Rozvod manželstvíRozvod manželství

Právní akademie O rozvodu manželství rozhoduje soud na návrh jednoho z manželů (k němuž se může druhý z manželů i později připojit) nebo obou manželů společně, a to pokud je manželské soužití hluboce a nenapravitelně rozvráceno. Rozvod může být mezi manželi dohodnutý (tzv. nesporný rozvod), anebo proběhne sporným způsobem. K rozvodu "nespornému" je nutno splnit podmínku, že manželství trvá nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí, a soudu je nutno předložit dohodu o vypořádání společného jmění manželů (v písemné podobě s ověřenými podpisy manželů). Pokud není některá z těchto podmínek splněna, musí být návrh projednán jako "sporný", kdy soud vždy zjišťuje příčiny rozvratu manželského soužití.

Máte nezletilé děti?

  • Soud Vaše manželství nerozvede, dokud nejsou rozsudkem upraveny jejich poměry (svěření do péče a výživné). Pokud se na úpravě poměrů dítěte dohodnete, soudu se podává návrh na schválení dohody rodičů; v opačném případě soud poměry dítěte upraví na návrh některého z rodičů s platností na dobu před i po rozvodu manželství.

Kam návrh na rozvod podat?

  • Návrh se podává okresnímu (obvodnímu) soudu, v jehož obvodu se nachází poslední společné bydliště manželů.

Může soud rozhodnout i bez jednání?

  • Je pravidlem, že obdržíte předvolání k ústnímu jednání, kam je třeba se osobně dostavit. Soud Vás vyslechne, aby zjistil příčinu manželského rozvratu, resp. si ověří, zda na rozvodu manželství trváte a zda jsou k tomu formálně splněny všechny podmínky.

Co musím doložit?

  • Pokud máte nezletilé děti, pak soudu doložte rozhodnutí o úpravě jejich poměrů a v případě nesporného rozvodu také podepsanou dohodu o vypořádání majetku. K jednání si přineste občanský průkaz a oddací list.

Musíme se o majetku dohodnout ještě před rozvodem?

  • Pokud se nepodaří dohody o vypořádání majetku dosáhnout před rozvodem manželství, může být uzavřena i po rozvodu. Není-li dohoda možná, lze podat návrh na vypořádání společného jmění soudní cestou. To je však nutno provést do tří let od právní moci rozsudku o rozvodu, jinak se majetek vypořádá podle zákona tzv. fikcí.

Co mě bude rozvod stát?

  • Za návrh na rozvod manželství je třeba uhradit soudní poplatek, který činí 2.000,- Kč. Každý z manželů si pak v řízení nese vlastní náklady.

Proč využít právních služeb advokáta?

  • Rozvod bývá velmi emotivní záležitostí, v níž Vás advokát podpoří konzultací možností komplexního řešení Vaší rodinné situace, včetně úpravy poměrů k dětem, majetkového vypořádání a vypořádání společného bydlení. Advokát Vás věcně a efektivně zastoupí v jednání s manželem, zpracuje pro Vás návrhy k soudu a další listiny, provede ověření podpisů a doprovodí Vás k soudnímu jednání. Advokáta oceníte zejména v případech sporů o děti a komplikovaného majetkového vypořádání.

Rádi byste využili naše zkušenosti?

  • Rychlý kontakt : Recepce : +420-283-843-130, Email : advokatni.kancelar@karabec.cz
  • Podrobný kontakt : Kontaktní údaje