Mgr. Petra FilováMgr. Petra Filová

Mgr. Petra Filová - Zaměstnaná advokátka

Zaměstnaná advokátka

Advokátka poskytuje právní porady a konzultace, zpracovává právní rozbory a stanoviska, sepisuje smlouvy a jiné listiny, zastupuje klienty kanceláře v řízeních před soudy a jinými orgány.

Mgr. Petra Filová, rozená Duspivová, (*1986) pochází z Hradce Králové. V roce 2006 zahájila studium oboru Právo v magisterském studijním programu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které úspěšně dokončila v roce 2012. V advokátní kanceláři JUDr. Davida Karabce působí od dubna roku 2009, nejprve jako asistentka advokáta, od listopadu 2012 jako advokátní koncipientka a od července 2016 jako zaměstnaná advokátka. Ve své praxi se Petra Filová věnuje především právu občanskému, rodinnému a právu pracovnímu. Zaměřuje se přitom na právo dědické včetně konzultací závětí, vydědění a jiných pořízení pro případ smrti a zastoupení klientů v pozůstalostním řízení, v oblasti rodinně-právní na úpravu péče a styku rodičů s nezletilými dětmi a výživného, řešení rozvodů manželství a majetkového vypořádání mezi manželi, a na práva k nemovitostem v podobě převodů vlastnictví k nemovitostem, vypořádání podílového spoluvlastnictví, věcných břemen, nájmů, vymáhání pohledávek a dalších. Hovoří anglicky a pasivně ovládá němčinu. Ve svém volném čase se věnuje práci s dětmi (dětské tábory), cestování, jízdě na koni a dále má ráda fotografování, tanec, divadlo, film a umění.

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

Osvědčení:

Další fotografie:

Mgr. Petra Filová - Zaměstnaná advokátka Mgr. Petra Filová - Zaměstnaná advokátka