zdarma!

  Právní pomoc lékařům
 • Zpráva z advokátní kanceláře

  Compliance program

  Od 1. 12. 2016 vstoupila v účinnost novela zákona 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, která přinesla celou řadu podstatných změn. Právnická osoba se trestní odpovědnosti zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. Pro naše podnikové klienty proto zpracováváme tzv. Compliance programy. Více v naší Právní akademii.

  Compliance program
JUDr. David Karabec v kanceláři Jsme blíže firmám Právní pomoc lékařům Compliance program

Právní akademie

Právní akademie

Nevíte si rady ve Vaší právní situaci? Využijte naši Právní akademii!

Cílem naší Právní akademie je lidem i firmám poskytnout základní orientaci v nejrůznějších právních situacích, ve kterých se mohou jako občané nebo jako podnikatelé ocitnout. V našich doporučeních se proto orientujeme jak na oblast rodinného, dědického, pracovního nebo bytového práva, tak i na oblast autorských a průmyslových práv, soutěžního práva nebo směnečného práva. V případě, že potřebujete kvalifikovanou právní pomoc prostřednictvím advokáta, patentového zástupce nebo daňového poradce, můžete se na nás s důvěrou obrátit.

podívejte se na přehled právních situací

Informativní porady zdarma

Úvodní konzultace zdarma

Informativní porady k právnímu případu poskytujeme zdarma!

Naše právní služby, včetně jednorázových konzultací, jsou placenými službami podle ceníku právních služeb. Informativní porady k Vašemu případu, včetně sjednání podmínek spolupráce nebo převzetí právního zastoupení Vám však poskytneme zdarma. Tyto porady poskytuje zpravidla osobně vedoucí advokát JUDr. David Karabec v sídle advokátní kanceláře Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8 - Libeň. V jejich rámci je tak možné dohodnout podmínky spolupráce a celkovou cenu právních služeb. Doporučujeme Vám předchozí objednání na telefonním čísle +420-283-843-130 nebo prostřednictvím objednávkového formuláře, viz následující odkaz. Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

objednejte se na informativní poradu zdarma

 

Ohlasy našich klientů

 
Chtěli bychom Vám moc poděkovat za mnohaletou profesionální pomoc a spolupráci s Vámi, přejeme Vám i celé rodině mnoho zdraví, pracovních a osobních úspěchů.

2016, Zdeněk a Eva Hradeckých, Sladospol Benátky n.Jiz.

 
Vážený pane doktore, touto cestou bych vám ještě jednou rád poděkoval za právní služby. Vy i váš skvělý tým jste odvedli precizní práci. Díky tomu byl složitý případ úspěšně vyřešen a já jsem velice rád, že jste nás zastupovali. I v budoucnu se na vás budu rád obracet a to nejen v oblasti autorského práva. Cením si vašich znalostí a profesionality.

2016, Ing. Tomáš Zimáček, NOTIF s.r.o.

 
Děkuji právní kanceláři JUDr. Karabce za poskytnutí pomoci v majetkoprávní záležitosti. Přístup celé kanceláře byl na velmi profesionální úrovni, včetně aktivního přístupu a návrhů možných řešení. I díky jejich pomoci byla celá záležitost vyřešena v krátké době ke spokojenosti všech zainteresovaných stran.

2016, Miroslav Karafiát

 
Pro úplný přehled ohlasů našich klientů, včetně jejich plného znění, pokračujte prosím zde.
 

Vaše děti

Pro Vaše děti jsme u nás v kanceláři zřídili dětský koutek.

Děti si hrají na zemi

Mohou si zde po dobu jednání o Vaší právní záležitosti za dozoru vedoucí kanceláře hrát. Připravili jsme pro ně omalovánky, barevné pastelky, autíčka, panenky, plyšáky, jakož i stolní hry a dětské knihy. Nebojte se proto Vaše děti přivést s sebou!

Etický kodex

Naše advokátní kancelář se při své činnosti řídí zákonem č.85/1996 Sb., o advokacii, usnesením ČAK č.1/1997 Věstníku (etickým kodexem) a dalšími předpisy zveřejněnými na stránkách České advokátní komory. Všichni naši advokáti, advokátní koncipienti, mediátoři, patentoví zástupci a daňoví poradci jsou zapsáni v příslušných profesních komorách a držiteli osvědčení, která je opravňují k poskytování odborných služeb - viz jednotlivé odborné profily v kapitole náš tým.

Články na našem blogu

29.04 2017
11.03 2017
14.02 2017
24.01 2017
12.12 2016
11.12 2016
03.10 2016

Publikační činnost

Publikujeme odborné články, práce a publikace ve významných periodikách.
více zde

Přednášková činnost

Vedle výkonu advokacie podporujeme naše klienty rovněž vzdělávacími aktivitami.
více zde

Naše kancelář v médiích

V některých případech získá zastupování našich klientů mediální rozměr a publicitu.
více zde

Pověření ČAK

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.