JUDr. David KARABEC, s.r.o. - specializovaná konzultační společnostJUDr. David KARABEC, s.r.o. - specializovaná konzultační společnost

JUDr. David KARABEC, s.r.o.Společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o. je specializovanou konzultační a poradenskou společností pro malé a střední firmy se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv. Společnost se zaměřuje i na školení, vzdělávací akce, překladatelskou a publikační činnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví pro širokou veřejnost.

 

Svým klientům společnost zajišťuje:

 • konzultace a poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví
 • strategická řešení ochrany autorských a průmyslových práv malých a středních firem
 • přihlášky ochranných známek, patentů, užitných a průmyslových vzorů
 • návrhy ochrany know-how a obchodního tajemství
 • strategii vedení a řešení sporů z porušování práv k duševnímu vlastnictví
 • řešení sporů z nekalé soutěže
 • licenční smlouvy
 • smlouvy o ochraně know-how
 • franchizingové smlouvy
 • vzorovou dokumentaci a interní směrnice pro firmy
 • zastupování před patentovými úřady a soudy v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o. při své činnosti spolupracuje se specializovanými advokáty a patentovými zástupci v České republice a na Slovensku, s profesními sdruženími a výzkumnými institucemi. Při své činnosti společnost vychází z dlouholetých zkušeností JUDr. Davida Karabce a zázemí jeho advokátní kanceláře Advokátní kancelář JUDr. David Karabec. Společnost je členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a členem České asociace franchisingu a rozvíjí svoje aktivity také v rámci dalších podnikatelských a zájmových sdružení, se kterými sdílí své aktivity, včetně vzdělávání, přednáškové a publikační činnosti.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Česká asociace franchisingu Advokátní kancelář JUDr. David Karabec

 

Vize

Naší vizí je být úspěšnou konzultační a poradenskou společností pro malé a střední firmy se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv. Společnost je vyhledávána pro svoji odbornost a výjimečnou péči svým klientům.

Dlouhodobé cíle

Našimi dlouhodobými cíli jsou ochrana autorských práv, ochranné známky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, licence, know-how, obchodní tajemství a ochrana před nekalou soutěží pro malé a střední firmy. Společnost se zaměřuje i na školení, vzdělávací akce, překladatelskou a publikační činnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví pro širokou veřejnost.

Poslání

Naším posláním je pomáhat malým a středním firmám chránit jejich duševní vlastnictví v České republice i v zahraničí a přispívat ke zvyšování právního vědomí podnikatelů a široké veřejnosti o právech k předmětům duševního vlastnictví. Společnost chce svými aktivitami prospívat k vytváření férového inovativního prostředí pro podnikání malých a středních firem.

Přednášková činnost

 • Porušení pracovní kázně a jeho důsledky
  Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2017
 • GDPR a kamerové systémy
  DOVERVILLE s.r.o., 2017
 • Ochrana osobních údajů
  Logicall Česká republika, s.r.o., 2017
 • Plánováno – Ochrana informací a obchodního tajemství
  DOVERVILLE s.r.o., 2018

Publikační činnost

 • KARABEC David. Průmyslová práva a licence
  1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 68 s. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-155-2
  Ke stažení zdarma : Průmyslová práva a licence [typ souboru : pdf ; velikost : 1701 kB]

Konzultační činnost

 • Strategické poradenství při zavedení nového franchisingového konceptu (ochranné známky a know-how), 2017

Kontakty

 
JUDr. David KARABEC, s.r.o.
ředitel společnosti
JUDr. David Karabec
adresa
Na Spojce 610/6, PSČ 101 00 Praha 10
kancelář
Na Stráži 1306/5, PSČ 180 00 Praha 8
mobilní telefon
email
david.karabec@karabec.cz
webové stránky
http://www.karabec.cz/specializovana-konzultacni-spolecnost/
 
 
Ostatní údaje
IČO
060 78 052
DIČ
CZ06078052
datová schránka
85fisqk
obchodní rejstřík
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 275705.
 
právní blog

Ke stažení