top of page

JUDr. David KARABEC, s.r.o. příběh rodinné firmy

Aktualizováno: 16. 1. 2022JUDr. David Karabec - advokát


1989-2000

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jsem absolvoval v roce 1988. Když jsem se o rok později vracel z vojny domů, sametová revoluce v roce 1989 velmi urychlila moje rozhodování, čím bych se chtěl ve své odborné právní praxi zabývat. Od počátku mně bylo totiž jasné, že v běžném pracovním poměru to určitě nebude. Začal jsem se tehdy proto jako mladý právník podílet na poradenství začínajícím podnikatelům v rámci tehdejšího Sdružení československých podnikatelů, a to hned od začátku roku 1990. Potom jsem krátce působil v poradenské firmě zaměřené na poskytování právních a ekonomických služeb pro podnikatele a v roce 1993 jsem se stal komerčním právníkem zapsaným u Komory komerčních právníků České republiky. V roce 1993 jsme založili s tehdejší kolegyní veřejnou obchodní společnost a zaměstnali první koncipienty a advokáty. Naše praxe se úspěšně rozvíjela, přibývaly zakázky a najali jsme si větší prostory v nově vybudované moderní administrativní budově. Po několika letech však přišla krize v podobě tzv. „Klausových balíčků“, kdy banky přestaly podnikatelům velkoryse půjčovat, ekonomika začala zpomalovat, firmy se začaly dostávat do finančních potíží. Současně do České republiky přišly velké mezinárodní právní firmy a pobočky zahraničních advokátních kanceláří, které postupně převzaly velkou část trhu. Museli jsme proto postupně přehodnotit velikost a zaměření naší kanceláře tehdy s 15 zaměstnanci, zúžit náš tým a zaměřit se na jinou klientelu. Od roku 1996 jsem začal působit jako advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. ev: ČAK 7353. V té době se nám narodily naše dvě nejstarší dcery Aneta a Natálie. V roce 1997 se k našemu podnikání přidala po rodičovské dovolené i moje manželka Dušana, která mně začala pomáhat se všemi organizačními a administrativními záležitostmi týkajícími se činnosti advokátní kanceláře. Její předchozí zkušenosti v justici byly velmi vítány. V roce 1999 jsem se pak rozhodl absolvovat tříměsíční odbornou stáž ve Spolkové republice Německo pro advokáty střední a východní Evropy, zaměřenou na aplikaci německého práva a práva Evropské unie. V témže roce 1999 jsem absolvoval dvouleté specializační studium práv k duševnímu vlastnictví na Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. V témže roce jsem využil nabídky a začal se zabývat publikační činností pro odborné nakladatelství právnické a manažerské literatury VERLAG DASHÖFER a přednáškovou činností v oblasti práva. Současně jsem aktivně spolupracoval s Českou advokátní komorou, kde jsem působil v sekci pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy. V této době jsme se, pro rozdílné názory na další směřování naší advokátní kanceláře, rozhodli ukončit spolupráci s tehdejší kolegyní a převzal jsem jako jediný společník naši veřejnou obchodní společnost. Od roku 2001 se tak začala datovat moje samostatná činnost jako advokáta.

