Školící centrum

Zaměřujeme se na vzdělávání pracovníků malých a středních firem, vysokých škol a výzkumných pracovišť v oblasti ochrany autorských a průmyslových práv,

know-how, obchodního tajemství, licencí a nekalé soutěže. 

 

Naší výhodou jsou dlouholeté zkušenosti z praxe a zastupování klientů ve sporech z práv k duševnímu vlastnictví.

PROGRAM SEMINÁŘŮ / WEBINÁŘŮ:

  • Ochranné známky, patenty, užitné vzory a ochrana designu; 

  • Autorská práva a licenční smlouvy; 

 

  • Ochrana know-how a obchodního tajemství; 

 

  • Transfer technologií a znalostí do praxe; 

 

  • Smluvní výzkum a právní zajištění ochrany duševního vlastnictví;

  • Ochrana duševního vlastnictví malých a středních podniků; 

  • Ochrana duševního vlastnictví franchisingových systémů; 

  • Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochrana obchodního tajemství; 

Cena semináře činí 3.000,-Kč za jednoho účastníka; doba trvání semináře jsou 3 hodiny (od 9,00hod do 12,00hod); drobné občerstvení a káva jsou zajištěny; každý z účastníků obdrží studijní materiál; kapacita semináře je max. 6 osob na jeden seminář; kapacita webináře je bez omezení.

Na semináře se prosím registrujte. Účast, termín a organizační záležitosti Vám obratem potvrdíme.

Odborný garant:

 

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M. je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory a kromě výkonu advokacie se specializuje na problematiku ochrany duševního vlastnictví (autorská práva a průmyslová práva), know-how,  licence a nekalou soutěž. Působí také jako franchisingový poradce České asociace franchisingu pro oblast ochrany duševního vlastnictví. Manažerský titul MPA získal v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI).

Kontaktní email : david.karabec@karabec.cz  

tel.: +420 602 331 905

Jak se k nám dostat?

Sídlíme v jedinečné prvorepublikové vile se silným příběhem a krásným výhledem na Prahu - Vavroušova vila

Naše adresa je:  JUDr. David KARABEC, s.r.o., Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8

Spojení k nám: Metro B (Palmovka) a C (Kobylisy) + tram č. 10, 24 nebo 3, zastávka Bulovka.

Pro cestu autem parkování před domem zdarma.

Další kontakty: recepce@karabec.cz, tel. +420 283 843 130, mobil: +420 602 737 320

 

Fakturační údaje: č.ú. 31330002/5500, Raiffeisenbank, a.s. Jsme plátci DPH.

Fotogalerie a videa:

Předání osvědčení 26-09-2019.jpg

Spolupracujeme:

franchising-academy-logo.png
skola-franchisingu-logo-velke.jpg
Original_edited.jpg

Reference:

Seminář „Ochrana know-how a vymáhání práv při transferu technologií“ v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ)

"Centrum transferu technologií Národního ústavu duševního zdraví (CTT NUDZ) realizovalo 10. prosince 2019 seminář JUDr. Davida Karabce na téma „Ochrana know-how a vymáhání práv při transferu technologií“. Seminář byl určen pro všechny zájemce o problematiku duševního vlastnictví a jeho ochrany z řad NUDZ. Po úvodní části zaměřené na definici klíčových pojmů v oblasti know-how a vymáhání vlastnických práv si mohli účastníci semináře vyzkoušet praktická cvičení, zaměřená na ochranu know-how v praxi. Prostor byl věnován také řešení konkrétních případů, s nimiž se pracovníci NUDZ setkávají při své každodenní činnosti, a dotazům s tím spojených.

Vzhledem k praktickému zaměření semináře si mohli jeho účastníci zvýšit své znalosti v oblasti ochrany know-how a obchodního tajemství, uplatnitelné v rámci jejich výzkumné činnosti a dalších aktivit realizovaných v NUDZ. Právě praktičnost semináře a využitelnost poznatků v praxi byly tím, co účastníci semináře nejvíce oceňovali."

Mgr. Martin Kolafa

Projektový administrátor

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Centrum transferu technologií

Další reference...

logo KARABEC dusevni vlastnictvi.jpg

Provozovatelem Školícího centra ochrany duševního vlastnictví je společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o., IČO: 06078052, se sídlem Na Spojce 610/6, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 275705. Společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o. je specializovanou konzultační, poradenskou a vzdělávací společností pro správu a ochranu autorských a průmyslových práv, know-how, obchodní tajemství, franchising, licence a nekalou soutěž.

 

www.karabec.cz