Profil

Datum registrace: 9. 7. 2018

O mně

JUDr. David Karabec, MPA (*1964)

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jsem absolvoval v roce 1988, kde jsem také získal doktorský titul v oboru právo. Od počátku roku 1990 jsem se podílel na poradenství začínajícím podnikatelům v rámci Sdružení československých podnikatelů. Poté jsem krátce působil v poradenské firmě zaměřené na poskytování právních a ekonomických služeb pro podnikatele a v roce 1993 se stal komerčním právníkem zapsaným u Komory komerčních právníků České republiky. Od roku 1996 působím jako advokát. Od roku 1997 se zabývám publikační a přednáškovou činností se zaměřením na průmyslová práva a licence při podnikání, ochranu know-how a hospodářskou soutěž, přičemž si soustavně prohlubuji své odborné znalosti v této oblasti. V roce 2019 jsem získal manažerský titul MPA v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.


V roce 1999 jsem absolvoval tříměsíční odbornou stáž ve Spolkové republice Německo pro advokáty střední a východní Evropy, zaměřenou na aplikaci německého práva a práva Evropské unie. V roce 1999 jsem absolvoval dvouleté specializační studium práv k duševnímu vlastnictví na Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. V roce 2002 jsem se v rámci vzdělávacího programu ČAK zúčastnil studijní cesty k Obchodnímu soudu ve Vídni a k Mezinárodnímu rozhodčímu soudu ve Vídni. V roce 2003 jsem absolvoval týdenní studijní program ve Francii u Evropského soudu pro lidská práva a u Rady Evropy ve Štrasburku se zaměřením na rozhodovací praxi soudu a vymahatelnost jeho rozhodnutí. V roce 2003 jsem se zúčastnil studijní cesty ke Spolkovému správnímu soudu se sídlem v Lipsku zaměřenou na problematiku evropského práva ve vztahu ke správnímu soudnictví. V letech 2004 - 2012 jsem působil jako odborný asistent katedry práva Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) v Praze, kde jsem se specializoval na problematiku průmyslových práv a licencí. Od roku 2005 do roku 2017 jsem byl členem Nizozemské obchodní komory v Praze (Netherlands Chamber of Commerce in Prague). Od roku 1999 aktivně spolupracuji s Českou advokátní komorou, kde jsem působil v letech 1999-2008 v sekci pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy, přičemž v letech 2005-2006 jsem působil jako expert České advokátní komory v komisi pro soutěžní právo CCBE v Bruselu. V roce 2018 jsem se stal členem Sekce pro duševní vlastnictví České advokátní komory.


V roce 2017 jsem inicioval založení rodinné konzultační, poradenské a vzdělávací společnosti JUDr. David KARABEC, s.r.o., na jejíž činnosti se podílím jako jednatel a odborný garant vzdělávacích kurzů. Společnost je provozovatelem vlastního Školícího centra ochrany duševního vlastnictví, ve kterém se zaměřujeme na vzdělávání pracovníků malých a středních podniků, vysokých škol, univerzit a výzkumných pracovišť v oblasti ochrany autorských a průmyslových práv, know-how, obchodního tajemství, licencí a nekalé soutěže. 

V roce 2019 jsem dokončil dvouleté specializační studium Master of public administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI). V témže roce jsem se stal členem prestižního Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů a zahájil postgraduální studium (LL.M.) v oblasti alternativního řešení sporů (mimosoudní řešení sporů, mediace, arbitráž). Ve své odborné advokátní praxi se věnuji zejména problematice průmyslových a autorských práv, licencí, ochraně know-how a obchodního tajemství, nekalé soutěže, jakož i procesnímu zastupování klientů v těchto oblastech práva. 

Ve svém volném čase se věnuji nejraději rodině, se kterou podnikáme výlety do přírody, ale také cyklistice, plavání,  lyžování a golfu.


JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Správce

Advokát

Další akce