top of page

ADVOKACIE A ŘEŠENÍ SPORŮ

Naší specializací je ochrana duševního vlastnictví a řešení sporů.

  • 1 hodin/
  • mobil: 602331905
  • Na Stráži

Popis služby

Pomáháme občanům, živnostníkům, malým a středním podnikům, jakož i rodinným firmám v jejich právních záležitostech. Poskytujeme právní poradenství, sepisujeme smlouvy i jiné listiny a zastupujeme naše klienty v řízeních před soudy. Naší specializací je ochrana duševního vlastnictví (ochranné známky, patenty, užitné vzory, autorská práva, licence, know-how, obchodní tajemství a nekalá soutěž) a řešení sporů s tím souvisejících.


Kontaktní údaje

  • Na Stráži 1306/5, Praha 8, Česko

    +420 602331905

    david.karabec@karabec.cz

bottom of page