JUDr. David KARABEC, s.r.o. příběh rodinné firmy

Aktualizováno: led 15JUDr. David Karabec - advokát


1989-2000

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jsem absolvoval v roce 1988. Když jsem se o rok později vracel z vojny domů, sametová revoluce v roce 1989 velmi urychlila moje rozhodování, čím bych se chtěl ve své odborné právní praxi zabývat. Od počátku mně bylo totiž jasné, že v běžném pracovním poměru to určitě nebude. Začal jsem se tehdy proto jako mladý právník podílet na poradenství začínajícím podnikatelům v rámci tehdejšího Sdružení československých podnikatelů, a to hned od začátku roku 1990. Potom jsem krátce působil v poradenské firmě zaměřené na poskytování právních a ekonomických služeb pro podnikatele a v roce 1993 jsem se stal komerčním právníkem zapsaným u Komory komerčních právníků České republiky. V roce 1993 jsme založili s tehdejší kolegyní veřejnou obchodní společnost a zaměstnali první koncipienty a advokáty. Naše praxe se úspěšně rozvíjela, přibývaly zakázky a najali jsme si větší prostory v nově vybudované moderní administrativní budově. Po několika letech však přišla krize v podobě tzv. „Klausových balíčků“, kdy banky přestaly podnikatelům velkoryse půjčovat, ekonomika začala zpomalovat, firmy se začaly dostávat do finančních potíží. Současně do České republiky přišly velké mezinárodní právní firmy a pobočky zahraničních advokátních kanceláří, které postupně převzaly velkou část trhu. Museli jsme proto postupně přehodnotit velikost a zaměření naší kanceláře tehdy s 15 zaměstnanci, zúžit náš tým a zaměřit se na jinou klientelu. Od roku 1996 jsem začal působit jako advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. ev: ČAK 7353. V té době se nám narodily naše dvě nejstarší dcery Aneta a Natálie. V roce 1997 se k našemu podnikání přidala po rodičovské dovolené i moje manželka Dušana, která mně začala pomáhat se všemi organizačními a administrativními záležitostmi týkajícími se činnosti advokátní kanceláře. Její předchozí zkušenosti v justici byly velmi vítány. V roce 1999 jsem se pak rozhodl absolvovat tříměsíční odbornou stáž ve Spolkové republice Německo pro advokáty střední a východní Evropy, zaměřenou na aplikaci německého práva a práva Evropské unie. V témže roce 1999 jsem absolvoval dvouleté specializační studium práv k duševnímu vlastnictví na Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. V témže roce jsem využil nabídky a začal se zabývat publikační činností pro odborné nakladatelství právnické a manažerské literatury VERLAG DASHÖFER a přednáškovou činností v oblasti práva. Současně jsem aktivně spolupracoval s Českou advokátní komorou, kde jsem působil v sekci pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy. V této době jsme se, pro rozdílné názory na další směřování naší advokátní kanceláře, rozhodli ukončit spolupráci s tehdejší kolegyní a převzal jsem jako jediný společník naši veřejnou obchodní společnost. Od roku 2001 se tak začala datovat moje samostatná činnost jako advokáta.