top of page
logo1.jpg
Advokátní kancelář JUDr. Davida Karabce, MPA, LL.M. je specializovanou advokátní kanceláří se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv, licence, know-how, obchodní tajemství, nekalou soutěž a franchising. 

Poskytujeme právní pomoc a zastupujeme klienty v těchto oblastech:

 • Konzultace a poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví

 • Strategická řešení ochrany autorských a průmyslových práv

 • Ochrana duševního vlastnictví ve franchisingových systémech

 • Přihlášky ochranných známek, patentů, užitných a průmyslových vzorů

 • Řešení ochrany know-how a obchodního tajemství

 • Vedení a řešení sporů z porušování práv k duševnímu vlastnictví

 • Mediace v oblasti autorských a průmyslových práv

 • Vedení a řešení sporů z nekalé soutěže

 • Transfer technologií a znalostí do praxe

 • Smluvní výzkum a jeho právní zajištění

 • Spin off společnosti, prodej patentů a licencí

 • Právní zajištění výsledků výzkumu a vývoje, jejich využití v aplikační sféře

 • Licenční smlouvy

 • Smlouvy o ochraně know-how

 • Vzorová dokumentace a interní směrnice pro ochranu duševního vlastnictví

 • Správa a pravidelný monitoring průmyslových práv, zejména ochranných známek  

 • Zastupování před patentovými úřady při ochraně duševního vlastnictví

 • Zastupování před soudy ve věcech porušování práv k duševnímu vlastnictví a nekalé soutěže

 • Obhajoby v trestních věcech týkajících se práv k duševnímu vlastnictví a nekalé soutěže

 • Obhajoby v trestních věcech ostatních závažných hospodářských trestných činů

 • Zastupování poškozených v uvedených trestních řízeních, včetně uplatnění nároku na náhradu škody

Mediace - efektivní řešení sporů

 • Řešení sporu mezi účastníky je neveřejné

 • Proces je důvěrný (mlčenlivost mediátora i účastníků mediace)

 • Výsledek sporu (dohodu) tvoří účastníci 

 • Nikdo (mediátor ani soud) o výsledku sporu nerozhoduje

 • Řešení sporu je rychlé, flexibililní a efektivní

 • Nižší finanční náročnost

 • Úspěšnost vyřešení sporu 70 - 80%

 • Udržitelnost dobrých obchodních nebo osobních vztahů do budoucna

_________________________

JUDr. David KARABEC, MPA, LL.M., advokát

IČO: 66231442, DIČ: CZ6410061636, se sídlem Na Spojce 610/6, 101 00 Praha 10, tel.: +420 602 737 320,                   mobil: +420 602 331 905, e- mail: recepce@karabec.czID datové schránky: jcuhak9, zápis v seznamu České advokátní komory č. ev.: 07353, zápis v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl A, vložka 44017

www.karabec.cz

bottom of page