top of page
logo KARABEC advokatni kancelar.jpg

Zaměřujeme se na vzdělávání pracovníků malých a středních firem, vysokých škol a výzkumných pracovišť v oblasti ochrany autorských a průmyslových práv,

know-how, obchodního tajemství, licencí a nekalé soutěže. 

 

Naší výhodou jsou dlouholeté zkušenosti z praxe a zastupování klientů ve sporech z práv k duševnímu vlastnictví.

PROGRAM SEMINÁŘŮ / WEBINÁŘŮ:

  • Ochranné známky, patenty, užitné vzory a ochrana designu; 

  • Autorská práva a licenční smlouvy; 

 

  • Ochrana know-how a obchodního tajemství; 

 

  • Transfer technologií a znalostí do praxe; 

 

  • Smluvní výzkum a právní zajištění ochrany duševního vlastnictví;

  • Ochrana duševního vlastnictví malých a středních podniků; 

  • Ochrana duševního vlastnictví franchisingových systémů; 

  • Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochrana obchodního tajemství; 

Doba trvání semináře / webináře je obvykle 3 hodiny (od 9,00hod do 12,00hod); podle dohody je možné uspořádat seminář / webinář také celodenní (od 9,00hod do 15 hod). Každý z účastníků obdrží prezentaci a studijní materiál. Kapacita semináře je optimálně do 20 osob; kapacita webináře je bez omezení.

Seminář / webinář účtujeme v jednotné sazbě 18.000,- Kč + DPH za 3 hodiny; celodenní seminář / webinář je v sazbě 35.000,-Kč + DPH. V případě konání semináře mimo Prahu se k ceně připočítává náhrada hotových výdajů (cestovné, případně ubytování) a náhrada za promeškaný čas na cestě.

Na semináře se prosím registrujte. Účast, termín a organizační záležitosti Vám obratem potvrdíme. Podle dohody Vám můžeme také sestavit seminář nebo webinář přesně podle Vašich potřeb. Proškolíme Vaše pracovníky ve Vašich prostorách. Neváhejte nás kontaktovat s Vaší poptávkou!

Odborný garant:

 

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M. je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory a specializuje se na problematiku ochrany duševního vlastnictví (autorská práva a průmyslová práva), know-how, obchodní tajemství, licence a nekalou soutěž. Působí také jako franchisingový poradce České asociace franchisingu pro oblast ochrany duševního vlastnictví, je členem legislativní rady AMSP a místopředsedou redakční rady časopisu Duševní vlastnictví. Manažerský titul MPA získal v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI) a titul LL.M. v oblasti alternativního řešení sporů (mimosoudní řešení sporů, mediace, arbitráž). Je také ředitelem IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav, které se zaměřuje na mimosoudní řešení sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví. 

Kontaktní email : david.karabec@karabec.cz  

tel.: +420 602 331 905

Fotogalerie a videa:

Předání osvědčení 26-09-2019.jpg

Spolupracujeme:

franchising-academy-logo.png
Original_edited.jpg
skola-franchisingu-logo-velke.jpg

Společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o., IČO: 06078052, Na Spojce 610/6, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 275705, je specializovanou konzultační, poradenskou a vzdělávací společností se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv, licence, know-how, obchodní tajemství, nekalou soutěž a franchising. Společnost provozuje Školící a mediační centrum ochrany duševního vlastnictví a je zakladatelem IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav.

Reference:

Seminář „Ochrana know-how a vymáhání práv při transferu technologií“ v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ)

"Centrum transferu technologií Národního ústavu duševního zdraví (CTT NUDZ) realizovalo 10. prosince 2019 seminář JUDr. Davida Karabce na téma „Ochrana know-how a vymáhání práv při transferu technologií“. Seminář byl určen pro všechny zájemce o problematiku duševního vlastnictví a jeho ochrany z řad NUDZ. Po úvodní části zaměřené na definici klíčových pojmů v oblasti know-how a vymáhání vlastnických práv si mohli účastníci semináře vyzkoušet praktická cvičení, zaměřená na ochranu know-how v praxi. Prostor byl věnován také řešení konkrétních případů, s nimiž se pracovníci NUDZ setkávají při své každodenní činnosti, a dotazům s tím spojených.

Vzhledem k praktickému zaměření semináře si mohli jeho účastníci zvýšit své znalosti v oblasti ochrany know-how a obchodního tajemství, uplatnitelné v rámci jejich výzkumné činnosti a dalších aktivit realizovaných v NUDZ. Právě praktičnost semináře a využitelnost poznatků v praxi byly tím, co účastníci semináře nejvíce oceňovali."

Mgr. Martin Kolafa

Projektový administrátor

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Centrum transferu technologií

Další reference...

bottom of page