Ochrana duševního vlastnictví

Vybrané aktivity v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Odborné konference a semináře

 • Kurz franchisingu pro IP mediátory (IP mediační centrum Praha a Škola franchisingu, 2021)

 • Specializační studium pro mediátory (IP mediační centrum Praha a ÚPV, 2021)

 • Ochrana know-how franchisingového konceptu a řešení sporů formou mediace (Franchising Forum, 2020)

 • Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019 (ALEVIA, 2019)

 • Ochrana franchisingového konceptu (Mezinárodní veletrh reklamy, polygrafie, obalu a inovačních technologií, 2019)

 • Nominační rada projektu Zákon roku (Asociace malých a středních podniků (Deloitte, 2019)

 • Jak financovat franchising (Česká asociace franchisingu, 2018)

 • Mezinárodní výstava pro podnikání a franchising​ (Česká asociace franchisingu, 2018)

 • Nominační rada projektu Zákon roku (Asociace malých a středních podniků (Deloitte, 2018)

 • Bariéry firem při ochraně duševního vlastnictví (Asociace malých a středních podniků, 2017)

 • Ratifikace dohody o Jednotném patentovém soudu (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2017)

 • Inovace v malých a středních podnicích a spolupráce s vysokými školami (Asociace malých a středních podniků, 2017)

 • Jak vybudovat a úspěšně rozvíjet franchisový koncept (Česká asociace franchisingu, 2017)

 • Výstava pro podnikání a franchising (Česká asociace franchisingu, 2017)

 • Aktuální témata autorského práva (Ministerstvo kultury, 2017)

 • Podpora proexportního potenciálu českých firem a práva duševního vlastnictví (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2016)

Publikační a vzdělávací činnost

Vybrané realizované projekty

 • Zprávy o poskytnuté službě předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví, EUIPO, 2021

 • Odborné poradenství při porušování obchodního tajemství a know how v trestním řízení, 2021

 • Převod doménových jmen porušujících práva vlastníka ochranné známky, 2020

 • Ochrana know-how a obchodního tajemství - implementace IT technologií, 2019

 • Licenční smlouva na software, 2019

 • Doložky mlčenlivosti a zaměstnanecká autorská díla, 2019

 • Strategické poradenství výrobnímu podniku v oblasti průmyslově právní ochrany - přesné strojírenství, 2018

 • Ochrana duševního vlastnictví franchisingového konceptu, 2018

 • Strategické poradenství výrobnímu podniku v oblasti průmyslově právní ochrany - potravinářství, 2018

 • Vymáhání práv k majetkovým právům autorským - fotografická díla, 2018, 2019

 • Ochrana designu a know-how franchisingového konceptu, 2018

 • Ochranná známka pro počítačové aplikace a ochrana softwarových produktů, 2018

 • Odborné poradenství autorům fotografických děl - licenční smlouvy, 2017, 2018

 • Odborné stanovisko k vymáhání autorských práv pořizovatele databáze, 2017

 • Strategické poradenství při zavedení nového franchisingového konceptu (ochranné známky a know-how), 2017

Školící centrum ochrany duševního vlastnictví

 

Videa

Tiskové zprávy 

Členství v odborných organizacích

caf-logo.jpg

Společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o. je rodinnou konzultační, poradenskou a vzdělávací společností v oblasti ochrany autorských a průmyslových práv, know-how, obchodního tajemství, licencí, franchisingu a nekalé soutěže. Společnost provozuje vlastní Školící a mediační centrum ochrany duševního vlastnictví.

logo KARABEC dusevni vlastnictvi.jpg
1CZ.png