Specializovaná konzultační společnostSpecializovaná konzultační společnost

JUDr. David KARABEC, s.r.o.Společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o. je specializovanou konzultační a poradenskou společností pro malé a střední firmy se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv. Společnost se zaměřuje i na školení, vzdělávací akce, překladatelskou a publikační činnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví pro širokou veřejnost.

 

Svým klientům společnost zajišťuje:

 • konzultace a poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví
 • strategická řešení ochrany autorských a průmyslových práv malých a středních firem
 • přihlášky ochranných známek, patentů, užitných a průmyslových vzorů
 • návrhy ochrany know-how a obchodního tajemství
 • strategii vedení a řešení sporů z porušování práv k duševnímu vlastnictví
 • řešení sporů z nekalé soutěže
 • licenční smlouvy
 • smlouvy o ochraně know-how
 • franchizingové smlouvy
 • vzorovou dokumentaci a interní směrnice pro firmy
 • zastupování před patentovými úřady a soudy v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o. při své činnosti spolupracuje se specializovanými advokáty a patentovými zástupci v České republice a na Slovensku, s profesními sdruženími a výzkumnými institucemi. Při své činnosti společnost vychází z dlouholetých zkušeností JUDr. Davida Karabce a zázemí jeho advokátní kanceláře Advokátní kancelář JUDr. David Karabec. Společnost je členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a rozvíjí svoje aktivity také v rámci dalších podnikatelských a zájmových sdružení, se kterými sdílí své aktivity, včetně vzdělávání, přednáškové a publikační činnosti.

Vize

Naší vizí je být úspěšnou konzultační a poradenskou společností pro malé a střední firmy se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv. Společnost je vyhledávána pro svoji odbornost a výjimečnou péči svým klientům.

Dlouhodobé cíle

Našimi dlouhodobými cíli jsou ochrana autorských práv, ochranné známky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, licence, know-how, obchodní tajemství a ochrana před nekalou soutěží pro malé a střední firmy. Společnost se zaměřuje i na školení, vzdělávací akce, překladatelskou a publikační činnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví pro širokou veřejnost.

Poslání

Naším posláním je pomáhat malým a středním firmám chránit jejich duševní vlastnictví v České republice i v zahraničí a přispívat ke zvyšování právního vědomí podnikatelů a široké veřejnosti o právech k předmětům duševního vlastnictví. Společnost chce svými aktivitami prospívat k vytváření férového inovativního prostředí pro podnikání malých a středních firem.

Kontakty

 
JUDr. David KARABEC, s.r.o.
ředitel společnosti
JUDr. David Karabec
adresa
Na Spojce 610/6, PSČ 101 00 Praha 10
mobilní telefon
email
david.karabec@karabec.cz
webové stránky
http://www.karabec.cz/specializovana-konzultacni-spolecnost/
 
 
Ostatní údaje
IČO
060 78 052
DIČ
CZ06078052
datová schránka
85fisqk
obchodní rejstřík
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 275705.
 
právní blog