top of page

Nové číslo časopisu Duševní vlastnictví 04/2023

Aktualizováno: před 3 minutami


časopis Duševní vlastnictví 04/2023

Časopis Duševní vlastnictví vychází od roku 2023 a navazuje na časopis Průmyslové vlastnictví, který vycházel od roku 1990 do roku 2022. Je zaměřen na problematiku ochrany průmyslového vlastnictví a dalšího duševního vlastnictví.


Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví

odbor patentových informací

A. Čermáka 2a160 68 Praha 6–Bubeneč

tel.: 220 383 204 fax: 224 311 566


Časopis je evidován pod č. MK ČR E 24435.


Řídí redakční rada

Předseda: Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D. 

Místopředseda: JUDr. David Karabec, LL.M.


Členové: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc., Ing. Roman Buček, JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M., Mgr. Miroslav Černý, Ph.D., JUDr. Adéla Faladová, Mgr. Vendula Haltufová, JUDr. Michal Havlík, Mgr. Eva Hazuchová, Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Ing. Radka Konderlová, MBA, Ing. Martina Kotyková, Ph.D., Ing. Bc. Ivan Lukšíček, JUDr. Jiří Macek, kpt. Ing. Kristýna Richterová, Mgr. Lukáš Zmeškal


Redakce

Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Mgr. Eva Hazuchová, Mgr. Vendula Haltufová


Rozšiřuje a předplatné i objednávky včetně zahraničních přijímá Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6–Bubeneč, tel. 220 383 204, e-mail: ivana.mrazkova@upv.gov.cz. Elektronickou verzi časopisu (všechna čísla) si můžete prohlédnout na stránkách ÚPV https://upv.gov.cz/informacni-zdroje/publikace/casopis-dusevni-vlastnictvi .

  

Přímý odkaz na elektronickou PDF verzi časopisu 04/2023 je k dispozici na: https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/dusevni_vlastnictvi/elektronicka_verze_2023/casopis2023-04.pdf ,


Přímý odkaz na elektronickou listovací verzi časopisu 04/2023 je k dispozici na:V Praze dne 18. 02. 2024


JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Místopředseda redakční rady17 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page