top of page

Nový časopis DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Aktualizováno: 25. 3.


Koncem roku 2022 vyšlo poslední číslo časopisu Průmyslové vlastnictví, který vycházel v téměř nezměněné podobě více než 30 let. Tento časopis byl od roku 2023 nahrazen zcela novým časopisem Duševní vlastnictví. Tento nový časopis je sice i nadále vydáván Úřadem průmyslového vlastnictví, avšak je nově orientován na celou oblast duševního vlastnictví. Tomu odpovídá i výrazná obměna redakční rady, která odpovídá za obsahové a tematické složení časopisu. Redakční rada zahrnuje nejen experty v oblasti průmyslových práv, ale nově také z oblasti práv autorských, státní správy, vysokých škol, soudů, jakož i z řad patentových zástupců a advokátů specializovaných na ochranu duševního vlastnictví. Kromě toho se členové redakční rady podílejí na obsahu časopisu nejméně jedním odborným článkem ročně. Redakční radě poskytuje kvalifikovanou podporu i nově obsazená redakce, která má na starosti nejenom koordinaci redakční rady, ale také veškerou agendu spojenou s vydáváním časopisu v tištěné a elektronické formě.


Sluší se připomenout, že vydávání časopisu zaměřeného na průmyslověprávní problematiku má u nás dlouhou tradici. Již začátkem 50. let minulého století byly právními předchůdci dnešního Úřadu průmyslového vlastnictví, tj. Úřadem pro patenty a vynálezy a posléze Federálním úřadem pro vynálezy, vydávány odborné měsíčníky s názvem Technická politika – časopis pro vynálezy, zlepšovatelství, ochranné známky a chráněné vzory, dále Ochranné známky a chráněné vzory – časopis pro průmyslovou právní ochranu z oboru ochranných známek a chráněných vzorů a v neposlední řadě časopis Vynálezy. Časopis Vynálezy byl postupem doby přejmenován na Vynálezy a zlepšovací návrhy a vycházel až do konce roku 1990. Jeho přímým nástupcem se pak stal časopis Průmyslové vlastnictví, který začal vycházet od roku 1991 jeho vydávání bylo ukončeno v roce 2022.


Ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a dalšími kolegy jsme přemýšleli o tom, jak stávající časopis Průmyslové vlastnictví podstatně vylepšit a přiblížit ho více čtenářům dnešní doby. To se po více než ročním úsilí podařilo, a proto Vám můžeme s hrdostí představit zcela nový časopis s názvem Duševní vlastnictví, který bude vycházet čtvrtletně, ve formátu A4, ve zcela novém designu a v moderní grafické podobě - Duševní vlastnictví 1 (pdf, 2,7 MB), doplněné i listovací elektronickou verzí - Duševní vlastnictví 1. Obsahově je časopis doplněn i o zcela nové rubriky, zejména o vysoce odborné recenzované články, a také o další části, které přispívají k větší informovanosti čtenářů a atraktivitě časopisu.


Jako členové redakční rady doufáme, že se nový časopis bude čtenářům líbit a jeho novou podobu i obsah ocení nejenom patentoví zástupci a specializovaní advokáti, ale také, že se stane nejen oblíbeným a inspirativním časopisem pro širokou odbornou veřejnost, zejména pro vysoké školy, univerzity, výzkumná a vývojová pracoviště, státní správu, soudy, ale také pro malé a střední podniky. Nový časopis Duševní vlastnictví proto obsahuje i některé zcela nové rubriky a jeho podoba se bude i nadále vyvíjet s ohledem na požadavky praxe i čtenářů. Věříme, že nový časopis Duševní vlastnictví přispěje nejen k posílení vědomostní základny odborné veřejnosti, ale zásadně přispěje také ke zvýšení povědomí o významu ochrany duševního vlastnictví zejména mezi malými a středními podniky, a tím k posílení jejich konkurenceschopnosti ve světě.V Praze dne 18.3.2023

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M., advokát

místopředseda redakční rady časopisu Duševní vlastnictví23 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page