JUDr. Tomáš DoležalJUDr. Tomáš Doležal

JUDr. Tomáš Doležal - Spolupracující advokát

Spolupracující advokát

Advokát poskytuje právní porady a konzultace, zpracovává právní rozbory a stanoviska, sepisuje smlouvy a jiné listiny, zastupuje klienty kanceláře v řízeních před soudy a jinými orgány.

JUDr. Tomáš Doležal (*1987) pochází z Třebíče. Od roku 2008 působil v advokátní kanceláři JUDr. Davida Karabce na pozici asistenta advokáta, od roku 2011 na pozici advokátního koncipienta, od roku 2015 na pozici zaměstnaného advokáta a od roku 2016 působí jako samostatný advokát spolupracující s advokátní kanceláří JUDr. Davida Karabce. Advokátní zkoušky složil v roce 2014 s prospěchem výtečně. Ve své praxi se JUDr. Tomáš Doležal věnuje především obchodnímu právu s důrazem na smluvní právo, právo obchodních společností a řízení před obchodním rejstříkem a dále stavebnímu a správnímu právu, insolvenčnímu a občanskému právu, zejména v oblasti vymáhání pohledávek, náhrady škody a práv k nemovitostem. V roce 2009 absolvoval stáž na obchodním úseku Městského soudu v Praze pod vedením současného soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromíra Jirsy. V roce 2013 se zúčastnil studijního pobytu u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku pořádaného Českou advokátní komorou. Hovoří anglicky a pasivně italsky a francouzsky. Ve svém volném čase se věnuje cyklistice, fotbalu, motorismu a návštěvám hradů a zámků.

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

Osvědčení:

Další fotografie:

JUDr. Tomáš Doležal - Spolupracující advokát