top of page

Pomáháme malým a středním podnikům chránit duševní vlastnictví

Aktualizováno: 28. 12. 2023


Ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR jsme se před prázdninami výrazně angažovali v pomoci malým a středním podnikům v oblasti ochrany duševního vlastnictví.


Jednalo se o poměrně rozsáhlý cyklus přednášek a seminářů zaměřených na ochranu duševního vlastnictví, který se uskutečnil na technických univerzitách a v technologických centrech v Plzni, Liberci, Ostravě a Brně. Tyto semináře byly pořádány jménem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, Úřadu průmyslového vlastnictví a České spořitelny. Jednotlivá témata byla zaměřena na podporu exportu a růstu firem s využitím práv průmyslového vlastnictví; financování inovací; formy ochrany průmyslových práv; role a služby ÚPV; ochranu průmyslových práv v ČR a zahraničí; jednotný evropský patent; patentové databáze a rešerše; přístup k inovacím a ochraně duševního vlastnictví ve Švédsku a Izraeli, jakož i na možnosti podpory patentových aktivit v ČR.


Velice si Vážím možnosti aktivně se účastnit těchto seminářů s vlastním příspěvkem k problematice inovací a ochraně duševního vlastnictví ve Švédsku a Izraeli. Z přístupu obou těchto zemí se máme mnoho co učit a nechat se inspirovat. Vždyť jen příjmy švédské ekonomiky z licencí jsou téměř padesátinásobně vyšší než příjmy z licencí naší ekonomiky! Izrael má zase obrovskou schopnost vytěžit ze svých složitých geopolitických podmínek maximum v technologické oblasti a přilákat do své země největší světové firmy jako je Apple, AMAZON, Google, HP apod. a úspěšně jim prodávat své patenty a poskytovat licence k unikátním řešením. A to v obou případech srovnáváme země s menším počtem obyvatel než má Česká republika.


Těším se, že budeme v těchto aktivitách pokračovat, protože osvěta v oblasti ochrany duševního vlastnictví, přenosu poznatků vědy a výzkumu do praxe, jakož i seznámení podnikatelů s možnostmi smluvního výzkumu na českých univerzitách a vědeckých pracovištích je pro další pokrok nezbytná. Česká republika má i v celosvětovém srovnání co nabídnout. Je ale potřeba začít vyvíjet a vyrábět vlastní produkty a technologie s vysokou přidanou hodnotou pro globální trh. Ne pokračovat ve strategii montoven pro zahraniční firmy. Naše vlastní patenty a poskytnuté licence se musí stát základem budoucí prosperity českých firem.


JUDr. David Karabec

24 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page