top of page

PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Přispíváme články a publikacemi k ochraně duševního vlastnictví.

  • 1 hodin/
  • mobil: 602331905
  • Na Stráži

Popis služby

Pomáháme malým a středním podnikům, vysokým školám, výzkumným a vývojovým pracovištím přednáškami a publikační činností v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Zaměřujeme se přitom zejména na transfer technologií a poznatků do praxe, včetně podpory inovací, předmětem našeho zájmu je i ochrana duševního vlastnictví franchisingových konceptů. Vytvořili jsme za tím účelem vlastní vzdělávací a školící centrum pro naše klienty a další zájemce


Kontaktní údaje

  • Na Stráži 1306/5, Praha 8, Česko

    +420 602331905

    david.karabec@karabec.cz

bottom of page