Reklamace dovolenéReklamace dovolené

Právní akademie Dovolená je časem odpočinku a pohody, nicméně ne vždy proběhne podle našich plánů a naopak se můžeme setkat s nejedním úskalím a celkově nevydařenou dovolenou. Níže Vás proto chceme seznámit s Vašimi právními nároky vyplývajícími z nejčastějších problémů spojených s dovolenou, kterými jsou například krach cestovní kanceláře, ztráta či poškození zavazadel nebo vady zájezdu, především pak nedodržení smluvně dojednaných parametrů.

Na co mám nárok při krachu cestovní kanceláře?

 • Zřejmě nejzávažnějším problémem, s nímž se každoročně setkávají desítky turistů, je krach cestovní kanceláře. Tento problém již částečně vyřešilo zavedení povinného pojištění pro cestovní kanceláře pro případ úpadku. Snahou pojišťoven však bylo úplně se vyhnout nebo alespoň omezit vyplácenou částku na minimum. K tomuto přístupu se nejnověji vyjádřil Ústavní soud ČR, který judikoval, že bez ohledu na limit sjednaného pojištění cestovní kanceláří, musí pojišťovna klientům vyplatit celou částku, kterou klient cestovní kanceláři zaplatil. Krach cestovní kanceláře sice nadále zůstává velmi nepříjemnou komplikací v trávení dovolené, nicméně již se není nutné obávat ztráty peněžních prostředků, které jste za zájezd vynaložili. S Vašimi nároky se následně obraťte na příslušnou pojišťovnu, u níž byla cestovní kancelář pojištěna.

Co dělat při ztrátě/poškození/zpoždění zavazadel?

 • S dovolenou je většinou spjata přeprava osob ale i zavazadel. Častým problémem může být ztráta nebo zpoždění zavazadel v letecké přepravě. Přepravce zde samozřejmě odpovídá za škodu, kterou Vám ztrátou, poškozením či zpožděním zavazadel způsobí. Konkrétní právní úprava je obsažena v Nařízení EU č. 2027/97, ve znění nařízení EU č. 889/2002 o odpovědnosti leteckého dopravce, resp. v Montrealské úmluvě. Úprava především stanoví limit této odpovědnosti, což je 1000 ZPČ (zvláštní právo čerpání). Tato zvláštní měna má vlastní kurz, který ke dni 15. 7. 2016 činil 1 ZPČ = 33,71 Kč.
 • Předpokladem pro možnou náhradu škody je podání písemné stížnosti k leteckému dopravci :
  • v případě poškození je třeba stížnost podat do 7 dnů
  • v případě zpoždění do 21 dnů ode dne, kdy Vám bylo zavazadlo předáno
 • V případě odbavených zavazadel pak dopravce odpovídá bez ohledu na zavinění s jedinou výjimkou, a sice pokud je zavazadlo vadné. Případnou žalobu pokud se nepodaří věc vyřešit smírně, je nutné podat nejpozději do 2 let od příletu letadla, resp. ode dne, kdy přiletět mělo. Doporučujeme Vám v případě ztráty či poškození zavazadla, obrátit se na leteckého dopravce ještě na letišti, aby byl o celé věci učiněn písemný záznam.

Co dělat, když se zájezd nevydařil?

 • Bohužel dochází k situacím, kdy nespokojenost je spojena přímo se samotným zájezdem, resp. pobytem v hotelu nebo přepravou do něj. Typickými vadami zájezdu bývají třeba: jiný než smluvený hotel, chybějící bazén, chybějící lehátka, chybějící transfer z letiště apod. I v takových případech však existují právní nástroje, jak se domoci satisfakce. Stranou ponechme smluvní možnosti ochrany jako je pojištění dobrého počasí atd. a zaměřme se na určitá práva náležící všem zákazníkům přímo ze zákona.
 • Zákazník zpravidla uzavírá s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu. Pokud zájezd neodpovídá smlouvě, resp. nabídce cestovní kanceláře, může jej zákazník reklamovat. V případě zjištění vady zájezdu zákazník primárně oznámí vady pořadateli a bude trvat na jejich odstranění. Pokud k odstranění nedojde nebo je-li třeba okamžitá náprava vad, může tak učinit i sám zákazník a následně požadovat po cestovní kanceláři náhradu vynaložených nákladů. Pokud zákazník vadu vytkl, může rovněž požadovat slevu z ceny zájezdu, která je přiměřená rozsahu a trvání vady. Orientační výši slev poskytuje zákazníkům Frankfurtská tabulka slev (pdf dokument, po kliknutí se otevře v novém okně). Zákazník však musí nárok uplatnit u cestovní kanceláře nebo zprostředkovatele zájezdu nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu. Ačkoliv není předepsána forma reklamace, doporučujeme učinit reklamaci písemně, případně si nechat písemně potvrdit, že byla vada zájezdu reklamována.
 • Zvláštním případem vady zájezdu je situace, kdy pokračování zájezdu je možné pouze prostřednictvím služeb nižší jakosti. V takovém případě má zákazník nárok na rozdíl v ceně.

Proč využít právních služeb advokáta?

 • Samozřejmě Vám přejeme, abyste si svou dovolenou užili v poklidu a veškeré výše uvedené problémy se Vám vyhnuly. Pokud však k problému dojde, rádi Vám poradíme, jak dále postupovat nebo rovnou obstaráme další jednání s protistranou za Vás. Zájezd je zpravidla výraznou položkou v rodinném rozpočtu, skutečný zájezd by tak měl odpovídat tomu, za který jste zaplatili.

Rádi byste využili naše zkušenosti?

 • Rychlý kontakt : Recepce : +420-283-843-130, Email : advokatni.kancelar@karabec.cz
 • Podrobný kontakt : Kontaktní údaje