Obhajoba v trestních věcechObhajoba v trestních věcech

Obhajoba v trestních věcech Poskytujeme našim klientům také obhajobu v trestních věcech, kde vystupujeme jako obhájci před trestními soudy všech stupňů. Obhajoba v trestních věcech se týká trestných činů, kde je obhajoba povinná, ale i trestných činů, kde je účast zvoleného obhájce pro klienta velmi důležitá k ochraně jeho práv, a to ve všech stupních vedených před orgány činnými v trestním řízení.

Zaměřujeme se zejména na tyto trestné činy fyzických i právnických osob: trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, trestné činy proti rodině a dětem, trestné činy hospodářské, trestné činy proti životnímu prostředí, trestné činy proti majetku a trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných.

V případě, že potřebujete obhájce ve věcech trestních, můžete se na nás s důvěrou obrátit. Bezplatně vyhodnotíme Váš případ a navrhneme Vám za pomoci našeho kvalifikovaného obhájce vhodný postup.

Ke sdělení popisu Vašeho případu nebo k objednání obhajoby můžete využít :

  • některého z kontaktních údajů, například :
  • náš internetový formulář, viz níže, ve kterém prosím vyplňte všechny položky.
Jméno : Popis Vašeho případu :
Příjmení :
Váš email :
Antispam : Antispamový obrázek