top of page

Výzkum, vývoj a inovace - vzdělávací program pro budoucnost

Aktualizováno: 25. 1. 2019


Počátkem minulého roku jsem se rozhodl prohloubit si svoje vzdělání v oblasti ochrany duševního vlastnictví, a to speciálně se zaměřením na transfer výsledků vědy a výzkumu do praxe a na právní vztahy, které s tímto procesem souvisejí. Vzdělávací program Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI), pořádaný společností alevia, s.r.o., je unikátní a moderní vzdělání, které v současné době není součástí nabídky žádných vzdělávacích oborů v rámci standardního vysokoškolského a postgraduálního studia nebo běžně dostupných komerčních kurzů. Zaměření, odbornost a organizace tohoto vzdělávacího programu mě velmi zaujaly, a proto jsem se jej rozhodl v plném rozsahu absolvovat. První modul vzdělávacího programu začal v dubnu letošního roku a celý program je realizován v průběhu dvou let.


Vzdělávací program se skládá ze 12 samostatných modulů, které jsou na sobě navzájem nezávislé. Jeden modul se vždy koná v rozsahu dvou dnů a podílejí se na něm osvědčení špičkoví lektoři z veřejné i soukromé sféry. Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu. V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy z praxe.


Jednou z největších přidaných hodnot vzdělávacího programu, kromě špičkových lektorů a interaktivní formy, je setkání a vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky z různých institucí, jako jsou vysoké školy, univerzity, inovační a technologická centra, odborníci z veřejné sféry i z praxe, a to z celé ČR. Každý modul je velmi intenzivní a náročný z hlediska plného zapojení účastníků po celou dobu konání. Získané znalosti jsou průběžně ověřovány a testovány. Účastníci za úspěšné absolvování modulu obdrží certifikát.


Můj první získaný certifikát za 1. modul se týkal studia veřejné politiky se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace v ČR, hodnocení přístupů veřejné politiky k vědě a výzkumu, jejich hlavních aktérů a hodnocení dopadů regulací na prostředí vědy a výzkumu, jakož i na statistiky, mezinárodní srovnání a předvídatelnost vývoje v oblasti vědy a výzkumu. Další navazující certifikáty se týkají jednotlivých součástí právního rámce výzkumu, vývoje a inovací, zejména se zaměřením na transfer znalostí a technologií praxe a komercializace výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Součástí mého vzdělávání jsou i doprovodné workshopy zaměřené na aktuální informace v oblasti právního rámce výzkumu, vývoje a inovací. Aktuálně mám již za sebou sedm získaných certifikátů a pomalu se chystám na září 2019, kdy musím obhájit výsledky svého studia ve formě odborné práce a její prezentace na konferenci.

Mým cílem je absolvovat všechny moduly v rámci programu Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI).


JUDr. David Karabec

75 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page