top of page

Představujeme nový časopis DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Aktualizováno: 24. 2.


Časopis duševní vlastnictví

Koncem roku 2022 vyšlo poslední číslo časopisu Průmyslové vlastnictví, který vycházel v téměř nezměněné podobě více než 30 let. Tento časopis byl od roku 2023 nahrazen zcela novým časopisem Duševní vlastnictví. Tento nový časopis je sice i nadále vydáván Úřadem průmyslového vlastnictví, avšak je nově orientován na celou oblast duševního vlastnictví. Tomu odpovídá i výrazná obměna redakční rady, která odpovídá za obsahové a tematické složení časopisu. Redakční rada zahrnuje nejen experty v oblasti průmyslových práv, ale nově také z oblasti práv autorských, státní správy, vysokých škol, soudů, jakož i z řad patentových zástupců a advokátů specializovaných na ochranu duševního vlastnictví. Kromě toho se členové redakční rady podílejí na obsahu časopisu nejméně jedním odborným článkem ročně. Redakční radě poskytuje kvalifikovanou podporu i nově obsazená redakce, která má na starosti nejenom koordinaci redakční rady, ale také veškerou agendu spojenou s vydáváním časopisu v tištěné a elektronické formě.


Sluší se připomenout, že vydávání časopisu zaměřeného na průmyslověprávní problematiku má u nás dlouhou tradici. Již začátkem 50. let minulého století byly právními předchůdci dnešního Úřadu průmyslového vlastnictví, tj. Úřadem pro patenty a vynálezy a posléze Federálním úřadem pro vynálezy, vydávány odborné měsíčníky s názvem Technická politika – časopis pro vynálezy, zlepšovatelství, ochranné známky a chráněné vzory, dále Ochranné známky a chráněné vzory – časopis pro průmyslovou právní ochranu z oboru ochranných známek a chráněných vzorů a v neposlední řadě časopis Vynálezy. Časopis Vynálezy byl postupem doby přejmenován na Vynálezy a zlepšovací návrhy a vycházel až do konce roku 1990. Jeho přímým nástupcem se pak stal časopis Průmyslové vlastnictví, který začal vycházet od roku 1991 jeho vydávání bylo ukončeno v roce 2022.


Ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a dalšími kolegy jsme přemýšleli o tom, jak stávající časopis Průmyslové vlastnictví podstatně vylepšit a přiblížit ho více čtenářům dnešní doby. To se po více než ročním úsilí podařilo, a proto Vám můžeme s hrdostí představit zcela nový časopis s názvem Duševní vlastnictví, který bude vycházet čtvrtletně, ve formátu A4, ve zcela novém designu a v moderní grafické podobě - Duševní vlastnictví 1 (pdf, 2,7 MB), doplněné i listovací elektronickou verzí - Duševní vlastnictví 1. Obsahově je časopis doplněn i o zcela nové rubriky, zejména o vysoce odborné recenzované články, a také o další části, které přispívají k větší informovanosti čtenářů a atraktivitě časopisu.


Jako členové redakční rady doufáme, že se nový časopis bude čtenářům líbit a jeho novou podobu i obsah ocení nejenom patentoví zástupci a specializovaní advokáti, ale také, že se stane nejen oblíbeným a inspirativním časopisem pro širokou odbornou veřejnost, zejména pro vysoké školy, univerzity, výzkumná a vývojová pracoviště, státní správu, soudy, ale také pro malé a střední podniky. Nový časopis Duševní vlastnictví proto obsahuje i některé zcela nové rubriky a jeho podoba se bude i nadále vyvíjet s ohledem na požadavky praxe i čtenářů. Věříme, že nový časopis Duševní vlastnictví přispěje nejen k posílení vědomostní základny odborné veřejnosti, ale zásadně přispěje také ke zvýšení povědomí o významu ochrany duševního vlastnictví zejména mezi malými a středními podniky, a tím k posílení jejich konkurenceschopnosti ve světě.V Praze dne 18.3.2023

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M., advokát

místopředseda redakční rady časopisu Duševní vlastnictví


Průmylsové vlastnictví
Průmylsové vlastnictví

30 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page