Profil kancelářeProfil kanceláře

JUDr. David Karabec - vedoucí advokát

Dobrý den,

jmenuji se JUDr. David Karabec a jsem ve své advokátní kanceláři vedoucím advokátem.

Narodil jsem se v roce 1964 a právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jsem absolvoval v roce 1988. Od počátku roku 1990 jsem se podílel na poradenství začínajícím podnikatelům v rámci Sdružení československých podnikatelů. Poté jsem krátce působil v poradenské firmě zaměřené na poskytování právních a ekonomických služeb pro podnikatele a v roce 1993 jsem se stal komerčním právníkem zapsaným u Komory komerčních právníků České republiky. Od roku 1996 působím jako advokát. Ve své odborné advokátní praxi se věnuji zejména problematice obchodního práva, průmyslových práv a licencí, hospodářské soutěže, nekalé soutěže, pracovnímu právu, jakož i procesnímu zastupování klientů v těchto oblastech práva. Mám rozsáhlé zkušenosti v oblasti zastupování klientů ve sporných řízeních před soudy na všech úrovních, včetně Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. V seznamu advokátů, který spravuje Česká advokátní komora, jsem zapsán pod č. ev: ČAK 7353. Pro podrobnější informace prosím přejděte na můj odborný profil.

Zázemí a rodinná tradice

Při poskytování právních služeb využíváme zázemí naší advokátní kanceláře, na jejíž činnosti se podílejí advokáti, patentoví zástupci, advokátní koncipienti a právní asistenti. Při poskytování právních služeb je pro nás důležitá i úzká spolupráce se zahraničními a tuzemskými advokátními, daňovými, auditorskými, notářskými a exekučními kancelářemi a mediátory. Naše zkušenosti a odbornost doplňují moderní informační a telekomunikační technologie, databáze právních předpisů a judikatury, odborná periodika a bohatá právnická literatura.

Při své advokátní činnosti a při dalších odborných právních aktivitách navazujeme na rodinné tradice a čerpáme též ze zkušeností mého otce JUDr. Zdeňka Karabce, CSc. Ten při dlouholetém působení jako vědecký pracovník Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, po studiu na Universitě v Cambridge, působil v komisích Rady Evropy, pracoval jako generální ředitel Vězeňské služby ČR (1990-1994) a je uznávaným odborníkem v oblasti trestního práva, kriminologie, zacházení s pachateli, odškodňování obětí trestných činů aj. Z rukou ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové převzal v roce 2010 plaketu Bene Meritus za celoživotní přínos pro justici. JUDr. Zdeněk Karabec publikoval řadu odborných studií, přednášel na Právnické fakultě UK, na Policejní akademii a byl členem komise Ministerstva spravedlnosti pro novou kodifikaci trestního zákona a trestního řádu.

Rádi se také obracíme s žádostí o cennou radu na pana Prof. JUDr. Petra Hajna, DrSc., významného českého právníka a vysokoškolského pedagoga, a to zejména v otázkách nekalé soutěže a reklamy. Prof. Hajn je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde v roce 1967 získal titul doktor práv. Od roku 1972 je vyučujícím na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a v letech 1975-2001 vedl tamní katedru hospodářského, později obchodního práva. V roce 1974 získal titul docent, v roce 1982 byl pak jmenován profesorem. V roce 2008 se stal Právníkem roku v oboru právo duševního vlastnictví. Prof. Hajn napsal řadu vysokoškolských učebnic i jiných odborných textů, které se věnují zejména problematice nekalé soutěže a reklamy, ale též sbírky svých esejí. Prof. Hajn je emeritním profesorem Masarykovy univerzity.

V oblasti rodinného a trestního práva úzce spolupracujeme s paní MUDr. Růženou Hajnovou, uznávanou specialistkou v oboru psychiatrie a soudní znalkyní v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a sexuologie. MUDr. Hajnová promovala na plzeňské Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1964. V témž roce nastoupila na Psychiatrickou kliniku LF UK v Plzni, kde působila devět let. V roce 1966 se začala věnovat sexuologii, absolvovala stáž v Sexuologickém ústavu a dále se věnovala psychiatrii a sexuologii. V roce 1973 začala pracovat na Psychiatrické klinice v Brně-Bohunicích. V roce 1992 se stala primářkou nově založeného Sexuologického oddělení. MUDr. Hajnová je autorkou řady publikací věnujících se sexuální výchově dětí předškolního a školního věku, zajímá se o problematiku transsexuálů. MUDr. Hajnová je emeritní primářkou.

Naše vize

Naší dlouhodobou vizí je být úspěšnou advokátní kanceláří se zaměřením na výkon advokacie, práva k duševnímu vlastnictví a daňové poradenství. Jsme rádi, že se nám naší vizi daří naplňovat a jsme také rádi, že jsme srdcem Prahy 8 ve svém oboru.

