top of page

Náš společný profil

karabec_18.10_edited.jpg
JUDr. David Karabec,  MPA. LL.M. advokát, 
franchisingový poradce
Dušana.1_edited_edited.png
Dušana Karabcová
asistentka advokáta
vedoucí kanceláře

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M. je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory a specializuje se na problematiku ochrany duševního vlastnictví (autorská práva a průmyslová práva), know-how, obchodní tajemství licence, nekalou soutěž a franchising. Působí také jako franchisingový poradce České asociace franchisingu. Více...

Kontaktní email : david.karabec@karabec.cz

Dušana Karabcová je asistentkou advokáta JUDr. Davida Karabce a zajišťuje veškeré organizační a administrativní záležitosti kanceláře. Je také certifikovaným makléřem 1. stupně a certifikovaným realitním profesionálem společnosti RE/MAX, pro kterou zprostředkovává kvalifikované služby v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí. 

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

nas-tym-aneta-karabcova_edited_edited_ed
Ing. Aneta Karabcová
asistentka
organizační služby

Ing. Aneta Karabcová vystudovala VŠE v Praze, Podnikohospodářskou fakultu, obor ekonomika a management. V advokátní kanceláři JUDr. Davida Karabce působí na pozici odborné asistentky pro organizační a ekonomické služby, věnuje se marketingu a dalším aktivitám kanceláře.

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

nas-tym-natalie-karabcova_edited_edited_
Bc. Natálie Karabcová
asistentka
překladatelka

Bc. Natálie Karabcová  vystudovala Italský jazyk a literaturu na MU v Brně. Aktuálně dokončuje magisterský studijní program na FF UK v Praze. V advokátní kanceláři JUDr. Davida Karabce působí na pozici odborné asistentky a překladatelky. Hovoří italsky, anglicky, španělsky, portugalsky a latinsky. 

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

nas-tym-blanka-bestvinova_edited_edited.
Blanka Bestvinová
vedoucí pobočky Krnov
asistentka advokáta

Blanka Bestvinová působí v Krnově jako vedoucí pobočky advokátní kanceláře JUDr. Davida Karabce, a zabývá se zejména agendou mimosoudního a soudního vymáhání pohledávek klientů advokátní kanceláře, včetně podávání návrhů na zahájení soudního a exekučního řízení.

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

Náš příběh

Etický kodex

Naše advokátní kancelář se při své činnosti řídí zákonem č.85/1996 Sb., o advokacii, usnesením ČAK č.1/1997 Věstníku (etickým kodexem) a dalšími předpisy zveřejněnými na stránkách České advokátní komory.

 

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb  (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

bottom of page