top of page
DK upravené.2.jpg

Společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o. je specializovanou konzultační, poradenskou a vzdělávací společností se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv, licence, know-how, obchodní tajemství, nekalou soutěž a franchising.

Společnost provozuje vlastní Školící a mediační centrum ochrany duševního vlastnictví a je zakladatelem IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav.

Odborné konference a semináře

Publikační a vzdělávací činnost

Vybrané realizované projekty

 • Poskytování služeb IP scan pro malé a střední podniky, 2021 - 2022

 • Správa duševního vlastnictví pro malé a střední podniky, 2017 - 2022

 • Zprávy o poskytnuté službě předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví, EUIPO, 2021 - 2022

 • Odborné poradenství při porušování obchodního tajemství a know how v trestním řízení, 2021 - 2022

 • Založení IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav, 2020

 • Převod doménových jmen porušujících práva vlastníka ochranné známky, 2020

 • Ochrana know-how a obchodního tajemství - implementace IT technologií, 2019

 • Licenční smlouva na software, 2019

 • Doložky mlčenlivosti a zaměstnanecká autorská díla, 2019

 • Strategické poradenství výrobnímu podniku v oblasti průmyslově právní ochrany - přesné strojírenství, 2018

 • Ochrana duševního vlastnictví franchisingového konceptu, 2018

 • Strategické poradenství výrobnímu podniku v oblasti průmyslově právní ochrany - potravinářství, 2018

 • Vymáhání práv k majetkovým právům autorským - fotografická díla, 2018, 2019

 • Ochrana designu a know-how franchisingového konceptu, 2018

 • Ochranná známka pro počítačové aplikace a ochrana softwarových produktů, 2018

 • Odborné poradenství autorům fotografických děl - licenční smlouvy, 2017, 2018

 • Odborné stanovisko k vymáhání autorských práv pořizovatele databáze, 2017

 • Strategické poradenství při zavedení nového franchisingového konceptu (ochranné známky a know-how), 2017

Školící centrum ochrany duševního vlastnictví

 

Videa

Tiskové zprávy 

Členství v odborných organizacích

_________________________

Společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o.

IČO: 06078052, DIČ: CZ06078052, se sídlem Na Spojce 610/6, 101 00 Praha 10, tel.+420 602 737 320,                   mobil: +420 602 331 905, e- mail: recepce@karabec.cz,  ID datové schránky: 85fisqk, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 275705 

www.karabec.cz       www.ipmediace.cz

1CZ_edited.jpg
bottom of page