Na cestě k naplnění naší vize dodržujeme tyto zásady:

 • Chceme, aby se o našich službách mluvilo jako o výjimečné péči klientům
 • Víme, že klíčem našeho úspěchu je vzdělání, nadšení a tvořivost
 • Víme, co naši klienti od nás očekávají a chtějí
 • Umíme se vžít do pocitů klientů a dovedeme si představit jejich potřeby
 • Jsme stále v kontaktu s klienty a sdělujeme jim zprávy o jejich případech
 • Víme, že náš úspěch vyžaduje úsilí a péči od samého počátku
 • Stále se snažíme přicházet se službami, které budou klienti sami vyhledávat
 • Stále hledáme něco neobyčejného a pozoruhodného, co můžeme nabídnout
 • Víme, že naše služby musí umět řešit problémy klientů
 • Chceme, aby naše služby lidem pomáhaly
 • Zaměřujeme se na detaily, máme energii a tvořivé myšlení
 • Víme, že jen velmi dobré nestačí – chceme být vynikající!

Spolupracující organizace

JUDr. David KARABEC, s.r.o. Společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o. je specializovanou konzultační a poradenskou společností se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv. Pro své klienty zajišťuje školení, vzdělávací akce, jakož i překladatelskou a publikační činnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

 

JUDr. David Karabec - LogiCallV oblasti vymáhání většího množství pohledávek máme zpracovaný unikátní projekt založený na úzké spolupráci se společností LogiCall Česká republika, s.r.o. Spolupráce spočívá v efektivní kombinaci systému mimosoudního a soudního vymáhání pohledávek.

 

Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o. Našim klientům pomáháme také na Slovensku, a to prostřednictvím naší spolupracující advokátní a patentové kanceláře Patajová Pataj s.r.o. se sídlem v Banské Bystrici.

 

Dušana Karabcová @ RE/MAX Pro naše klienty zajišťujeme také vysoce profesionální služby v oblasti obchodu s nemovitostmi, a to ve spolupráci s celosvětově nejúspěšnější sítí realitních kanceláří RE/MAX. Pomáháme tak našim klientům efektivně a úspěšně řešit jejich potřeby v případě prodeje, nákupu, pronájmu či podnájmu nemovitostí, vypořádání majetku mezi spoluvlastníky, při projednávání dědictví nebo rozvodu, včetně stanovení tržní ceny nemovitostí a zpracování odborných posudků.

 

Členství v mezinárodních organizacích

IRZ NetzwerkNaše kancelář je členem mezinárodní sítě advokátů střední, východní a jihovýchodní Evropy IRZ-Netzwerk. Prostřednictvím této mezinárodní sítě můžeme pro naše klienty zajistit právní služby nejen na Slovensku, ale také v Polsku, Rusku, Maďarsku, Litvě, Estonsku, Bulharsku, Rumunsku a Chorvatsku.

Významní podnikoví klienti

 • ADVEAL s. r.o.
 • ALBA TRADING spol. s r.o.
 • AP Czech, s.r.o.
 • Česká asociace LPG (CALPG)
 • AVECO s.r.o.
 • BOHEMIA GAS s.r.o.
 • CASPIAN LOGISTICS SERVICES, s.r.o.
 • CCS Česká společnost pro platební karty, a.s.
 • ČESKÝ BUTAGAZ s.r.o.
 • EG Energie, a.s.
 • EG Therm s.r.o.
 • Energizer Czech, spol. s r.o.
 • Gas Logistics, s.r.o.
 • Generali Pojišťovna, a.s.
 • HORIS Trading spol. s r.o.
 • ISOTREND, spol. s.r.o.
 • JZ Systém, s.r.o.
 • KAUČUK, a.s.
 • KALVEI, s.r.o.
 • K-Petrol, a.s.
 • KRALUPOL a.s.
 • KRÁTKÝ FILM PRAHA, a.s.
 • Logicall Česká republika, s.r.o.
 • MK MARKET spol. s r.o.
 • OMNICOM Praha, spol. s r.o.
 • PharmaTech, s.r.o.
 • RPR - Wterm s.r.o.
 • Septima, spol. s r.o.
 • Shell Czech Republic, a.s.
 • Shell Gas ČR, s.r.o.
 • SH STREAM, s.r.o.
 • SLADOSPOL, spol. s r.o.
 • TEAM.CZ, s.r.o.
 • Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
 • VITOGAZ ČR, s.r.o

Etický kodex

Naše advokátní kancelář se při své činnosti řídí zákonem č.85/1996 Sb., o advokacii, usnesením ČAK č.1/1997 Věstníku (etickým kodexem) a dalšími předpisy zveřejněnými na stránkách České advokátní komory.

Všichni naši advokáti, advokátní koncipienti, mediátoři, patentoví zástupci a daňoví poradci jsou zapsáni v příslušných profesních komorách a držiteli osvědčení, která je opravňují k poskytování odborných služeb - viz jednotlivé odborné profily v kapitole náš tým.