Vrácení zboží z e-shopuVrácení zboží z e-shopu

Právní akademie Nakupování prostřednictvím internetových obchodů je již nějakou dobu velmi populární, navíc se jedná o vzestupný trend, který se bude nadále rozšiřovat. S prostředím internetu a koupí jeho prostřednictvím je pak spojeno několik rizik, která se však zákonodárce snaží odstranit tím, že spotřebiteli poskytuje určitá zvláštní práva. Nejpopulárnější a nejvýznamnější právo je pak právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Na jaké kupní smlouvy lze právo na odstoupení vztáhnout?

  • Ačkoliv je nejtypičtějším příkladem koupě v internetovém obchodě, zákon se vztahuje na širší oblast. Občanský zákoník výslovně mluví o tzv. smlouvách uzavřených distančním způsobem, tedy smlouvy uzavřené na dálku, bez současné fyzické přítomnosti obou stran. Může tak jít i o smlouvy uzavřené pomocí telefonu, faxu, emailu či klasického dopisu. I v případě, že zboží nevložíte do košíku, ale domluvíte se jedním z uvedených prostředků na uzavření smlouvy, jedná se o smlouvu uzavřenou distančním způsobem. Nutno podotknout, že celá úprava je součástí spotřebitelských smluv, tedy smluv mezi podnikatelem na jedné straně, a spotřebitelem na straně druhé.

Jak a v jaké lhůtě lze právo na odstoupení uplatnit?

  • Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Uvedené je nutno vykládat tak, že toto právo má spotřebitel i před samotným převzetím zboží. Uvedená lhůta navíc může být mnohem delší, a to v případě, kdy prodejce neplní své zákonné povinnosti a řádně neinformuje spotřebitele o jeho právech. Takto může být lhůta pro odstoupení až 1 rok a 14 dnů. Ačkoliv zákon výslovně nestanoví formu odstoupení, doporučujeme takto učinit písemně a zaslat jej s doručenkou na adresu prodejce, přičemž je vhodné ponechat si kopii odstoupení. Případně je možné písemné odstoupení osobně předat a nechat si převzetí potvrdit od prodejce. Zejména větší společnosti pak nabízí možnost odstoupení od smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře na internetových stránkách. Využití takového formuláře lze doporučit, přičemž prodejce má zákonnou povinnost potvrdit přijetí odstoupení.

Co dělat po odstoupení od smlouvy?

  • Odstoupením od smlouvy zaniká právní důvod uskutečněného plnění, nemáte tak právo na to mít zboží nadále u sebe. Ze zákona máte povinnost zboží vrátit prodejce bez zbytečného odkladu po odstoupení, nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Naopak prodávající má povinnost vrátit Vám kupní cenu, kterou jste uhradili a to ve stejné 14 denní lhůtě ode dne odstoupení od smlouvy.

Co dělat pokud prodávající peníze nevrátí?

  • V případě, že jste platně odstoupili od smlouvy a prodávající nezaplatil, doporučujeme zaslat mu písemně předžalobní výzvu a pokud ani následně nedojde k úhradě, tak podat žalobu k příslušnému soudu.

Co když jsem zboží poškodil?

  • Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nesprávného zacházení. Dojde-li tak k poškození zboží zaviněním kupujícího, odstoupení od smlouvy a vrácení zboží je možné uplatnit, avšak je nutné počítat s náhradou škody za uvedenou škodu.

Kdy odstoupení od smlouvy není možné?

  • Je nezbytné poukázat na to, že zákon vypočítává určité zboží a služby, na které se výše uvedený postup nevztahuje. Jedná se o finanční služby, zboží upravené na míru dle požadavků spotřebitele, zboží podléhající rychlé zkáze (typicky květiny), zboží v hygienickém obalu poté co z něho bylo vyňato (injekční stříkačky), software a CD/DVD poté co byl porušen originální obal, noviny, časopisy, a další.

Proč využít právních služeb advokáta?

  • Naše advokátní kancelář má rozsáhlé zkušenosti v oblasti hájení práv spotřebitelů i prodávajících. Advokát Vám může poskytnout právní pomoc a učinit za Vás veškeré výše uvedené úkony, tj. od odstoupení od smlouvy až po žalobu, případně je možné pouze konzultovat některé kroky a nechat si poradit nejefektivnější řešení.

Rádi byste využili naše zkušenosti?

  • Rychlý kontakt : Recepce : +420-283-843-130, Email : advokatni.kancelar@karabec.cz
  • Podrobný kontakt : Kontaktní údaje