top of page

Časopis Duševní vlastnictví 01/2024

Aktualizováno: před 6 dny


Časopis Duševní vlastnictví

Úvodní příspěvek do prvního čísla každého kalendářního roku patří již tradičně předsedovi Úřadu průmyslového vlastnictví.

Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D. ve svém prvním letošním příspěvku představuje ČINNOST ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ V ROCE 2023 ve všech oblastech jeho působnosti, přičemž jej doprovází nejen četnými statistikami o přihláškách průmyslových práv, ale také dalšími důležitými údaji a informacemi o činnosti Úřadu.


Za zmínku jistě také stojí, že Úřad získal v roce 2023 ocenění za dlouhodobé uplatňování systému řízení kvality dle ISO 9001 a implementaci požadavků normy ISO 22301 v oblasti kontinuity podnikání.


Časopis Duševní vlastnictví 01/2024 však obsahuje i další zajímavá témata:


V recenzovaném příspěvku JUDr. Nikol Popovské, LL.M. se např. dočtete o fenoménu NFT ("non-fungible-token") a rizicích jeho použití v oblasti duševního vlastnictví. Autorka ve svém příspěvku NFT JAKO VÝZVA PRÁVU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ přibližuje některé vybrané otázky práva duševního vlastnictví související s tímto fenoménem, především licence, práva na odměnu při opětovném prodeji originálu díla či užití ochranné známky ve virtuálním prostředí. Nechybí ani analýza soudního sporu o porušení práv k ochranné známce "Birkin" módního domu Hermes ve virtuálním světě za použití NFT, jakožto digitálního certifikátu pro ověření vlastnictví aktiv pomocí technologie blockchain.


Nenechte si ujít ani VYBRANÁ ROZHODNUTÍ SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE ve věcech duševního vlastnictví, která zpracovali Mgr. Miroslav Černý, Ph.D. a JUDr. Adéla Faladová. Tato rozhodnutí jsou v našem časopise uvedena sice ve zkráceném rozsahu, avšak jejich plná znění jsou dostupná prostřednictvím hypertextového odkazu, včetně právních předpisů, citované judikatury, jakož i rejstříkových údajů dotčených práv duševního vlastnictví.


__________________________________

Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací


PDF verze časopisu 01/2024 je k dispozici na: Duševní vlastnictví 1

Listovací verze časopisu 01/2024 je k dispozici na: Duševní vlastnictví 1


Všechna čísla časopisu Duševní vlastnictví si můžete prohlédnout na stránkách ÚPV:V Praze dne 07. 04. 2024


JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Místopředseda redakční rady68 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page