top of page

Spolupracující

advokáti a patentoví zástupci

nas-tym-tomas-dolezal_edited_edited.jpg
JUDr. Tomáš Doležal
spolupracující advokát 
Moravskoslezský kraj

JUDr. Tomáš Doležal se věnuje především obchodnímu právu s důrazem na smluvní právo, právo obchodních společností a řízení před obchodním rejstříkem a dále stavebnímu a správnímu právu, insolvenčnímu a občanskému právu, zejména v oblasti vymáhání pohledávek, náhrady škody a práv k nemovitostem. 

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

nas-tym-zbynek-hajn_edited_edited_edited
Mgr. Zbyněk Hajn
spolupracující patentový zástupce

Mgr. Zbyněk Hajn se své praxi věnuje zejména ochraně a vymáhání práv z duševního vlastnictví, autorskému právu, licenčním smlouvám, nekalé soutěži a veřejným zakázkám. Je členem INPARTNERS GROUP - sítě vzájemně spolupracujících samostatných patentových zástupců.

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

nas-tym-petra-filova_edited_edited_edite
Mgr. Petra Filová
zaměstnaná advokátka 
Praha

Mgr. Petra Filová se ve své praxi věnuje zejména právu občanskému, rodinnému a právu pracovnímu. Zaměřuje se přitom na právo dědické, úpravu péče a styku rodičů s nezletilými dětmi a výživné, řešení rozvodů manželství a majetkového vypořádání mezi manželi, a na práva k nemovitostem. V současné době je na rodičovské dovolené.

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

profile picture_edited_edited.png
JUDr. Petra Veruňáková
spolupracující advokátka
Praha / Slovensko

JUDr. Petra Veruňáková se své praxi věnuje zejména trestnímu právu a obhajobě klientů v trestním řízení,  zastupování poškozených v adhezním řízení, přestupkovému právu,

náhradě škody, rodinnému právu a ochraně osobnosti. Od 1.9.2015 je také zapsanou mediátorkou v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. 

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

nas-tym-beata-jezowiczova_edited_edited_
Mgr. Beata Ježowiczová
spolupracující advokátka 
Moravskoslezský kraj

Mgr. Beata Ježowiczová se ve své praxi věnuje zejména právu občanskému, obchodnímu, trestnímu a pracovnímu. Řeší otázky výchovy dětí, výživného, rozvody, vypořádání společného jmění manželů, právní vztahy k nemovitostem, náhrady škody, jakož i zakládání a změny obchodních společností a obhajoby v trestních řízeních. Působí také jako insolvenční správce. 

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

nas-tym-jiri-zrnik_edited_edited_edited.
Mgr. Jiří Zrník
spolupracující advokát
Olomoucký kraj

Mgr. Jiří Zrník se ve své právní praxi se zaměřuje zejména na obchodní a občanské právo, řadu zkušeností nasbíral také v oblasti práv k ochranným známkám. Po ukončení studií v roce 2005 nastoupil jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře Bakeš & partneři, kde působil až do roku 2012. V současné době působí jako samostatný advokát v Olomouci. 

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

nas-tym-jiri-robovsky_edited_edited.png
Ing. Jiří Robovský
spolupracující daňový poradce 

Ing. Jiří Robovský se specializuje na daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí, daňový řád, sociální a zdravotní pojištění, daňovou evidenci  a účetnictví, to vše také v kombinaci se stavebnictvím a nemovitostmi.  Poskytuje klientům odborné služby rovněž v oblasti vedení účetnictví.

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

nas-tym-lucie-auersvaldova_edited_edited
JUDr. Lucie Auersvaldová
spolupracující advokátka
Plzeňský kraj

JUDr. Lucie Auersvaldová se ve své praxi věnuje především občanskému a obchodnímu právu s důrazem na smluvní

právo. Klientům poskytuje právní služby také v oblasti rodinného a pracovního práva, jakož i v případech vymáhání pohledávek. Pracuje jak pro občany, tak i pro obchodní společnosti a obce, kterým poskytuje své právní služby.

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

bottom of page