top of page
logo KARABEC advokatni kancelar.jpg
Jsme specializovanou advokátní kanceláří se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv, licence, know-how, obchodní tajemství, nekalou soutěž, franchising a zastupování klientů v řízeních před soudy, včetně obhajob ve věcech trestních.

Poskytujeme právní pomoc a zastupujeme klienty v těchto oblastech práva:

 • Konzultace a poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví

 • Strategická řešení ochrany autorských a průmyslových práv

 • Ochrana duševního vlastnictví ve franchisingových systémech

 • Přihlášky ochranných známek, patentů, užitných a průmyslových vzorů

 • Řešení ochrany know-how a obchodního tajemství

 • Vedení a řešení sporů z porušování práv k duševnímu vlastnictví

 • Mediace v oblasti autorských a průmyslových práv

 • Vedení a řešení sporů z nekalé soutěže

 • Transfer technologií a znalostí do praxe

 • Smluvní výzkum a jeho právní zajištění

 • Spin off společnosti, prodej patentů a licencí

 • Právní zajištění výsledků výzkumu a vývoje, jejich využití v aplikační sféře

 • Licenční smlouvy

 • Smlouvy o ochraně know-how

 • Vzorová dokumentace a interní směrnice pro ochranu duševního vlastnictví

 • Správa a pravidelný monitoring průmyslových práv, zejména ochranných známek  

 • Zastupování před patentovými úřady při ochraně duševního vlastnictví

 • Zastupování před soudy ve věcech porušování práv k duševnímu vlastnictví a nekalé soutěže

 • Obhajoby v trestních věcech týkajících se práv k duševnímu vlastnictví a nekalé soutěže

 • Obhajoby v trestních věcech ostatních závažných hospodářských trestných činů

 • Zastupování poškozených v uvedených trestních řízeních, včetně uplatnění nároku na náhradu škody

bottom of page