Naše vizitka

Jsme rodinnou advokátní kanceláří založenou již v roce 1993.

Do naší práce vkládáme maximální úsilí a odpovědnost, se kterou naše klienty provázíme ve všech životních situacích.

JUDr. David Karabec, MPA
advokát
franchisingový poradce

JUDr. David Karabec, MPA je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory a kromě výkonu advokacie se specializuje na problematiku ochrany duševního vlastnictví (autorská práva a průmyslová práva), know-how, licence a nekalou soutěž. Působí také jako mediátor a franchisingový poradce České asociace franchisingu pro oblast ochrany duševního vlastnictví. 

Kontaktní email : david.karabec@karabec.cz

Bc. Aneta Karabcová
asistentka
organizační služby

Bc. Aneta Karabcová studuje v magisterském studijním programu na VŠE v Praze, Podnikohospodářské fakultě, obor ekonomika a management. V advokátní kanceláři JUDr. Davida Karabce působí na pozici odborné asistentky pro organizační a ekonomické služby.

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

Blanka Bestvinová
vedoucí pobočky Krnov
asistentka advokáta

Blanka Bestvinová působí v Krnově jako vedoucí pobočky advokátní kanceláře JUDr. Davida Karabce, a zabývá se zejména agendou mimosoudního a soudního vymáhání pohledávek klientů advokátní kanceláře, včetně podávání návrhů na zahájení soudního a exekučního řízení.

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

Dušana Karabcová
asistentka advokáta
vedoucí kanceláře

Dušana Karabcová je asistentkou advokáta JUDr. Davida Karabce a zajišťuje veškeré organizační a administrativní záležitosti kanceláře. Je certifikovaným makléřem 1. stupně a certifikovaným realitním profesionálem společnosti RE/MAX, pro kterou zprostředkovává kvalifikované služby v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí. 

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

Bc. Natálie Karabcová
asistentka
překladatelka

Bc. Natálie Karabcová  absolvovala bakalářský studijní  program Italský jazyk a literatura na Masarykově universitě v Brně. V advokátní kanceláři JUDr. Davida Karabce působí na pozici odborné asistentky a překladatelky. Hovoří italsky, anglicky, španělsky a portugalsky a latinsky. 

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

Náš příběh

Etický kodex

Naše advokátní kancelář se při své činnosti řídí zákonem č.85/1996 Sb., o advokacii, usnesením ČAK č.1/1997 Věstníku (etickým kodexem) a dalšími předpisy zveřejněnými na stránkách 

České advokátní komory.

 

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb  (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

© 2020, JUDr. David Karabec - spolehlivost, tradice, rodinné hodnoty

    Rodinná firma již od roku 1993

  • LinkedIn Sociální Icon
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram