Sousedský sporSousedský spor

Právní akademie Ruší Vás hluk sousedovy motorové pily nebo hlasitá hudba? Proniká k Vám kouř při jeho častém grilování? Stíní jeho stromy na Vaši zahradu? Potřebujete cestu přes jeho pozemek, ale soused to odmítá? Chování Vašeho souseda může užívání Vaší nemovitosti více než znepříjemnit. V jakých situacích se můžete bránit, se dozvíte níže.

Mám spor se sousedem

 • Nepořádek, hluk, odpad, voda, kouř, prach, plyn, pachy, světlo, stín, hluk, otřesy, vnikání zvířat - obtěžuje Vás soused například tímto způsobem? Pak se jedná o tzv. imise. Soused je povinen se zdržet všeho, co působí, že tyto vlivy vnikají na Váš pozemek nad míru přiměřenou zdejším poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání Vaší nemovitosti. Obtěžování může mít dokonce podobu fotografování či nadměrného pozorování dění na Vašem pozemku, které může hraničit s porušováním Vašeho soukromí. Rušit lze i nečinností (pokud soused zanedbává péči o svou nemovitost). Pro posouzení, zda je působení souseda neoprávněné, je třeba vzít v potaz místní poměry (co je např. obvyklé v sousedství na menší obci nemusí být obvyklé v městské čtvrti) a způsob užívání nemovitosti (neměl by být narušován obvyklý způsob užívání, k němuž Vaše nemovitosti slouží). Bez ohledu na míru obtěžování je zakázáno imise přímo přivádět na pozemek souseda (např. vyústění okapu).

Jak se imisím bránit?

 • Souseda na obtěžování upozorněte a vyzvěte, aby v přiměřené lhůtě od svého jednání upustil. Nepostačí-li slovní upozornění, pošlete výzvu písemně a kopii dopisu i doklad o zaslání si uschovejte. Pokud soused nebude reagovat, nezbude Vám, než se obrátit na soud s žalobou, jíž budete požadovat, aby se Váš soused zdržel rušení Vašeho vlastnického práva.
 • Soudní cestou se lze také domáhat, aby soused svůj pozemek oplotil, je-li to potřebné k zajištění nerušeného výkonu Vašeho vlastnického práva.

Obtěžují mě stromy a keře nebo stavba na pozemku souseda

 • Pokud na Váš pozemek přesahují větve či kořeny ze sousedního pozemku a soused je na Vaši výzvu v přiměřené době neodstraní, jste oprávněni tak učinit sami a to šetrně a ve vhodné roční době. Jiné rostliny můžete šetrně odstraňovat kdykoliv.
 • Je-li k tomu rozumný důvod (např. stínění Vašeho domu), nemůže soused vysazovat stromy blízko u hranice Vašeho pozemku (pro stromy o obvyklé výšce do 3 metrů ve vzdálenosti do 1,5 metru od hranice pozemků, pro stromy vyšší do 3 metrů od hranice). Pokud takové stromy již stojí, lze požadovat jejich odstranění, zejména pokud byly vysazeny po účinnosti nového občanského zákoníku (od 1. 1. 2014). Neplatí to ovšem pro rozhrady (živé ploty), lesy a sady.
 • Pokud k tomu je rozumný důvod, musí se soused zdržet také zřizování stavby v těsné blízkosti společné hranice pozemků, jako prevenci před působením imisí.

Potřebuji vstoupit na sousedův pozemek

 • Pokud se na sousedově pozemku ocitne Vaše movitá věc (např. sem vběhne zvíře), je soused povinen Vám ji vydat, nebo umožnit vstup na svůj pozemek za účelem jejího odnesení. Způsobila-li Vaše věc škodu, může ji soused zadržet.
 • Na sousedův pozemek jste oprávnění vstoupit také v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě Vašeho pozemku nebo k hospodaření na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak.
 • Nemůžete-li svůj pozemek řádně užívat proto, že není dostatečně spojen s veřejnou cestou, můžete žádat, aby Vám soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek.

Vždy je vhodné na Vaše práva souseda předem upozornit a dohodnout se s ním a až v případě neúspěchu volit další prostředky (např. podání žaloby). Proti každému, kdo neprávem zasahuje do vlastnického práva nebo je ruší (jinak než zadržením věci) se lze domáhat ochrany podle § 1042 nového občanského zákoníku. Pamatujte, že i sousedovo vlastnické právo požívá stejné ochrany jako Vaše!

Slyšeli jste o mediaci?

 • Mediace je jedna z forem mimosoudního řešení sporů, a je značně úspěšná právě při řešení sousedských rozepří. Mediace probíhá za účasti objektivního a nezávislého prostředníka (mediátora), který strany vede k nalezení oboustranně přijatelného řešení jejich sporu a uzavření dohody. Mediace je v porovnání se soudním řízením rychlá a levná - nebojte se ji vyzkoušet!

Proč využít právních služeb advokáta?

 • Advokát Vás zastoupí v mimosoudním jednání se sousedem, kvalifikovaně jej vyzve, aby od rušení Vašeho vlastnického práva upustil, a zastoupí Vás v soudním řízení. Advokát bude hájit Vaše práva na ochranu vlastnictví, stejně jako ve sporech o zřízení práva cesty či o náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení, které v důsledku sousedovy, činnosti, a nebo i nečinnosti, vznikly.

Rádi byste využili naše zkušenosti?

 • Rychlý kontakt : Recepce : +420-283-843-130, Email : advokatni.kancelar@karabec.cz
 • Podrobný kontakt : Kontaktní údaje