Řízení pod vlivem návykové látkyŘízení pod vlivem návykové látky

Právní akademie Právní úprava uvádí, že řidič motorového vozidla nesmí požít alkohol nebo jinou návykovou látku během jízdy ani řídit po jejich požití v době, kdy by ještě mohl být pod jejich vlivem. V souvislosti s kontrolou dodržení této povinnosti je řidič povinen podrobit se zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Odmítnutí podrobení se orientačnímu testu či následnému odběru krve či moči je samo o sobě přestupkem.

Kdo věc řeší?

  • V případě zjištění, že řidič řídil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, je věc řešena v přestupkovém řízení. Přestupek ohrožení pod vlivem návykové látky nelze řešit v blokovém řízení.
  • V případě závěru, že se řidič nacházel při řízení ve stavu vylučujícím způsobilost řídit motorové vozidlo, připadá v úvahu trestní stíhání pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.

Co mně hrozí?

  • Za řízení pod vlivem návykové látky hrozí řidiči ve správním řízení pokuta od 2.500 Kč do 20.000 Kč, zákaz řízení na 6 měsíců až 2 roky a ztráta 7 bodů.
  • V případě odmítnutí podrobit se zjištění, zda řidič řídil vozidlo pod vlivem návykové látky, hrozí řidiči ve správním řízení pokuta od 25.000 Kč do 50.000 Kč, zákaz řízení na 1 až 2 roky a ztráta 7 bodů.
  • V případě trestního stíhání pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí řidiči trest odnětí svobody až na 3 roky, zákaz řízení na 1 až 10 let, případně peněžitý trest.

Jak se odlišuje přestupek od trestného činu?

  • Řízení pod vlivem alkoholu a zjištěných hodnot alkoholu v krvi, se za přestupek považuje, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile. Je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 1 promile zjištěné hodnoty obsahu alkoholu v krvi hrozí řidiči zahájení trestního stíhání pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.
  • U jiných návykových látek než alkoholu, uvedených v prováděcím předpise, se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou, v případě, že její množství v krvi řidiče dosáhne alespoň limitní hodnoty stanovené nařízením vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot. V tomto případě rovněž nejsou žádným právním předpisem ani soudní praxí stanoveny žádné hodnoty, které by obecně stanovily hranici mezi přestupkem řízení pod vlivem návykové látky a trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky.

Proč využít právních služeb advokáta?

  • Správní i trestní řízení má svoje zákonitosti a formální postupy. Advokát Vás provede jak správním řízením, tak i trestním řízením a poskytne Vám v jeho průběhu kvalifikovanou pomoc. Advokát dbá na zákonnost jednotlivých kroků správního orgánu a orgánů činných v trestním řízení vůči Vaší osobě.

Rádi byste využili naše zkušenosti?

  • Rychlý kontakt : Recepce : +420-283-843-130, Email : advokatni.kancelar@karabec.cz
  • Podrobný kontakt : Kontaktní údaje