Ochrana duševního vlastnictví

Naše aktivity v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Odborné konference a semináře

 • Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019 (ALEVIA, 2019)

 • Ochrana franchisingového konceptu (Mezinárodní veletrh reklamy, polygrafie, obalu a inovačních technologií, 2019)

 • Nominační rada projektu Zákon roku (Asociace malých a středních podniků (Deloitte, 2019)

 • Jak financovat franchising (Česká asociace franchisingu, 2018)

 • Mezinárodní výstava pro podnikání a franchising​ (Česká asociace franchisingu, 2018)

 • Nominační rada projektu Zákon roku (Asociace malých a středních podniků (Deloitte, 2018)

 • Bariéry firem při ochraně duševního vlastnictví (Asociace malých a středních podniků, 2017)

 • Ratifikace dohody o Jednotném patentovém soudu (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2017)

 • Inovace v malých a středních podnicích a spolupráce s vysokými školami (Asociace malých a středních podniků, 2017)

 • Jak vybudovat a úspěšně rozvíjet franchisový koncept (Česká asociace franchisingu, 2017)

 • Výstava pro podnikání a franchising (Česká asociace franchisingu, 2017)

 • Aktuální témata autorského práva (Ministerstvo kultury, 2017)

 • Podpora proexportního potenciálu českých firem a práva duševního vlastnictví (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2016)

Přednášková činnost

 • Ochrana know-how a vymáhání práv při transferu technologií (Národní ústav duševního zdraví - NUDZ, 2019)

 • Ochrana franchisingového konceptu (Škola franchisingu, 2019)

 • Licenční smlouva a její využití při transferu technologií (Technická univerzita v Liberci, 2019)

 • Ochrana know-how a obchodního tajemství ve výzkumné, vývojové a aplikační sféře (ALEVIA, 2019)

 • Ochrana duševního vlastnictví a daňové odpočty (Ayming Česká republika s.r.o., 2019)

 • Ochrana duševního vlastnictví malé a střední firmy (AMSP, 2019)

 • Inovační podnikání - Národní ústav duševního zdraví (alevia s.r.o., 2019)

 • Autorská práva a ochrana designu (Scholastika, Vyšší odborná škola vizuální komunikace, 2019)

 • Ochrana franchisingového konceptu (Česká asociace franchisingu, 2019)

 • Know-how a obchodní tajemství, ochrana designu, ochranné známky (alevia s.r.o., 2018)

 • Ochrana know-how podniku - poznatky a příklady z praxe malých a středních firem (Asociace malých a středních podniků, 2018)

 • GDPR a ochrana duševního vlastnictví franchisingových konceptů (Franchise & Retail Academy, s.r.o., 2018​)

 • Ochrana průmyslových práv pro technické univerzity Plzeň, Liberec, Ostrava a Brno (MPO ČR a AMSP, 2018​)

 • ČVUT v Praze - Inovace a ochrana duševního vlastnictví (alevia s.r.o., 2018)

 • Úvod do problematiky autorských a průmyslových práv - Národní ústav duševního zdraví (alevia s.r.o., 2018)

 • GDPR a kamerové systémy (DOVERVILLE s.r.o., 2017)

 • Ochrana osobních údajů (Logicall Česká republika, s.r.o., 2017)

 • FRANCHISING FORUM 2017 (Česká asociace franchisingu, 2017)

 • Bezpečnostní záznamy a GDPR (DOVERVILLE s.r.o., 2017)

Realizované projekty

 • Převod doménových jmen porušujících práva vlastníka ochranné známky, 2020

 • Ochrana know-how a obchodního tajemství - implementace IT technologií, 2019

 • Licenční smlouva na software, 2019

 • Doložky mlčenlivosti a zaměstnanecká autorská díla, 2019

 • Strategické poradenství výrobnímu podniku v oblasti průmyslově právní ochrany - přesné strojírenství, 2018

 • Ochrana duševního vlastnictví franchisingového konceptu, 2018

 • Strategické poradenství výrobnímu podniku v oblasti průmyslově právní ochrany - potravinářství, 2018

 • Vymáhání práv k majetkovým právům autorským - fotografická díla, 2018, 2019

 • Ochrana designu a know-how franchisingového konceptu, 2018

 • Ochranná známka pro počítačové aplikace a ochrana softwarových produktů, 2018

 • Odborné poradenství autorům fotografických děl - licenční smlouvy, 2017, 2018

 • Odborné stanovisko k vymáhání autorských práv pořizovatele databáze, 2017

 • Strategické poradenství při zavedení nového franchisingového konceptu (ochranné známky a know-how), 2017

Školící centrum ochrany duševního vlastnictví

 

Publikační činnosti

 

Videa

Tiskové zprávy 

Členství v odborných organizacích

caf-logo.jpg

Společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o. je konzultační, poradenskou a vzdělávací společností v oblasti ochrany autorských a průmyslových práv, know-how, obchodního tajemství, licencí, franchisingu a nekalé soutěže. Společnost provozuje vlastní Školící centrum ochrany duševního vlastnictví.

logo KARABEC dusevni vlastnictvi.jpg

© 2020, JUDr. David Karabec - spolehlivost, tradice, rodinné hodnoty

    Rodinná firma již od roku 1993

 • LinkedIn Sociální Icon
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram