Žádost o oddluženíŽádost o oddlužení

Právní akademie Pokud jste v situaci, kdy nestíháte splácet své závazky věřitelům nebo dokonce jsou již Vaše dluhy vymáhány v exekučním řízení, existuje řešení, jak docílit pravidelnými splátkami tzv. oddlužení. Oddlužení je způsob řešení úpadku dlužníka, který schvaluje krajský soud (v Praze městský soud). Schválením oddlužení se dlužník zavazuje po dobu pěti let splácet věřitelům splátky určené podle výše jeho příjmu. Pokud dlužník bude po dobu pět let splátkový kalendář řádně plnit a dodržovat další povinnosti stanovené soudem (např. nezatajovat žádný příjem, řádně komunikovat se soudem a insolvenčním správcem), může mu poté soud svým rozhodnutím prominout zbytek neuhrazených dluhů. Po pěti letech tedy dlužník začíná s "čistým štítem", bez dluhů, proto se tento institut jmenuje oddlužení.

Splňuji předpoklady pro oddlužení?

 • Základními předpoklady pro splnění oddlužení je:
  • existence více věřitelů – musíte tedy dlužit více osobám, ať již fyzickým osobám, společnostem, zdravotní pojišťovně nebo státu (například finančnímu úřadu)
  • nejméně jeden z těchto dluhů musí být nejméně tři měsíce po splatnosti
  • během pěti let je dlužník schopen uhradit nejméně 30 % všech pohledávek, přičemž se do nich nepočítají pohledávky zajištěné, například hypotéka, kde se banka nebo jiný zástavní věřitel uspokojí z prodeje předmětu zajištění (domu nebo bytu)

Co musím všechno doložit soudu?

 • Musíte vyplnit formulář s návrhem na povolení oddlužení, který je dostupný na webové stránce insolvenčního rejstříku isir.justice.cz. Dále musíte doložit výši Vašich dluhů (smlouvami, fakturami, rozsudky, exekučními příkazy), výši Vašich příjmů za poslední tři roky (výplatními páskami, daňovými přiznáními) a splňovat tzv. 30 % test, tedy že z Vašich příjmů po odečtení nezabavitelných částek bude uhrazeno nejméně 30 % všech pohledávek bez zajištěných pohledávek. Zda tuto podmínku splňujete, můžete zjistit z insolvenční kalkulačky na webové adrese Kalkulátoru splátek.

Proč využít právních služeb advokáta?

 • Návrh na povolení oddlužení je třeba vyplnit správně a doložit všechny požadované přílohy. Pro laika, který se s podobným návrhem setkává poprvé v životě, to nemusí být snadné. Snadnější je, aby Vám návrh zpracoval advokát a vy si ho sami podali, protože budete mít jistotu, že návrh bude v pořádku a soud jej nezamítne jen proto, že jste zapomněli vyplnit nějakou kolonku nebo připojit nějakou listinu.

Rádi byste využili naše zkušenosti?

 • Rychlý kontakt : Recepce : +420-283-843-130, Email : advokatni.kancelar@karabec.cz
 • Podrobný kontakt : Kontaktní údaje