Naše specializace

ADVOKACIE A ŘEŠENÍ SPORŮ

Pomáháme občanům, živnostníkům, malým a středním podnikům, jakož i rodinným firmám v jejich právních záležitostech. Poskytujeme právní poradenství,  sepisujeme  smlouvy i jiné listiny a zastupujeme naše klienty v řízeních před soudy. Naší specializací je ochrana duševního vlastnictví (ochranné známky, patenty, užitné vzory, autorská práva, licence, know-how, obchodní tajemství a nekalá soutěž) a řešení sporů s tím souvisejících. 

logo KARABEC dusevni vlastnictvi.jpg
OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Zajišťujeme pro naše klienty právní ochranu autorských a průmyslových práv, licencí, know-how a obchodního tajemství, včetně řešení sporů z práv k duševnímu vlastnictví. Zajišťujeme konzultační, poradenskou a vzdělávací činnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví pro malé a střední firmy, vysoké školy, vědecká a výzkumná pracoviště. Zaměřujeme se na transfer výsledků vědy a výzkumu do praxe a na ochranu franchisingových konceptů.

NEMOVITOSTI

Prostřednictvím realitní společnosti RE/MAX pomáháme našim klientům při prodeji, pronájmu nebo koupi nemovitostí, vypořádání majetku mezi spoluvlastníky, při projednávání dědictví nebo rozvodu, včetně stanovení tržní ceny nemovitostí a zpracování odborných posudků. Posuzujeme a upravujeme veškeré smlouvy týkající se převodu nemovitostí, včetně advokátních úschov a vkladového řízení.

PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Pomáháme malým a středním podnikům, vysokým školám, výzkumným a vývojovým pracovištím přednáškami a publikační činností v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Zaměřujeme se přitom zejména na transfer technologií a poznatků do praxe, včetně podpory inovací, předmětem našeho zájmu je i ochrana duševního vlastnictví franchisingových konceptů. Vytvořili jsme za tím účelem vlastní vzdělávací a školící centrum pro naše klienty a další zájemce

ŠKOLÍCÍ CENTRUM
OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Vytvořili jsme školící centrum, ve kterém vzděláváme naše klienty a jejich zaměstnance v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Zaměřujeme se přitom na podporu výzkumu, vývoje a inovací, spolupráci mezi vysokými školami a malými a středními podniky v oblasti ochrany průmyslových a autorských práv, know-how, obchodního tajemství, licencí a nekalé soutěže. Naše multifunkční zasedací místnost slouží také pro obchodní a mediační jednání a jako místnost pro vyučování cizích jazyků a jiných dovedností. 

© 2020, JUDr. David Karabec - spolehlivost, tradice, rodinné hodnoty

    Rodinná firma již od roku 1993

  • LinkedIn Sociální Icon
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram