JUDr. David KARABEC, s.r.o. – ochrana duševního vlastnictvíJUDr. David KARABEC, s.r.o. – ochrana duševního vlastnictví

JUDr. David KARABEC, s.r.o.Společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o. je specializovanou konzultační a poradenskou společností pro malé a střední firmy se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv. Společnost se zaměřuje i na školení, vzdělávací akce, překladatelskou a publikační činnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví pro širokou veřejnost.

 

Svým klientům společnost zajišťuje:

 • konzultace a poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví
 • strategická řešení ochrany autorských a průmyslových práv malých a středních firem
 • přihlášky ochranných známek, patentů, užitných a průmyslových vzorů
 • návrhy ochrany know-how a obchodního tajemství
 • strategii vedení a řešení sporů z porušování práv k duševnímu vlastnictví
 • řešení sporů z nekalé soutěže
 • licenční smlouvy
 • smlouvy o ochraně know-how
 • franchizingové smlouvy
 • vzorovou dokumentaci a interní směrnice pro firmy
 • zastupování před patentovými úřady a soudy v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o. při své činnosti spolupracuje se specializovanými advokáty a patentovými zástupci v České republice a na Slovensku, s profesními sdruženími a výzkumnými institucemi. Při své činnosti společnost vychází z dlouholetých zkušeností JUDr. Davida Karabce a zázemí jeho advokátní kanceláře Advokátní kancelář JUDr. David Karabec. Společnost je členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a členem České asociace franchisingu a rozvíjí svoje aktivity také v rámci dalších podnikatelských a zájmových sdružení, se kterými sdílí své aktivity, včetně vzdělávání, přednáškové a publikační činnosti.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Česká asociace franchisingu Advokátní kancelář JUDr. David Karabec

 

Odborné konference a semináře

 • Nominační rada projektu Zákon roku
  Asociace malých a středních podniků, 2018
 • Bariéry firem při ochraně duševního vlastnictví
  Asociace malých a středních podniků, 2017
 • Ratifikace dohody o Jednotném patentovém soudu
  Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2017
 • Inovace v malých a středních podnicích a spolupráce s vysokými školami
  Asociace malých a středních podniků, 2017
 • Jak vybudovat a úspěšně rozvíjet franchisový koncept
  Česká asociace franchisingu, 2017
 • Výstava pro podnikání a franchising
  Česká asociace franchisingu, 2017
 • Aktuální témata autorského práva
  Ministerstvo kultury, 2017
 • Podpora proexportního potenciálu českých firem a práva duševního vlastnictví
  Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2016

Přednášková činnost

 • Porušení pracovní kázně a jeho důsledky
  Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2017
 • GDPR a kamerové systémy
  DOVERVILLE s.r.o., 2017
 • Ochrana osobních údajů
  Logicall Česká republika, s.r.o., 2017
 • FRANCHISING FORUM 2017
  Česká asociace franchisingu, 2017
 • Bezpečnostní záznamy a GDPR
  DOVERVILLE s.r.o., 2017

Publikační činnost

 • GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů
  Příručka pro malé a střední podniky, JUDr. David Karabec, 2018
 • Právnický blog - JUDr. David Karabec
  http://advokatni-kancelar-judr-david-karabec.blogspot.cz/
  Na právnickém blogu jsou uveřejňovány aktuální informace, postřehy a témata, zejména v oblasti ochrany duševního vlastnictví v České republice i zahraničí, se zaměřením na malé a střední podniky.
 • Portál Vědavýzkum.cz
  https://vedavyzkum.cz/
  Portál uveřejňuje relevantní, přehledné a aktuální informace o výzkumu, vývoji a inovacích a navazujících oblastech (vysoké školství, ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a znalostí, komercializace, spolupráce s aplikační sférou atd.).
 • Internetový časopis pro podnikání a franchising
  http://www.podnikani-franchising.cz/
  Internetový časopis pro podnikání a franchising přináší trendy, tipy a příležitosti v podnikání, zveřejňuje rozhovory s významnými podnikateli a manažery, poskytuje analýzy, návody a poradenství se zaměřením na franchising.
 • KARABEC David. Průmyslová práva a licence
  1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 68 s. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-155-2
  Ke stažení zdarma : Průmyslová práva a licence [typ souboru : pdf ; velikost : 1701 kB]

Konzultační činnost

 • Ochranná známka pro počítačové aplikace a další možnosti ochrany softwarových produktů, 2018
 • Odborné poradenství autorům fotografických děl - licenční smlouvy, 2017
 • Odborné stanovisko k vymáhání autorských práv pořizovatele databáze, 2017
 • Strategické poradenství při zavedení nového franchisingového konceptu (ochranné známky a know-how), 2017

Tiskové zprávy

Ke stažení

Kontakty

 
JUDr. David KARABEC, s.r.o.
výkonný ředitel společnosti
JUDr. David Karabec
jednatelka společnosti
Dušana Karabcová
adresa
Na Spojce 610/6, PSČ 101 00 Praha 10
kancelář
Na Stráži 1306/5, PSČ 180 00 Praha 8
mobilní telefon
email
david.karabec@karabec.cz
webové stránky
http://www.karabec.cz/specializovana-konzultacni-spolecnost/
 
 
Ostatní údaje
IČO
060 78 052
DIČ
CZ06078052
datová schránka
85fisqk
obchodní rejstřík
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 275705.
 
právní blog