2001-2016

Od roku 2001 jsem se tedy naplno pustil do práce a budování samostatné advokátní kanceláře. Postupně jsem se obklopil novými spolupracovníky, nejprve z řad studentů právnické fakulty, z nichž někteří setrvali na pozici advokátních koncipientů, později i z řad spolupracujících advokátů. Bylo to dlouhé a plodné období, kdy jsem se naplno věnoval své práci a budování kanceláře. Jsem obzvláště hrdý na to, že moji kanceláří díky pečlivému výběru spolupracovníků, prošli jako studenti také pozdější významní čeští advokáti i vysokoškolští učitelé, např. v oboru trestního práva nebo obchodního práva. S většinou bývalých kolegů, kteří se později rozhodli osamostatnit, jsme nadále v kontaktu a udržujme přátelské pracovní vztahy do současnosti. Během toho období jsme pracovali pro řadu českých i zahraniční firem a na přání mých spolupracovníků jsme přidali i zaměření na klasickou advokacii pro běžné občany. Jejich kladné ohlasy a poděkování za to, že jsme jim pomohli vyřešit jejich obtížné životní situace, mě dodnes motivuje k další práci a dává mé práci smysl. Ne nadarmo se tak mým mottem stalo: „Pomáháme lidem a firmám řešit jejich právní záležitosti“. V roce 2002 jsem se v rámci vzdělávacího programu zúčastnil studijní cesty k Obchodnímu soudu ve Vídni a k Mezinárodnímu rozhodčímu soudu ve Vídni. V roce 2003 jsem absolvoval týdenní studijní program ve Francii u Evropského soudu pro lidská práva a u Rady Evropy ve Štrasburku se zaměřením na rozhodovací praxi soudu a vymahatelnost jeho rozhodnutí. V roce 2003 jsem se zúčastnil také studijní cesty ke Spolkovému správnímu soudu se sídlem v Lipsku zaměřenou na problematiku evropského práva ve vztahu ke správnímu soudnictví. Od roku 2004 do roku 2012 jsem působil jako odborný asistent katedry práva Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) v Praze, kde jsem se specializoval na problematiku hospodářské soutěže, průmyslových práv a licencí. Od roku 2005 do roku 2016 jsem byl členem Nizozemské obchodní komory v Praze (Netherlands Chamber of Commerce in Prague). V letech 2005-2006 jsem působil jako expert České advokátní komory v komisi pro soutěžní právo CCBE v Bruselu. V tomto období, v letech 2005 a 2008, se nám pak narodily další dvě dcery Valerie a Emma. Proto jsme společné rodinné podnikání s manželkou nahradili na přechodnou dobu profesionální administrativní pomocí v kanceláři. Manželka se naplno věnovala v tomto období našim čtyřem dětem a na mně bylo rodinnou firmu organizačně a finančně období zajistit. Rozšířil jsem proto náš tým o další spolupracovníky a vybudoval jsem úspěšnou advokátní kancelář se zaměřením na výkon advokacie, mediace, práva k duševnímu vlastnictví a daňové poradenství s několika dalšími spolupracující advokáty na území České republiky. Naše kancelář měla v té době okolo 15 stálých spolupracovníků a celou řadu externích spolupracovníků v různých oblastech práva a daní, včetně znalců a odborných poradců. Ve své vlastní odborné advokátní praxi jsem se věnoval zejména problematice obchodního práva, průmyslových práv a licencí, hospodářské soutěže, nekalé soutěže, pracovnímu právu, jakož i procesnímu zastupování klientů v těchto oblastech práva. Získal jsem zkušenosti v oblasti zastupování klientů ve sporných řízeních před soudy na všech úrovních, včetně Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Klienty jsem zastupoval i v řízeních před rozhodčími soudy, zejména před stálým rozhodčím soudem při Hospodářské a Agrární komoře České republiky. Ve svém volném čase jsme se vždy snažili strávit čas společně s rodinou při horské turistice, cyklistice, lyžování, na golfu nebo na rodinných výletech. Kancelář v této podobě pracovala naplno až do roku 2016, kdy přišla další generační výměna na pozicích mladých spolupracujících advokátů, odchod některých kolegyň na mateřskou a rodičovskou dovolenou, stěhování na vzdálená místa mimo Prahu, jakož i touha se osamostatnit, což je v prostředí advokacie přirozený jev. Jednalo se sice o očekávaný a dopředu avizovaný proces, ale protože jsem ale v této době již překročil padesátku, začal jsem se vážně zabývat tím, zda znovu nabírat a zaučovat nové studenty, koncipienty a advokáty, včetně administrativního zázemí nebo se vydat jinou cestou a začít předávat své zkušenosti jiným. Rozhodl jsem se pro změnu, a proto jsem si vybral tu druhou možnost. S podporou rodiny jsme tak postupně změnili celé naše budoucí směřování. Svoji advokátní praxi jsem si sice ponechal, ale protože obě starší dcery studují jiné obory než právo a nemohl jsem tedy uvažovat o přípravě nástupnictví ve své advokátní kanceláři, musel jsem najít jinou cestu. A tak vznikl náš NOVÝ PŘÍBĚH.2017 – NOVÝ PŘÍBĚH

