top of page

Časopis Duševní vlastnictví 02/2024


Časopis Duševní vlastnictví 02/2024

Druhé letošní číslo časopisu Duševní vlastnictví je věnováno 105. výročí založení Patentového úřadu v Praze. Tento úřad se stal již od svého vzniku 1919 pilířem ochrany průmyslových práv v Československé republice, později také v České republice.


Patentní úřad v Praze byl založen zákonem č. 305/1919 Sb. ze dne 27. května 1919. Současně se zřízením Patentního úřadu byl ustanoven Patentní soud. Řízení o ochranných známkách probíhalo až do 1. ledna 1950 před obchodními a živnostenskými komorami, a před ministerstvem průmyslu. Odvolacím orgánem ve druhém stupni byl Nejvyšší soud.


K 1. dubnu 1952 byl zřízen Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty, později Úřad pro vynálezy, resp. Státní úřad pro vynálezy a normalizaci.

Po několika dalších etapách vývoje vzniká v rámci rozdělení bývalého Československa Úřad průmyslového vlastnictví České republiky, který sídlí v Praze.


Toto významné 105. výročí je proto příležitostí ohlédnout se za dlouhou a bohatou historií současného Úřadu průmyslového vlastnictví. Ve svém úvodníku se tak předseda Úřadu Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D. ohlíží za významem Úřadu průmyslového vlastnictví v kontextu současného technologického rozvoje, jakož za rolí ochrany duševního vlastnictví v dnešní době. Tým autorů z řad zaměstnanců Úřadu se pak zaměřil jak na bohatou historii, tak i na současnost Úřadu průmyslového vlastnictví, včetně jeho zapojení do Visegrádského patentového institutu.


V časopise Duševní vlastnictví 02/2024 však nechybí ani tradiční ohlédnutí za současným evropským právem ani bohatá judikatura Soudního dvora Evropské unie a předběžné otázky ve věcech duševního vlastnictví, které zpracoval tým renomovaných autorů.


V aktualitách pak najdete informace o úspěšné oslavě Světového dne duševního vlastnictví v Úřadu průmyslového vlastnictví, jakož i informace o seminářích a účasti Úřadu na veletrzích a výstavách. Mezi zajímavostmi najdete původní organizační schema Úřadu průmyslového vlastnictví z roku 1994.


__________________________________

Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací


PDF verze časopisu 02/2024 je k dispozici na:


Listovací verze časopisu 02/2024 je k dispozici na:


Všechna čísla časopisu Duševní vlastnictví si můžete prohlédnout na stránkách ÚPV:V Praze dne 30. 06. 2024


JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Místopředseda redakční rady18 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page