JUDr. Petra VeruňákováJUDr. Petra Veruňáková

JUDr. Petra Veruňáková - Spolupracující advokátka a zapsaná mediátorka

Spolupracující advokátka a zapsaná mediátorka

Advokátka poskytuje právní porady a konzultace, zpracovává právní rozbory a stanoviska, sepisuje smlouvy a jiné listiny, zastupuje klienty kanceláře v řízeních před soudy a jinými orgány.

JUDr. Petra Veruňáková, rozená Ščasná, (*1983) pochází z Liptovského Mikuláše. V letech 2002-2007 vystudovala obor právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2005 absolvovala šestiměsíční studijní pobyt se zaměřením na evropské právo na Právnické Fakultě Univerzity Rostock v Německu. Od září 2007 působila jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Davida Karabce. V listopadu 2010 úspěšně vykonala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obhajobu rigorózní práce na téma Zásah do práva na soukromí způsobený dopravní nehodou a získala tak oprávnění k užívání titulu JUDr. V prosinci 2010 rovněž úspěšně složila advokátní zkoušky a v lednu 2011 byla zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory. Od října 2010 pokračuje v postgraduálním studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v oboru soukromé právo (občanské právo). Ve své praxi se věnuje zejména trestnímu právu, náhradě škody, rodinnému právu a ochraně osobnosti. Od září 2011 pedagogicky působí na Bankovním institutu Vysoké škole, a.s. kde přednáší základy občanského práva. V roce 2012 se zúčastnila projektu "Evropské zkušenosti v mediaci a jejich implementace do českého právnického prostředí" (Mediace pro advokáty), který probíhal ve spolupráci s Bruselskou advokátní komorou a zakončila jej úspěšným vykonáním zkoušky z mediace. V roce 2013 pak završila svoje úsilí v oblasti mediací a mediačních technik složením odborné zkoušky mediátora podle zákona o mediacích. Od 1.9.2015 je zapsanou mediátorkou v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Hovoří anglicky, německy a slovensky. Ve svém volné čase se věnuje cyklistice, lyžování, vysokohorské turistice a snowboardingu.

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

Osvědčení:

Další fotografie:

JUDr. Petra Veruňáková - Spolupracující advokátka a zapsaná mediátorka JUDr. Petra Veruňáková - Spolupracující advokátka a zapsaná mediátorka