top of page

Fotky vytvořené umělou inteligencí?

Aktualizováno: před 6 dny


Fotky vytvořené umělou inteligencí

Autorem je podle českého autorského práva výhradně fyzická osoba, která dílo vytvořila. U děl vytvořených umělou inteligencí zákon výslovnou úpravu nemá a existují k tomu různé právní teorie a názory.


Podle české právní úpravy je předmětem práva autorského dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.


Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.


Za dílo se považuje též počítačový program, fotografie a výtvor vyjádřený postupem podobným fotografii, které jsou původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují.


Autorem je tedy podle českého autorského práva výhradně fyzická osoba, která dílo vytvořila.

Autorem by mohl být za určitých podmínek tvůrce/programátor AI systému, který umožnil vznik díla, např. fotky vytvořené umělou inteligencí. Pokud by uživatel AI dal umělé inteligenci konkrétní kreativní zadání či instrukce k vytvoření díla, mohl by být za autora považován uživatel AI. Dílo vytvořené čistě jen AI by mohlo být považováno za dílo bez autora, tedy volné k užití. Existují také úvahy přiznat autorství přímo AI systémům, ale to je kontroverzní téma, které dosud nemá širokou podporu.


Firmy by proto měly být v této oblasti obezřetné, případně si smluvně ošetřit, kdo bude vykonávat majetková autorská práva k dílům vytvořeným AI. Každopádně je vhodné uvedení AI jako zdroje a nezastírat takto vytvořené dílo za čistě lidský výtvor.


Více se můžete dočíst v mém příspěvku do časopisu FORBES.V Praze dne 04.05.2024

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.23 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page