top of page

IP mediační centrum Praha - atraktivní kurz pro advokáty


IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, je právnická osoba ustavená podle § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vizí ústavu je provozování společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví, s využitím jeho osobní a majetkové složky při podpoře ochrany duševního vlastnictví a alternativního řešení sporů (ADR) v této oblasti, zejména formou mediací, jakož i vzdělávací, publikační a výzkumnou činností s tím související.


Dlouhodobým cílem je ústavu je podporovat ochranu duševního vlastnictví ve výzkumu a vývoji, zejména know-how a patentů s komerčním potenciálem, jakož i využívání patentových informací před formulací vědeckých, výzkumných a inovativních záměrů, podporovat promyšlené nastavení licenční politiky a řešení sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví formou ADR, zejména mediací, neboť to vše může významně pomoci České republice zařadit se mezi inovační lídry Evropy a stát se zemí technologické budoucnosti. Posláním ústavu je podpora Inovační strategie České republiky 2019-2030 s aktivním zapojením ÚPV, WIPO, EUIPO, jakož i dalších organizací a odborníků s cílem zvýšit povědomí o ochraně duševního vlastnictví zejména mezi malými a středními podniky, v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a transferu poznatků a znalostí do aplikační sféry, včetně možností alternativního řešení sporů s tím souvisejících. Hlavní činností ústavu je:

  • zprostředkovávat malým a středním podnikům, jakož i vysokým školám, univerzitám, výzkumným a vývojovým organizacím, odborné veřejnosti z řad vynálezců a dalším zájemcům poznatky o ochraně duševního vlastnictví, know-how a obchodního tajemství, jakož i nekalé soutěže, a způsobech alternativního řešení sporů (ADR), zejména formou mediací;

  • zajišťovat přednáškovou a publikační činnost v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví, provádět výzkumnou činnost ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými organizacemi v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví;

  • shromažďovat znalostní podporu zejména od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), Evropské patentové organizace (EPO), Úřadu pro duševní vlastnictví Evropské unie (EUIPO) a Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) v oblasti ochrany duševního vlastnictví a řešení sporů s tím souvisejících prostřednictvím mediací;

  • zprostředkovávat zájemcům o činnost mediátora odborné znalosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a školit je pro oblast duševního vlastnictví ve spolupráci zejména s WIPO, EPO, EUIPO a ÚPV a organizačně a technicky podporovat provádění mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím proškolených mediátorů.

Ústav aktuálně připravil ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Institutem průmyslověprávní výchovy atraktivní nabídku, a to Specializační studium advokátů - mediátorů v oblasti duševního vlastnictví. Tento kurz je poskytován zapsaným mediátorům z řad advokátů zdarma a jeho účelem je podpořit mimosoudní řešení sporů v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. Kurz je veden kvalifikovanými pracovníky Úřadu průmyslového vlastnictví a spolupracujícími odborníky z oboru ochrany průmyslových práv. Absolvent nabyté vědomosti uplatní ve své mediační praxi. Po absolutoriu bude mít mediátor, který je zároveň advokátem, možnost být zapsán na seznam IP mediátorů vedený IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav. Výhodou zápisu je přístup k mediačním kauzám poptávaným u IP mediačního centra Praha , zapsaný ústav, ke školením v oblasti průmyslového vlastnictví organizovaným Úřadem průmyslového vlastnictví, Světovou organizací duševního vlastnictví, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav, jakož i přístup ke vzdělávání v oblasti mediací u výše uvedených subjektů.

Registraci účastníků zajišťuje odd. Institut průmyslověprávní výchovy ÚPV. V případě zájmu pište PhDr. Janě Engelové Pavkové na adresu: jpavkova@upv.cz nejpozději do 31. března 2021.


V Praze dne 21. 3. 2021

JUDr. David Karabec, MPA

ředitel IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav

54 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page