top of page

Časopis Duševní vlastnictví 01/2023

Aktualizováno: 7. 4.


Časopis Duševní vlastnictví

V prvním čísle časopisu Duševní vlastnictví si kromě tradičního úvodního slova předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví a zprávy o činnosti tohoto úřadu v roce 2022 můžete přečíst zejména příspěvek Mgr. Andrey Šprunglové o NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ OCHRANY OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ po novele zákona č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.


Příspěvek Ing. Romana Bučka pak pojednává o postavení komory patentových zástupů České republiky a o tom, JAK SE STÁT PATENTOVÝM ZÁSTUPCEM.


Z oblasti judikatury pak lze vyzdvihnout příspěvek JUDr. Jiřího Macka k NEBEZPEČÍ ZÁMĚNY OCHRANNÉ ZNÁMKY S NEZAPSANÝM OZNAČENÍM A K OSOBĚ PRŮMĚRNÉHO SPOTŘEBITELE. Nebezpečí (pravděpodobnost) záměny musí být podle rozhodnutí soudu u veřejnosti posuzováno celkově a přitom zohledněny všechny relevantní faktory případu.


Celkové posouzení vizuální, fonetické a významové zaměnitelnosti označení musí být založeno na celkovém dojmu, kterým působí, přičemž je nutno brát v úvahu jejich distinktivní a dominantní prvky. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily.

 

__________________________________


PDF verze časopisu 01/2023 je k dispozici na: Duševní vlastnictví 1 (pdf, 2,7 MB)


Listovací verze časopisu 01/2023 je k dispozici na: Duševní vlastnictví 1


Všechna čísla časopisu Duševní vlastnictví si můžete prohlédnout na stránkách ÚPV:V Praze dne 24. 03. 2023


JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Místopředseda redakční rady13 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page