top of page

Časopis Duševní vlastnictví 02/2023

Aktualizováno: 7. 4.


Časopis Duševní vlastnictví

Hlavním tématem druhého čísla časopisu Duševní vlastnictví je VELKÁ NOVELA AUTORSKÉHO ZÁKONA, která nabyla účinnosti dne 5. ledna 2023. V příspěvku JUDr. Adély Faldové se dočtete, co bylo úkolem novely, a jak konkrétně se promítly do této novely směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a směrnice upravující některá autorskoprávní pravidla týkající se vysílání a přenosů vysílání. Autorský zákon tak byl od roku 2000 novelizován v pořadí již 27. novelou, které prakticky všechny souvisely se změnami práva Evropské unie a implementovaly nové unijní předpisy do českého právního řádu.

 

Jistě zaujme i kritický příspěvek JUDr. Michala Havlíka na téma BANKOVNÍ LICENCE NEBO VEJCE ANEB GLOSA K průzkumu přihlášek OCHRANNÝCH ZNÁMEK OBSAHUJÍCÍCH SLOVNÍ PRVEK „BANKA“. Autor ve svém příspěvku polemizuje s postupem Úřadu, podle kterého slovo „banka“, jeho překlady či slova od nich odvozená smí užívat pouze právnická osoba, které byla udělena bankovní licence, přičemž odkazuje na příslušné ustanovení zákona o bankách. S ohledem na tuto skutečnost je dle názoru Úřadu zřejmé, že průměrný spotřebitel může být uveden v omyl ohledně toho, kdo na trhu přihlašované služby poskytuje.


Nelze opomenout ani příspěvek Mgr. Hany Churáčkové, Ph.D. k 60. VÝROČÍ INSTITUTU PRŮMYSLOVĚPRÁVNÍ VÝCHOVY, které jsme si připomněli právě v roce 2023. Již 60 let Úřad průmyslového vlastnictví šíří osvětu o tajích světa ochrany průmyslového vlastnictví, a to právě především prostřednictvím tohoto Institutu. Jeho historie se začala psát počátkem 60. let 20. století, a do současné doby Institut vychoval stovky odborníků v oblasti práv k duševnímu vlastnictví.


__________________________________


PDF verze časopisu 02/2023 je k dispozici na: Duševní vlastnictví 2 (pdf, 14,9 MB)Listovací verze časopisu 02/2023 je k dispozici na: Duševní vlastnictví 2


Všechna čísla časopisu Duševní vlastnictví si můžete prohlédnout na stránkách ÚPV:V Praze dne 20. 06. 2023


JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Místopředseda redakční rady32 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page