Přednášková činnostPřednášková činnost

Vedle výkonu advokátní praxe podporujeme naše klienty rovněž prostřednictvím vzdělávacích aktivit. Základní formou naší přednáškové a pedagogické činnosti, kdy klientům předáváme znalosti a zkušenosti na vybrané téma, je odborný seminář, přednáška, kurz nebo školení.

Odborné semináře a přednášky

 • Hospodářská soutěž a nekalá soutěž
  KRALUPOL, spol. s.r.o., 2000
 • Hospodářská soutěž a nekalá soutěž
  Shell Czech Republic, a.s. 2000
 • Pracovně právní minimum
  DCI, s.r.o. 2001
 • Hospodářská soutěž
  Shell Gas ČR, s.r.o. 2003, 2005, 2007
 • Hospodářská soutěž po vstupu České republiky do Evropské unie
  agentura VOX, 2004
 • Jednatel společnosti s ručením omezeným
  Shell Gas ČR, s.r.o., 2006
  Gas Logistics, s.r.o., 2006
 • Školení obchodních zástupců
  Shell Gas ČR, s.r.o., 2007
 • Ochrana duševního vlastnictví a licence
  kurzy manažerských znalostí pro projekt Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích, 2007 a 2008
 • Právní úprava podnikání v oblasti zacházení s léčivými přípravky moderní terapie
  EastHORN Clinical Services in CEE s.r.o., 2012
 • Správní řízení ve věci klinického hodnocení humánních léčivých prostředků moderní terapie
  EastHORN Clinical Services in CEE s.r.o., 2012
 • Informovaný souhlas a jeho specifika pro přípravky moderní terapie
  EastHORN Clinical Services in CEE s.r.o., 2012
 • Práva duševního a průmyslového vlastnictví v oblasti přípravků moderní terapie
  EastHORN Clinical Services in CEE s.r.o., 2012

Pedagogická činnost

 • Průmyslová práva a licence při podnikání
  Bankovní institut vysoká škola, 2004 - 2012
 • Základy občanského práva
  Bankovní institut vysoká škola, 2011
 • Správa daní
  Bankovní institut vysoká škola, 2012