top of page

Pro bono

V rámci našich vzdělávacích aktivit jsme poskytli bezplatně svůj čas studentům Vysoké školy finanční a správní, a.s., abychom je seznámili s problematikou duševního vlastnictví. Měli jsme celkem tři hostovské přednášky věnované autorským a průmyslovým právům v České republice a zahraničí. Jedna z přednášek byla věnována také ochraně duševního vlastnictví v Číně. Byli jsme potěšeni, že se všechny přednášky setkaly s velkým zájmem studentů - více informací a fotogalerie na:

 

Bez nároku na honorář jsme také ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní, a.s. a Asociací malých a středních podniků vydali příručku pro studenty s názvem Průmyslová práva a licence, která stručnou a přehlednou formou seznamuje čtenáře s ochranou duševního vlastnictví v České republice a v zahraničí. 

KARABEC David - Průmyslová práva a licence, 2. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2019

Průmyslová práva a licence 2019_2 vydání

Tato publikace je zaměřená na průmyslová práva a licence s cílem podpořit inovační výkonnost domácích firem a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost. Posláním této publikace je poskytnout malým a středním podnikům, jako i veřejným výzkumným institucím, vysokým školám i široké veřejnosti základní informace o možnostech ochrany průmyslových práv a licencí při podnikání. Její ambicí je přispět nejen ke zvýšení právního vědomí podniků a široké veřejnosti o právech k předmětům průmyslového vlastnictví, ale i pomoci k vytváření férového inovativního prostředí pro podnikání malých a středních firem v České republice. Publikace obsahuje i praktické zkušenosti některých malých a středních podniků s využitím průmyslových práv při jejich podnikatelské činnosti.

  • Facebook
bottom of page