top of page

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Ochrana duševního vlastnictví je strategické rozhodnutí.

  • 1 hodin/
  • mobil: 602331905
  • Na Stráži

Popis služby

Zajišťujeme pro naše klienty právní ochranu autorských a průmyslových práv, licencí, know-how a obchodního tajemství, včetně řešení sporů z práv k duševnímu vlastnictví. Zajišťujeme konzultační, poradenskou a vzdělávací činnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví pro malé a střední firmy, vysoké školy, vědecká a výzkumná pracoviště. Zaměřujeme se na transfer výsledků vědy a výzkumu do praxe a na ochranu franchisingových konceptů.


Kontaktní údaje

  • Na Stráži 1306/5, Praha 8, Česko

    +420 602331905

    david.karabec@karabec.cz

bottom of page