V první polovině roku 2017 jsem inicioval založení zcela nové společnosti s názvem JUDr. David KARABEC, s.r.o., jako specializované konzultační a poradenské společností pro malé a střední firmy se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv. Společnost se od počátku začala zaměřovat také na školení, vzdělávací akce, překladatelskou a publikační činnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví pro širokou veřejnost. Rozhodli jsme se přitom, že naše nová rodinná společnost naváže na naše předchozí zkušenosti a pustili jsme se naplno do jejího budování. Ponechali jsme souběžně naši advokátní praxi pod názvem JUDr. David Karabec - advokát, kde i nadále s manželkou a dcerami spolupracujeme. Obě starší dcery Aneta i Natálie pomalu dokončují studium vysoké školy (VŠE v Praze a Masarykova univerzita v Brně) a chtěli jsme vytvořit skutečný rodinný podnik. Obnovili jsme tak v nové podobě naši společnou práci jako manželé a současně vytvořili podmínky pro vznik plnohodnotného rodinného podniku, které se účastní i naše dcery. Dcery nám již dříve pomáhaly v advokátní kanceláři na pozici asistentek a nyní, už jako vysokoškolačky, nám nadále pomáhají a rozvíjejí společný podnik. Starší Aneta studuje ekonomiku a management na podnikohospodářské fakultě VŠE a Natálie se věnuje studiu cizích jazyků na Masarykově univerzitě v Brně, kde studuje obor italský jazyk a literatura, dále latinu, španělštinu a portugalštinu. Již nyní se obě dcery aktivně podílejí zejména administrativní práci a organizačním zajištění našeho rodinného podniku. Na obě mladší dcery, které zatím navštěvují základní školu, to ještě čeká a jistě se do společného podniku také zapojí. Při své činnosti nově založená společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o. vychází z mých dlouholetých zkušeností jako advokáta a ze zkušeností mé ženy při řízení administrativního zázemí naší advokátní kanceláře. Pomoc mojí manželky Dušany Karabcové je při našem společném podnikání neocenitelná. Nejen, že se dokáže i přes velké pracovní zatížení perfektně postarat o rodinu se čtyřmi dětmi, ale také se dokáže perfektně postarat o chod a zázemí naší kanceláře. Má skvělé organizační a pracovní zkušenosti ze svého předchozího působení jako vedoucí oddělení trestního rejstříku i jako sekretářka náměstkyně ministra vnitra nebo jako asistentka provozního ředitele společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Aby toho nebylo málo, vzala si na starost i problematiku nemovitostí a v rámci naší advokátní kanceláře zajišťuje jako certifikovaná makléřka spolupráci se společností RE/MAX a poskytuje kvalifikované služby v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí. Hovoří anglicky a rusky a ve svém volném čase se věnuje svým čtyřem dcerám, cestování s rodinou a horské turistice. Od května 2017 také jednatelkou naší společnosti a zajišťuje tak plnou administrativní podporu také naší advokátní kanceláři. Společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o. je řádným členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a rozvíjí svoje aktivity také jako člen České asociace franchisingu a v rámci dalších podnikatelských a zájmových sdružení, se kterými sdílí své aktivity, včetně vzdělávání, přednáškové a publikační činnosti. Aktivně se účastníme nejrůznějších odborných přednášek, seminářů a vzdělávacích programů týkajících se ochrany duševního vlastnictví. Také se aktivně zajímáme o oblast vědy a výzkumu a podílíme se na aktuálních projektech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a v navazujících oblastech (vysoké školství, ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a znalostí, komercializace, spolupráce s aplikační sférou atd.). Za významný počin, na který jsme hrdí, považujeme vydání samostatné publikace, která vznikla ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a VŠFS, a.s. s názvem Průmyslová práva a licence, 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 68 s. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-155-2, © JUDr. David Karabec. Jedná se o publikaci, která je určena nejen pro studenty vysokých škol, ale také pro odbornou veřejnost a podnikatele, kteří se o tuto problematiku zajímají. Chceme být vyhledáváni pro svoji odbornost a praktické zkušenosti při podnikání malých a středních firem. Jsem si jistý, že se nám tyto cíle za pevné podpory a sounáležitosti rodiny podaří naplnit. Naše vize, poslání a dlouhodobé cíle nás všechny k tomu motivují.V Praze dne 28. 12. 2018

JUDr. David Karabec

226 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page