Platební rozkazPlatební rozkaz

Právní akademie Platební rozkaz, či jeho elektronická verze je v současnosti v podstatě nejčastější způsob soudního uplatnění pohledávek. Je to rovněž velmi rychlá cesta k dosažení soudní exekuce. Ovšem ne všechny případy vymáhání pohledávek mají legitimní základ a nezřídka jej využívají i tzv. "šmejdi". Avšak i ve sporech, kdy je právo na Vaší straně, se může v případě Vaší nedůslednosti stát, že tento spor prohrajete.

Co je to platební rozkaz?

  • Platební rozkaz je forma soudního rozhodnutí, která se od jiných liší především v rychlosti vyřízení věci a ve způsobu obrany proti ní. Přesto, že soud musí být objektivní, v důsledku rychlého a převážně formálního posuzování návrhů na vydání platebních rozkazů může snadno dojít k nepřezkoumání důležitých faktů, které by jinak hrály ve Váš prospěch.

Jak a v jaké lhůtě se proti platebnímu rozkazu bránit?

  • Proti platebnímu rozkazu je třeba podat odpor ve lhůtě 15 dní od doručení. Zmeškání této lhůty má za následek pravomocný rozsudek, proti kterému se již nedá obvykle bránit!

K jakému soudu odpor podat?

  • Odpor se podává k soudu, který platební rozkaz vydal.

Co musí odpor obsahovat?

  • Platební rozkaz ze zákona nevyžaduje, abyste odpor odůvodňovali, nicméně je zvykem, že soud spolu s ním vydává tzv. kvalifikovanou výzvu. Na tuto výzvu je třeba ve stanovené lhůtě reagovat a vylíčit veškeré rozhodné skutečnosti a námitky, které proti platebnímu rozkazu máte.

Co se stane, pokud nepodám včas odpor nebo se ve lhůtě nevyjádřím ke kvalifikované výzvě soudu?

  • Zmeškání uvedených právních úkonů má za následek pravomocný rozsudek, resp. rozsudek pro uznání ve Váš neprospěch, který v podstatě nelze změnit.

Může soud rozhodnout i bez jednání?

  • Ano, pokud nepodáte odpor, je platební rozkaz již konečným rozhodnutím ve věci. Pokud odpor podáte, soud se Vás obvykle dotáže, zda souhlasíte s vyřízením věci bez jednání nebo rovnou jednání nařídí.

Proč využít právních služeb advokáta?

  • Advokát poskytne Vašemu podání náležitou formu, zajistí, abyste veškeré skutečnosti hrající ve Váš prospěch uplatnili řádně a včas. V některých případech, je-li to pro klienta výhodnější, je rovněž možno spor vyřešit soudním smírem, který advokát s protistranou vyjedná. Advokát za Vás zajistí komunikaci s protistranou a samozřejmě Vás zastoupí u soudního jednání.

Rádi byste využili naše zkušenosti?

  • Rychlý kontakt : Recepce : +420-283-843-130, Email : advokatni.kancelar@karabec.cz
  • Podrobný kontakt : Kontaktní údaje