top of page

Příručka
Průmyslová práva a licence

Průmyslová práva a licence - obálka.png

Elektronická verze příručky

Verze pdf

Průmyslová práva a licence

Příručka PRŮMYSLOVÁ PRÁVA A LICENCE je určena pro širokou odbornou veřejnost, zejména pro vysoké školy, univerzity, výzkumná a vývojová pracoviště, jakož i pro malé a střední podniky. Poskytuje čtenářům základní přehled o celé soustavě práv k duševnímu vlastnictví (autorská a průmyslová práva) se zaměřením na patenty, ochranné známky, užitné vzory a design, jakož na licence, práva k obchodnímu tajemství a vymáhání práv k duševnímu vlastnictví.

 

Věřím, že tato příručka přispěje nejen ke zvýšení informovanosti studentů a široké veřejnosti, ale přispěje zároveň také ke zvýšení povědomí o významu ochrany duševního vlastnictví zejména mezi malými a středními podniky, a tím i k posílení jejich konkurenceschopnosti ve světě.

V Praze dne 21.5.2023

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

advokát 

bottom of page