top of page

Časopis Duševní vlastnictví 03/2023

Aktualizováno: 7. 4.


Časopis Duševní vlastnictví

Ve třetím čísle časopisu Duševní vlastnictví byl zveřejněn recenzovaný článek Ing. Reginy Yusupové na téma GENERATIVNÍ AI A VYBRANÉ OTÁZKY AUTORSKÉHO PRÁVA, který se zabývá umělou inteligencí (dále také „AI“, zkratka anglického výrazu „artificial intelligence“) v podobě chytrých neuronových sítí, jež v dnešní době patrně mění celé odvětví digitálního umění, a může se tak značně podílet na výsledcích tvůrčí činnosti umělců, spisovatelů, novinářů, hudebníků a dalších kreativců.


Autoři Ing. Ivan Lukšíček a Bc. Šárka Švihálková ve svém příspěvku hodnotí svoje PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S INOVAČNÍMI VOUCHERY. Zkušenosti s podporou v rámci programu COSME Fond od EUIPO ukázaly, že získat podporu pro malé a střední podniky nemusí být vždy spojeno s náročnou administrativou. Autoři přistoupili k inovačním voucherům s přesvědčením, že se jedná o další smysluplnou a v rámci možností dobře mířenou podporu českým podnikatelům a projektům; podporu, která ve srovnání s jinými dotačními tituly umožňuje žadatelům investované prostředky relativně snadno získat zpět a která oprávněně vzbuzovala naději na zvýšení zájmu o nákladnější formy průmyslověprávní ochrany, než nabízí program COSME Fond.


Z oblasti judikatury pak zcela jistě zaujme příspěvek JUDr. Jiřího Macka k problematice OMEZENÍ PRÁV VLASTNÍKA OCHRANNÝCH ZNÁMEK UŽITÍM CHRÁNĚNÉHO OZNAČENÍ JAKO KLÍČOVÉHO SLOVA V INTERNETOVÝCH VYHLEDAVAČÍCH. Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie a nově také podle judikatury tuzemských soudů je vlastník ochranné známky oprávněn zakázat konkurentovi, aby prostřednictvím klíčového slova, které je totožné s touto ochrannou známkou a které konkurent bez souhlasu majitele zvolil v rámci služby optimalizace pro vyhledávače na internetu, nechal zobrazit reklamu na výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je uvedená ochranná známka zapsána, jen tehdy, pokud je toto užívání s to zasáhnout do některé z funkcí ochranné známky.


__________________________________


PDF verze časopisu 03/2023 je k dispozici na: Duševní vlastnictví 3 (pdf, 10,6 MB)


Listovací verze časopisu 03/2023 je k dispozici na: Duševní vlastnictví 3


Všechna čísla časopisu Duševní vlastnictví si můžete prohlédnout na stránkách ÚPV:V Praze dne 24. 09. 2023


JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Místopředseda redakční rady20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page