top of page

Časopis
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Elektronická verze časopisu

2023

Verze pdf

 01/2023 

02/2023

Verze listovací

01/2023

02/2023

Koncem roku 2022 vyšlo poslední číslo časopisu Průmyslové vlastnictví, který vycházel v nezměněné podobě posledních více než 30 let. Tento časopis nahradil v roce 2023 zcela nový časopis Duševní vlastnictví. Nový časopis je i nadále vydáván Úřadem průmyslového vlastnictví, avšak nově je orientován na celou oblast duševního vlastnictví. Tomu odpovídá i výrazná obměna redakční rady, která odpovídá za obsahové a tematické složení časopisu. Redakční rada zahrnuje nejen experty v oblasti průmyslových práv, ale nově také experty v oblasti práv autorských, státní správy, vysokých škol, soudů, jakož i další experty z řad patentových zástupců a advokátů specializovaných na ochranu duševního vlastnictví. Kromě toho se členové redakční rady podílejí na obsahu časopisu nejméně jedním odborným článkem ročně. Redakční radě poskytuje kvalifikovanou podporu i nově obsazená redakce, která má na starosti nejenom koordinaci redakční rady, ale také veškerou agendu spojenou s vydáváním časopisu v tištěné a elektronické formě.

 

Sluší se připomenout, že vydávání časopisu zaměřeného na průmyslověprávní problematiku má u nás dlouhou tradici. Již začátkem 50. let minulého století byly právními předchůdci dnešního Úřadu průmyslového vlastnictví, tj. Úřadem pro patenty a vynálezy a posléze Federálním úřadem pro vynálezy, vydávány odborné měsíčníky s názvem Technická politika – časopis pro vynálezy, zlepšovatelství, ochranné známky a chráněné vzory, dále Ochranné známky a chráněné vzory – časopis pro průmyslovou právní ochranu z oboru ochranných známek a chráněných vzorů a v neposlední řadě časopis Vynálezy. Časopis Vynálezy byl postupem doby přejmenován na Vynálezy a zlepšovací návrhy a vycházel až do konce roku 1990. Jeho přímým nástupcem se pak stal časopis Průmyslové vlastnictví, který začal vycházet od roku 1991 a jehož vydávání bylo ukončeno v roce 2022.

Časopis Průmyslové vlastnictví tedy vycházel v téměř nezměněné podobě více než 30 let. I proto jsme ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a dalšími kolegy přemýšleli o tom, jak stávající časopis podstatně vylepšit a přiblížit ho více čtenářům dnešní doby. To se po více než ročním úsilí podařilo, a proto  můžeme s hrdostí představit zcela nový časopis s názvem Duševní vlastnictví, který bude vycházet čtvrtletně, ve formátu A4 a ve zcela novém designu a moderní grafické podobě - Duševní vlastnictví 1 (pdf, 2,7 MB), doplněné i listovací elektronickou verzí - Duševní vlastnictví 1. Obsahově je časopis doplněn o zcela nové rubriky, zejména o vysoce odborné recenzované články, a také o další části, které přispívají k větší informovanosti čtenářů a atraktivitě časopisu.

 

Věříme, že se nový časopis bude čtenářům líbit a jeho novou podobu i obsah ocení nejenom patentoví zástupci a specializovaní advokáti, ale také, že se stane oblíbeným a inspirativním časopisem pro širokou odbornou veřejnost, zejména pro vysoké školy, univerzity, výzkumná a vývojová pracoviště, jakož i pro malé a střední podniky, státní správu a soudy. Nový časopis Duševní vlastnictví proto obsahuje i některé nové rubriky a jeho podoba se bude i nadále vyvíjet s ohledem na požadavky praxe i čtenářů. Věříme, že nový časopis Duševní vlastnictví přispěje nejen k posílení vědomostní základny odborné veřejnosti, ale zásadně přispěje také ke zvýšení povědomí o významu ochrany duševního vlastnictví zejména mezi malými a středními podniky, a tím i k posílení jejich konkurenceschopnosti ve světě.

V Praze dne 18.3.2023

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

místopředseda redakční rady časopisu Duševní vlastnictví

image.png
bottom of page